Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

     Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värt att veta om skruvmejslar och skruvdragning

  • Skruvmejsel eller skruvmejsel?

  • Skruvmejsel är inte lika skruvmejsel

  • Översikt över de viktigaste skruvdrivenheterna

  • Vad utmärker en bra skruvmejsel?

  • Vad måste man tänka på vid användning av skruvmejslar?

  • Vanliga frågor om skruvmejslar

   

  Skruvmejsel eller skruvmejsel?

  Begreppet skruvmejsel kommer fortfarande från de ursprungliga dagarna när detta verktyg uppfanns. Vid den tidpunkten var skruvarna fortfarande handgjorda och ”indragna” i arbetsstycket av trä. Om de senare hade lossat, har de dragits av eller dragits in igen. Därför var verktyget för denna verksamhet just skruvmejsel.

  Nuförtiden görs skruvar med olika gänglängder för olika material. De dras inte längre in utan vrids in. Därför har begreppet skruvmejsel nu etablerat sig. I industristandarden (din) har man sedan årtionden tillbaka endast talat om skruvmejslar.

   

  Skruvmejsel är inte lika skruvmejsel

  Det har alla redan konstaterat. Senast när den tillgängliga skruvmejseln inte passar till skruvhuvudet.

  För flera år sedan var allt detta ganska enkelt. Då hade skruvarna ett spår i huvudet och skruvmejselns klinga var platt. Ett verktygssats med två eller högst tre olika stora skruvmejslar, som var tillräckligt för att nästan alla skruvar ska kunna skruva i och ur.

  Men dessa tider är förbi. Förutom de spårskruvar som fortfarande finns tillgängliga, finns det nu en nästan oöverskådlig mängd olika skruvdrifter. Tillverkarna har ofta valt ”exotiska” skruvmotorer för att göra det svårare för tekniska lekmän att öppna utrustning.

  Och det av goda skäl. För t.ex. en ofackmannamässig förgreningsdosa eller timer kan snabbt komma i brand och orsaka stora skador om fel uppstår.

  Skruvdragar-set
   

  Översikt över de viktigaste skruvdrivenheterna 

  Spår

  Spår

  Den första medtagningsprofilen var en lätt spårprofil. . Bristen på centrering riskerar dock att de skruvmejsel som ska slipas av något. Följden blir fula skrammar i arbetsstycket eller smärtsamma skador. För överföring av höga vridmoment eller för maskinell skruvning är spårprofilen inte lämplig.

  Phillips

  Philips

  Korsprofilen består av två spårprofiler som är placerade i rät vinkel mot varandra. Tack vare sin konstruktion, som kan uppstå vid fyra kanter, är skruven mycket lätt att skruva. Skruvarna och skruvmejseln måste dock vara utformade för att tåla den höga belastningen på de små kontaktytorna.

  Pozidriv;

  Pozidriv-profilen består av två med 45 grader förfördelade kryss och är en vidareutveckling av krysspårprofilen. Det extra korset är smalare och tjänar till att stabilisera eller ytterligare anfallsyta.

  Anmärkning:
  Pozidriv- och Phillips-profil förväxlas ofta. Om skruvsystemet används felaktigt kan det leda till skador och ökat slitage på skruvar och skruvmejselblad.

    

  TORX®

  Torx

  Den stjärnformade vågprofilen TORX® har sex avrundade kanter. Detta gör att betydligt större vridmoment kan överföras jämfört med vanliga skruvprofiler. Den speciella formen på medtagningsprofilen kräver bara ett minimalt tryckfall och det uppstår endast små radiala krafter och kerbeffekter. Därmed är livslängden på skruvar och skruvverktyg mycket hög.

  TORX PLUS®

  Torx plus

  På samma sätt som för TORX® används sex nockar på TORX Plus®. Dessa kamar är dock inte runda utan tillplatade. Detta ger en optimal anslutning mellan skruv och verktyg och gör det möjligt att överföra ännu högre vridmoment än hos TORX®. Tack vare det breda kraftanfallet uppstår praktiskt taget inga skadliga radiella krafter.

