bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Multimeter: Användbara mätinstrument i varje verkstad

 • Vad är en multimeter?

 • Vilka typer och typer av multimetrar finns det?

 • Kriterier för köp av multimetrar - vad är det som är viktigt?

 • Sammanfattning: Köp rätt multimeter!

 • Ändamålsenliga tillbehör för multimetrar

Multimeter för din verkstad
 

Vad är en multimeter?

En multimeter används för mätning av elektriska storheter. De enskilda mätfunktionerna är vanligtvis indelade i flera mätområden, för att inom det oftast relativt breda totala mätområdet uppnå både hög upplösning och hög mätnoggrannhet. Till de grundläggande mätfunktionerna hos en multimeter hör praktiskt taget alltid spännings- och strömmätningsfunktioner för lik- och växelspänning samt en motståndsmätfunktion, som ofta kombineras med en akustisk signalgivare för förbindelseprovning.

Bättre utrustade multimetrar har extrafunktioner, som t.ex. för mätning av frekvenser, puls- och pulskvot samt kapacitet. Diod-testfunktion för mätning av ledspänning hos dioder hör också ofta till utrustningen. Dessutom finns enheter för separata mätområden för att mäta t.ex. temperaturer, varvtal, ljudnivå, belysning och strömmar med externa sensorer och speciella mätadaptrar.

 

Vilka typer och typer av multimetrar finns det?

 
Multimeter finns i många modeller. Handhållna multimetrar, som är mycket utbredda och antagligen är mycket flexibla, tack vare sin kompakta konstruktion och batteridrift med batterier och laddningsbara batterier. Enkla instegsmodeller finns redan till mycket låga priser och hör därför idag till grundutrustningen för nästan alla hobbybyggare. Professionell handmultimeter som används i elektriska och elektroniska produkter, inom fordonselektronik och för servicetekniker i nästan alla riktningar. 

Handmultimeter med digital visning dominerar marknaden och har trängt undan multimeter med en analog mätare. Skälen till detta ligger i ett lägre inköpspris, en mycket högre stötkänslighet och en tydlig och snabb läsbarhet. Multimeter med analog visning har dock fortfarande sitt existensberättigande, vilket möjliggör ett enklare och bättre trendbetraktande genom det steglöst indikerande mätverket vid varierande och växlande mätvärden. 

Handmultimeter finns också tillgänglig i särskilt kompakta modeller som liknar den tvåpoliga spänningsprovaren. En fast ansluten mätledning ansluter båda höljesdelarna, som samtidigt innehåller mätspetsar. En av de båda höljesdelarna innehåller både manöverenheter och digital mätvärdesvisning.

Bordsmultimetrarna kan, som namnet antyder, sin plats oftast stationär på arbetsbordet i laboratorier och serviceverkstäder. De har i regel hög mätnoggrannhet och upplösning, många mätfunktioner och en stor, lättläst display. Till delen finns dubbla displayer eller grafikkompatibla skärmar installerade. Apparater med grafiska displayer möjliggör dessutom inte bara en mätvärdesvisning i form av tendens- och stapeldiagram, utan även visning av mätvärden över tiden som kurva eller plot. Delvis finns ytterligare mätingångar på enhetens baksida för att integrera mätaren utan kabeltrassel i test- och mätdatainsamlingssystem. Det kan också finnas ytterligare gränssnitt eller utökningsmöjligheter i form av särskilda kontaktplatser. Apparater med inbyggt minne eller USB-uttag för anslutning av ett USB-minne möjliggör dataloggning även utan anslutning till ett registreringssystem för mätdata eller en dator. 

Så kallade strömtänger multimeter kombinerar de klassiska funktionerna hos en strömmätningstång med funktionerna hos en multimeter. Strömmätningar mäts via själva strömtången. De övriga mätfunktionerna för spänning, motstånd och förbindelseprovning via separat anslutningsbara mätledningar. Som handmultimeter kan även strömtänger-multimetrar ha avancerade mätfunktioner, till exempel diodtester eller frekvens- och kapacitansmätningar. Rena strömtänger har däremot varken mätuttag eller multimeterfunktioner; de mäter endast ström. 

 

Kriterier för köp av multimetrar - vad är det som är viktigt?

Förutom valet av en hand- eller bordsmultimeter eller en multimeter-strömmätningstång bör man i förväg klargöra i vilken miljö mätningar utförs. IEC 61010-1 beskriver de tillåtna användningsområdena för mät- och kontrollmedel för elektriska anläggningar och utrustning och delar in dessa i så kallade mätkategorier. Här görs åtskillnad på följande sätt: 

 • Cat i: Strömkretsar utan direkt anslutning till nätet, batteridrivna apparater, fordonsteknik (lågvolts), apparater av skyddsklass III (skyddsklenspänning)
 • Cat II: Mätningar på apparater med anslutning till lågspänningsnät via nätkontakt
 • Cat III: Mätningar i byggnadsinstallationer, undercentraler
 • Cat IV: Mätningar vid överlämningspunkten för lågspänningsinstallationen, till exempel huvudanslutning, räknarventil, husanslutningslåda

Dessa fyra kategorier är indelade efter driftspänningar (300 V, 600 V och 1000 V). Varning: Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda en mätare som inte är godkänd för åtminstone den tillämpliga mätkategorin! 

