Verktyg för elektriker

Varje yrkesgrupp har sina egna särskilda standardverktyg som arbets- och produktionsverktyg. Detta gäller även för elektriker som inte kan göra mycket med sina bara händer inom t.ex. byggteknik.

Elektrikernas verktyg fungerar som grundutrustning för respektive arbetsområde och därmed för att det företag som anställer elektrikern ska fungera.

Elektrikeryrket finns i många moderna varianter inom hantverk och industri. Huvudområdena är elinstallationer, maskinunderhåll, fabriksunderhåll eller även hushållsel. Alla dessa hantverkare behöver å ena sidan liknande grundutrustning och å andra sidan vissa specialverktyg.

Vi visar dig gärna exakt vad som behövs.

Elverktyg: Detta ingår i grundutrustningen

Skruvmejslarsidavbitarekombinerade tänger eller kanske kabelskalare finns i många verktygslådor. Dessa verktyg erbjuds ofta billigt i byggvaruhus som verktygssatser. På grund av deras kvalitet är de dock främst avsedda för gör-det-självare som bara arbetar med dem ibland. Proffs däremot, som tillbringar många timmar om dagen med sina handverktyg, behöver absolut bästa möjliga kvalitet. Detta är nödvändigt redan under utbildningen, när man måste lära sig att hantera tänger, isolerade skruvmejslar och andra handverktyg på rätt sätt. Dessutom innebär en kvalitetsskruvmejsel med halkfri spets mycket mindre risk för skador än till exempel en billig produkt.

Därför bör grundutrustningen för praktikanter endast bestå av verktyg av hög kvalitet. Vi har sammanställt de viktigaste verktygen som en elektriker bör ha i sin verktygslåda.


Praktiska tips: arbetskläder

Tänk också på personliga arbetskläder och skyddsutrustning för elektriker. Personer som arbetar inom elektriska yrken utsätts för särskilda risker på grund av spänningsförande delar och högspänning. Isolerade handskar för elektriker, skyddshjälmar för elektriker, eventuellt med isolerat ansiktsskydd, och isolerande gummimattor garanterar säkerheten på arbetsplatsen. När det gäller yrkessäkerhet för elektriker bör du också ta del av specifikationerna från de föreningar och yrkesorganisationer som är ansvariga för dig.

Andra viktiga verktyg för elektriker

Naturligtvis behöver elektriker alla möjliga andra verktyg beroende på arbetet, men de ingår inte nödvändigtvis i grundutrustningen. Dessa verktyg och resten av utrustningen transporteras i fordonen, så att de alltid finns till hands. Vi har listat några viktiga exempel för dig:


Hur man hittar rätt verktyg för elektriker

Många av Conrads produkter är VDE-testade. Om VDE-märket nämns i produktbeskrivningen betyder det att verktyget är högisolerat, vilket gör det möjligt att arbeta säkert i närheten av spänningsförande delar på upp till 1000 volt växelström (AC).

Bra verktyg fungerar tillförlitligt under lång tid. Det förenklar elektrikerns arbete, påskyndar reparationer och förkortar underhållsåtgärder.

När du köper ska du vara uppmärksam på kvalitet och en materialsammansättning som uppfyller de precisionsspecifikationer som krävs i din bransch och som klarar de spänningar som är typiska för tillämpningen.

Verktyg och elektrisk utrustning som har testats kan kännas igen på certifikaten i produktbeskrivningen. Utifrån testförseglingarna kan du vara säker på att de kvalitets- och säkerhetsstandarder som gällde vid tillverkningstillfället har uppfyllts eller till och med överträffats.


Säkerhet: byt ut elverktyg i tid

Precis som alla verktyg utsätts utrustning som används av elektriker för slitage vid användning. Graden av slitage beror individuellt på typ och frekvens av användning och de krafter som verkar på verktyget. Mekaniska, kemiska och termiska orsaker till slitage påverkar verktyget och försämrar dess egenskaper och precision med tiden. Progressivt verktygsslitage leder till verktygsbrott. Om verktyget byts ut i tid säkerställs att det tjänar sitt syfte. Ha också reservdelar till hands för elverktyg och batteridrivna apparater som används i din verksamhet. En MRO-strategi som är skräddarsydd för din verksamhet är nyckeln till optimal försörjningstrygghet för verktyg och smådelar

Kalibrering av mätinstrument för din säkerhet

I Conrad utförs kalibreringen av en mätutrustning oberoende av tillverkaren enligt ISO- eller DAkkS-specifikationer. Den korta ledtiden på endast 7 (ISO) eller 12 (DAkkS) arbetsdagar garanterar en relativt kort driftstopp för enheten. Ett certifikat dokumenterar resultatet av kalibreringen och tjänar som bevis för att kalibrerade verktyg används i ditt företag och för din säkerhet.


Hoe vermindert u de inkoopinspanning van uw MRO-artikelen?

Elverktyg, små elektriska delar och förbrukningsvaror som kablar, klämmor, kabelband eller fästelement hör inte till de viktigaste delarna av en produktionsanläggning eller maskin i ett företag. Beställning och lagring av dessa C-delar orsakar dock en stor organisatorisk ansträngning. Om dessa varor saknas kan nödvändiga underhållsarbeten och installationer inte längre utföras och hela produktionsprocessen kan stanna av. Som proffs på underhåll (Maintenance), reparation (Repair) och översyn (Overhaul) har vi de artiklar du behöver och de rätta verktygen tillgängliga. Men inte bara det. Med våra effektiva eProcurement-lösningar stöder vi dig och säkerställer en tidsbesparande beställningsprocess.

Genom att hantera dina MRO-köp hos Conrad förenklas materialhantering och logistik för varor som du behöver för att driva ditt företag. I Conrads stora sortiment med många beprövade märkestillverkare kan du utnyttja möjligheter till kostnadsbesparingar. Särskilt när besparingar behövs kan det löna sig att byta från din nuvarande leverantör till Conrad. Våra inköpslösningar minskar din arbetsbörda, effektiviserar beställningsprocesserna och säkerställer transparenta processkostnader.