  TORX® Tamper Resistant

  Tamper-resistant

  Säkerhetsprofilen TORX® tamper Resistant syftar till att förhindra att obehöriga personer lossnar skruvar. Den skiljer sig inte från den klassiska TORX®. Endast tapparna i mitten av profilen måste få ett hål i skruvverktyget.

  Anmärkning:
  För de olika varianterna av TORX®-skruvar är det viktigt att alltid använda rätt skruvmejsel. Med opassande TORX®-skruvmejslar finns snabbt risk att skada skruvarna eller skruvmejseln.

    

  Insex

  Insex

  Insex räknas med till en av de mest kända och mest utbredda profilerna. Vid försänkta monterade skruvar används denna profil mycket gärna. Tack vare den höga skåreffekten är denna profil ogynnsam för en stor kraftöverföring. Skruvhuvudets profil kan lätt deformeras om verktyget inte är lämpligt.

  Insex tamper Resistant

  Insex-tamper

  Säkerhetsprofilen insex Tamper Resistant syftar till att förhindra att skruvar lossas av obehöriga personer. I sina egenskaper skiljer den sig inte från den klassiska insex. Endast tapparna i mitten av profilen måste få ett hål i skruvverktyget.

  Yttersexkant

  Yttersexkant

  Utvändig sexkant räknas också med till de mest utbredda profilerna. Det finns för närvarande praktiskt taget inga användbara alternativ för skruvmuttrar. Även vid utvändig sexkant är skåran mycket hög, vilket innebär att en stor kraftöverföring är endast begränsad, utan att profilen deformeras. 

  Flertandat bits

  Flertandat bits

  Den flertandade profilen används helst som säkerhetsprofil inom bilindustrin. De tolv kuggars fina tandning ger en mycket snäv formkoppling, vilket gör att mycket höga vridmoment utan problem kan överföras. Men när skruvverktyget monteras måste man se till att rost eller smuts inte hindrar att verktyget sticks in helt.

  Torq-set®

  torq-set.

  Torq ® -säkerhetsprofilen har fyra sidor som är asymmetriska med mitten. Skruvar med denna drivning används företrädesvis inom luftfart. Utan en lämplig skruvmejsel i form av det förskjutna krysen kan skruvarna fortfarande skruvas i.

  Tri-Wing®

  Tri-Wing.

  Tri-Wing®-skruvar används företrädesvis inom hushållsteknik. Syftet med detta är att förhindra att oprofessionella reparationer utförs vid fel. Men även inom flygteknik används dessa skruvar.

  Spännare

  Spännare

  Denna säkerhetsprofil med två fyrkantigt fördjupningar har inom hantverk och industri liten betydelse, men ger en avgörande fördel. Det massiva skruvhuvudet är bara försedd med två små fördjupningar. Dessa skruvar är perfekta för att fästa täckplattor eller ninhumana värden i områden som är lättillgängliga för allmänheten. Dock möjliggör profilens höga slagverkan inga stora vridmoment.

  Pentalobe

  Pentalobe

  Den fembladiga säkerhetsprofilen användes från och med 2009 av företaget Apple och senare även AV företaget HUAWEI. Skruvprofilen uppvisar inga nämnvärda fördelar jämfört med andra skruvprofiler. Eftersom det i början av användningstiden inte fanns några skruvmejslar tillgängliga, var enheterna effektivt skyddade mot obehörig öppning.

  Utvändig trekant

  Utvändig trekant

  Den utvändiga kants-profilen är också en säkerhetsprofil. Det används för tågdörrar och brandkår för brandposter och genomfartsspärrar. Genom de smala kraftangrekytorna och den ogynnsamma hävarmen får användaren en ökad kraft för att uppnå nödvändiga vridmoment.

