Fluke - Verktyg som varje litet team behöver för elektrisk felsökning

Om ditt team inte inkluderar en proffselektriker och underhållsspecialister kan du överväga att investera i dessa fem felsökningsverktyg för att snabbt identifiera grundläggande elektriska problem i VVS, nätverk, motorer och elektriska paneler. Efter några tester med dessa verktyg vet du om en specialist behöver kallas in eller inte, vilket sparar tid och pengar för ditt team.

Fluke - Verktyg som varje litet team behöver för elektrisk felsökning

Som med allt elarbete kan öppning av paneler och mätning av el vara farligt. Var noga med att bära lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följ alla säkerhetsbestämmelser.

Felsökning av VVS med en infraröd termometer

En infraröd termometer, som Fluke 64 MAX, kan hjälpa till att felsöka felaktiga mekaniska HVAC-system. Att använda en termometer för att kontrollera om det finns problem kan hjälpa dig att fånga dem innan du börjar höra ovanliga ljud från ditt HVAC-system, ökat damm från enheten, ytterligare energikostnadskostnader eller en udda lukt. Använd termometern för att kontrollera och regelbundet dessa områden:

  • Elektriska värmeslingors funktion

  • Ånglås och temperaturer

  • Strömförsörjning för HVAC-paneler

  • Pannans varmvattentemperatur

  • Termostatens noggrannhet

  • Yttemperaturer för kylmedelsspole

  • Kondensortemperaturer

Och eftersom termometern möjliggör temperaturmätningar längre bort, kan du också använda verktyget för att säkert kontrollera om det är heta och kalla fläckar, utloppstemperaturen, luftfördelningen i kanalerna och temperaturen på takmonterad utrustning. Arbeta in pek-och-skjuttermometern i din driftunderhållsplan och skapa en baslinje för normala temperaturer på HVAC-utrustning och på motorer och paneler i hela din anläggning. När du kontrollerar anläggningen noterar du alla temperaturmätningar som är högre eller lägre än din baslinje. När du upptäcker avvikelser vet du att det är dags att ringa till en underhållsspecialist och vart de ska leta.

Felsökning av paneler och motorer med värmekamera

En värmekamera kan vara ett kraftfullt förebyggande underhållsverktyg för att identifiera grundläggande problem, såsom överhettning i paneler och motorer. Om det skapas för mycket värme i en panel eller motor kan en termisk kamera upptäcka den utan att locken öppnas. Att hålla jämna steg med termiska genomsökningar och inspektioner i hela din anläggning kan säkerställa att du upptäcker problem tidigt så att du kan få dem reparerade innan de orsakar stora fel. Fluke PTi120-värmeavbildaren är tillräckligt liten för att bära runt hela tiden. På samma sätt som IR-termometern vill du använda värmekameran för att skanna tillgångar efter en baslinje och leta efter temperaturförändringar. Att använda märkningsfunktionen på PTi120 kan hjälpa ditt team att spåra mätningar och inspektionsbilder. Även om den är tillräckligt liten för att ha i fickan eller verktygsväskan, är PTi120 också tillräckligt kraftfull för att hitta möjliga problem med ett brett temperaturintervall från -20 ° C till 150 ° C. Bilderna visas på en 3,5-tums skärm med IR-Fusion-overlay. Det är både enkelt och snabbt att kontrollera din utrustning.

Felsök paneler med en elektrisk testare

En elektrisk testare kan hjälpa dig att känna igen möjliga problem i elektriska paneler. Om ström inte kommer fram, kan du börja vid panelen med en elektrisk testare hjälpa dig att avgöra var det är en defekt brytare eller om det är ett problem med inkommande ström. Att ha en Fluke T6-1000 elektrisk testare i din verktygsväska ger snabb och enkel växelströms- och växelspännings- och frekvensmätning. Med FieldSense ™ -tekniken kan mätningar göras genom den öppna gaffeln, den bredaste tillgängliga i branschen, utan att behöva att nudda en levande ledning. Även om du fortfarande behöver ta hänsyn till säkerhetsföreskrifterna och bära lämplig personlig skyddsutrustning för att göra dessa mätningar, är det mycket snabbare gjort när du inte behöver dra ut testledningar. Kontrollera frånvaron av spänning eller se alla mätningar av strömförsörjningen med en snabb övreblick. Om du märker att mätningarna skiljer sig från tillverkarens specifikationer har du sannolikt ett problem. Detta ger dig den information du behöver för att motivera att ett underhållsteam letar och vet vilken typ av problem de letar efter.

Felsök nätverksproblem med en felsökare

Om du har problem med ditt nätverk, desto snabbare du kan hitta felet, desto snabbare kan du fixa det. En felaktig kabel kan orsaka intermittenta nätverksanslutningar, eller din anläggning kan tappa anslutning helt. Att lägga till ett Fluke Networks VisiFault™ Visual Fault Locator (VFL) i listan över underhållsutrustningar för anläggningar hjälper dig att diagnostisera enkla fiberlänkproblem så att du inte behöver ringa in specialisterna varje gång. VisiFault ™ är en kabelkontinuitetstestare som din personal kan genomföra utan omfattande utbildning. Den laserdrivna testaren kan hjälpa till att hitta brott i kablar, kontakter och skarvar. Det kan också lokalisera fibrer och verifiera kabelkontinuitet och polaritet, vilket du enkelt kan se med både kontinuerligt och blinkande läge. Designad för att arbeta med både 2,5 mm och 1,25 mm kontakter för enkel anslutning och timmar av batteritid innebär att ditt team enkelt kan använda detta underhållsverktyg.