I vilket fall som helst är det lämpligt att överväga en multimeter som mäter effektivvärdet. Inte bara vid användning i industriella miljöer är en multimeter av avgörande betydelse som möjliggör exakta effektivvärdesmätningar (True RMS). Frekvensomriktare på motordrifter och många andra klockade förbrukare arbetar med icke-sinusformade strömmar eller förvränger sinussignalen. Dessutom tillkommer ofta högfrekventa signalbeläggningar, som dessutom leder till ytterligare mätfelaktiga mätningar. Vanliga multimetrar producerar här delvis betydande mätfel, eftersom de endast kan mäta rent sinusformade spänningar och strömmar korrekt. En sådan multimeter kan inte användas utanför det rena hobbyområdet i dag, eftersom endast sinusformade och icke förvridna signalformer knappt kan hittas. 

Mätnogrannhet, upplösning och de mätfunktioner som krävs ska anpassas till respektive mätuppgifter. Den rena displayupplösningen talar inte nödvändigtvis om den faktiska mätnoggrannheten. Flera ställen bakom komma ser visserligen imponerande ut, men det räknas ändå den faktiska mät- och visningsnoggrannheten, som framgår av databladet eller produktbeskrivningen – de olika mätfunktionerna och mätområdet. 

Om mätdata ska registreras och utvärderas samt delvis automatiserat provförlopp genomföras, är det viktigt att multimetern har lämpliga gränssnitt. Förutom det kända USB-gränssnittet finns även IEEE-488 (GPIB) och RS-232-gränssnitt inom det professionella området. Yrkesmässiga användare kommer i allmänhet att behöva kalibrera sina mätinstrument regelbundet. Därför bör man i förväg se till att den planerade multimetern kan kalibreras enligt lämplig kalibreringsstandard, till exempel DAkkS. En bra hanteringsergonomi är viktig, liksom en tydlig, lättläst display som även vid sned synvinkel ger en bra läsbarhet. Om bordsmultimetrar är avsedda för inbyggnad i ett rack, bör detta därför vara mekaniskt lämpligt (19 tums monteringssats?) Och har även mätingångar på baksidan. Bra service är en fördel: Minst användare kan under en längre tid avstå från en ofta använd mätare när en reparation eller kalibrering behövs. Kända tillverkare har i allmänhet servicecenter som utför sådana tjänster snabbt och tillförlitligt.  

 

Sammanfattning: Köp rätt multimeter!

Kontrollera den faktiska mätnoggrannheten och inte bara antalet displayställen, när exakta mätningar måste utföras. Multimetern måste ha rätt mätningskategori för användning i den miljö du är tänkt skapa. Används ofta inom områden med dålig belysning, då är en displaybelysning en fördel. Många handmultimetrar tillåter en enhandsstyrning av mätområdesbrytaren. Detta är praktiskt om inte båda händerna är fria. En annan praktisk sak kan vara en magnetfäste som finns tillgänglig för många multimetrar. En skyddsram i gummi ökar greppet på den handhållna multimetern, vilket gör att enheten inte faller så lätt från handen och är skyddad mot stötar. 

När så är möjligt bör du använda effektivvärdesmultimetern. Dagens elnät och signaler är oftast överlagrade med icke-sinusformade andelar som kan leda till betydande mätfel. Om mätningar ska utföras i trånga eller farliga områden, rekommenderas en handmultimeter med avtagbar displayenhet eller möjligheten att överföra mätdata - även i realtid - via Bluetooth och app till en smartphone eller surfplatta. 

I industriella miljöer är ett inkopplingsbart lågpassfilter användbart för att undertrycka högfrekventa signalöverlagringar, som till exempel genereras av switchade motorer. Vid spänningsmätningar beror det på den höga ingångsimpedansens nuvarande digitala multimeter ofta på felaktiga spänningsindikeringar, på grund av så kallade blindspänningar. Vissa multimetrar erbjuder en funktion som oftast kallas ”loz”, vilket minskar ingångsmotståndet avsevärt och minskar störande blindspänningar. Den här funktionen är även lämplig bredvid, när du vill fastställa tillståndet hos vanliga batterier. Belastningen med en liten ström ger mycket mer meningsfulla mätvärden än en praktiskt taget obelastad mätning. 

Ett gränssnitt eller USB-uttag är praktiskt för att spara och överföra mätdatauppsättningar till datorn eller för att säkra och återställa enhetskonfigurationer. Programuppdateringar är så enkla att genomföra. Till vissa enheter medföljer en programvara för PC, som möjliggör både styrning av multimetern och realtidsvisning och registrering av mätdata. Om det krävs en kalibreringsprotokoll bör kalibreringen beställas på samma sätt för att undvika onödiga distributions- och driftstopp. 

 
 

Ändamålsenliga tillbehör för multimetrar

Beroende på modell och tillverkare finns det många tillbehör i form av skyddsfickor, hårt väskfack, fastsättnings- och upphängningsset, gränssnittskablar och programvara. Vi erbjuder ett brett utbud av universella tillbehör som kan användas oberoende av tillverkare och modell. Exempel på detta är mätledningar, mätklämmor, mäthuvuden, kompletta uppsättningar mätkablar, tångströmsensorer, termoelement, mätadaptrar, reservsäkringar och -batterier och mycket mer. 

Om multimetrarna
 

Ett måste för alla verktygslådor

Men inte bara i verktygslådan hos en elektriker, utan även på mästare behövs de små hjälprearna! Varför multimeter hör till dina 10-verktyg, får du reda på i vår guide!

 • Grundutrustning för elektriker

 • Verktyg för portvakt