  Utvändig fyrkant/Robertson

  Utvändig fyrkant

  Den yttre fyrkant-profilen har idag blivit sällsynt i Europa. Delvis hittar man den fortfarande på gamla elkopplingsskåp. På samma sätt som för den yttre kantprofilen råder även här ogynnsamma förhållanden för överföring av höga vridmoment.

   

  Vad utmärker en bra skruvmejsel?

  Skruvdragar-set

  Bra verktyg behöver inte nödvändigtvis vara dyrt, men kvalitet har ett pris. Och kvaliteten måste stämma för skruvmejslar.

  Det blir desto mer begripligt om man blir medveten om hur mycket kraft som delvis överförs med en skruvmejsel. Skruvmejselns yta i skruvhuvudet är minimal.

  Därför bör klingan i högkvalitativt stål vara så att den inte deformerar och samtidigt skadar skruvhuvudet.

  Ett ruinerat skruvhuvud vid en fastsittande skruv har redan gjort att många hobbyentusiaster förtvivlar. Särskilt när skruven är gömd i ett djupt hål på produktens baksida.

  Skruvmejsel-måttbeständighet

  Ett annat viktigt kriterium är måttligheten. Särskilt vid kostnadseffektiva skruvmejslar finns det här ofta problem. Då händer det att t.ex. en insexskruv har för mycket spel i skruvhuvudet (se skiss A).

  Om skruvmejseln sedan vrids, verkar kraften endast på kanterna och inte på hela ytan (se skiss B).

  Om materialet på skruven är mycket mjukt och skruvskruvmejselns kanter är utslitna, drar skruvmejseln automatiskt över (se figur C).

  En skadad skruvdrivning är då följden. Särskilt för små skruvar och Filigrana komponenter är detta ett äkta fiasko. Om skruvmejseln sitter hårt i skruvhuvudet (se skiss D) kan detta inte hända.

  Men inte bara bladet måste vara perfekt, utan även handtaget är en avgörande kvalitetsegenskap. När allt kommer omkring måste den använda handgenererad kraft komma i gång med verktyget på ett bra sätt.

  Ett tillräckligt stort handtag med olika greppzoner underlättar arbetet mycket. Handflatytan påverkas inte i onödan, särskilt när det gäller skruvar med höga krav. Det gör att du kan arbeta utan att bli trött även under en längre tid.

  Praxistipp:
  En skruvmejsel med platt blad är ingen mejsel. Men tyvärr ser man alltid att man med en hammare slås på skruvmejselns handtag. För sådan belastning är handtagen inte konstruerade. Det finns så kallad skruvmejsel där bladet räcker genom hela handtaget. På så sätt påverkar slagenergin direkt bladet och inte handtaget.

   

  Vad måste man tänka på vid användning av skruvmejslar? 

  Skruvmejseln måste passa - och det i alla avseenden. Det betyder inte bara det blad som passar skruvhuvudet. Här måste man hur som helst alltid välja skruvmejsel, vars klinga passar perfekt till skruvhuvudet. Det är bara på så sätt som den största kontaktytan för kraftöverföringen står till förfogande.

  Kameout-effekt

  Alla som någon gång ville lossa en fastsittande skruv har upptäckt att det finns en caut-kraft som trycker ut skruvmejseln ur skruven. Denna kraft uppstår särskilt vid koniska profiler som filprofilen, och måste kompenseras genom ökat tryck.

  På grund av camOut-effekten finns ytterligare en fara. Och det är borttagning av verktyget från skruven. Särskilt stor för spårskruvar, eftersom det inte sker någon automatisk centrering, t.ex. vid Phillips-drivning.

  Märkestillverkare driver en del ofattbart höga kostnader på detta område. Här används inte bara härdat stål med högsta kvalitet. Extra diamantbeläggningar eller laserbearbetning ger maximalt grepp av bladet i skruvhuvudet. För profiler som sexkant, TORX® eller TORX Plus® har CamOut-effekten minimal eller ingen effekt.

  Men även storleken på skruvmejseln måste stämma. Särskilt greppdiametern. Ju tjockare handtaget är, desto mer kraft och kontakttryck kan överföras till skruvmejseln. Å andra sidan måste precisionsskruvmejslar vara känsliga att använda.särskilt om det krävs känsliga inställnings- eller justeringsarbeten. Då måste handtaget lätt kunna vridas med två fingrar. För arbeten på elektriska anläggningar finns det speciella enligt VDE-certifierade skruvmejslar.

   

  Vanliga frågor om skruvmejslar

  Vad känner man av en bra skruvmejsel?

  Skruvmejsel är sinnesmassage. De måste ligga bra i handen och handtaget bör känna sig behagligt. Särskilt när skruvmejslar används i oljiga eller fuktiga miljöer är känslan och greppet ett avgörande kriterium. Svårhanterade skruvar måste kunna rotera utan att de kräver för mycket arbete. Det går bara om bladet passar perfekt i skruvhuvudet och sitter säkert.
  Ett annat kriterium är livslängden. Bra skruvmejsel visar nästan inga slitageeffekter och fungerar även efter år som den första dagen.
   

  Hur får man en magnetisk skruvmejsel?

  Speciellt vid montering på hus med djupliggande skruvhål är det en fördel om spetsen på skruvmejseln är magnetisk. Det gör att skruvarna lätt kan tas ut och föras tillbaka igen och faller inte ner till marken. I praktiken räcker en stark magnet i en bashögtalare för att magnetisera spetsen. Dessutom måste skruvmejseln enkelt vikas mot magneten. Genom skakning rör sig de tidigare oordnade elementära magneterna och kan sedan riktas i enlighet med högtalarens fältlinjer. Alternativt finns det också magnetiserare, som vid behov kan avmagnetisera skruvmejseln.
   

  Hur kan jag säkert lossa små inställningsskruvar utan att skada dem?

  I Filigrana mekanikdelar används ofta inställningsskruvar för att säkra t.ex. kugghjul på axlar. Om man här arbetar med en otpassande insexskruvmejsel kan skruvdrivena mycket lätt övervridas. Detta sker mycket snabbt för små skruvar, som dessutom fixeras med gänglåsning. I praktiken har det visat sig att använda en perfekt skruvmejsel och värma spetsen över en flamma. Sedan sätts skruvmejseln in i skruven och väntar tills skruvmejselspetsen övergår till skruven. Om den gamla säkerhetslacken börjar röka lätt, kan skruven lösas på ett känslomässigt sätt.
   

  Vilken är fördelen med en skruvmejselsats?

  VDE-skruvmejslar, krysspårskruvmejslar eller spårskruvmejsel kan erbjudas enskilt eller som skruvmejsel-set. Den stora fördelen med en skruvmejselsats är att skruvmejslar i olika storlekar ingår, vilket gör det möjligt att använda passande handverktyg för varje skruvjobb. Dessutom medföljer med skruvmejselset ofta praktiska väskor eller lådor. Verktygen är därmed snyggt ordnade och behöver inte ligga löst i verktygslådan.
   

  Vad är det speciella med en VDE-skruvmejsel?

  VDE-skruvmejslar är enligt din en 60900 resp. VDE 0682-201 utformade för arbeten under spänning upp till 1000 /AC eller 1500 V/DC. Därför är handtaget och även bladet konstruerat och isolerat. Det finns dock andra punkter som material, mått eller måttbeständighet i normerna, som under alla omständigheter måste uppfyllas.

   


  Ett måste för alla verktygslådor

  Men inte bara i verktygslådan hos en elektriker hör skruvmejslar, även portörer eller montörer behöver de små hjälpredarna! Varför skruvmejsel hör till dina 10 verktyg av högsta kvalitet, får du reda på i vår guide!

  • Grundutrustning för elektriker

  • Verktyg för portvakt

  • Verktyg för installatörer