Vad är en decibelmätare?

En ljudnivåmätare eller decibelmätare är ett praktiskt mätinstrument för att mäta ljudnivån. Mätinstrumentet har en mikrofon, elektronik och en display. De flesta decibelmätare fungerar på ett batteri. Decibelmätare är ett standardmätinstrument och används ofta för att undersöka buller.

Ljudnivån är ett värde som härstammar från ljudtryck och mäts i dB (decibel). Prestandan för ljudmätare är fastställd i internationella standarder för IEC. Till exempel definieras A-viktningen, B-viktningen och C-viktningen. Ljud som mäts med ett A-filter uttrycks i dB(A). När ljudet är riktigt högt (100 dB eller mer) är upplevelsen av det höga ljudet mer konstant över det hörbara frekvensområdet (filtret är då mer platt). Då kan man använda "B" och "C" viktningen. I praktiken används dessa viktningar mycket sällan. Det finns 2 olika klasser av noggrannhet, klass 1 och 2. Klass 1 mätare är lämpliga för mycket noggranna mätningar, till exempel i ett laboratorium eller för att bestämma huruvida ljudproduktionen uppfyller lagkrav eller miljökrav. Klass 2 mätare är lite mindre noggranna, men de kan användas för att få en indikation på ljudnivån. Klass 1 mätare är vanligtvis mycket dyrare än klass 2 mätare.

För att säkerställa ljudmätarens noggrannhet behöver dessa kalibreras regelbundet. Sedan behöver man precis innan mätningen kontrollera enhetens funktionalitet med hjälp av till exempel en pistonphone. En pistonphone är ett kalibreringsverktyg som ofta används för att kalibrera mätsystemet på labb eller kontor. I mikrofonen omvandlas det växlande ljudtrycket som hamnar på mikrofonens membran till en elektrisk spänning. För att mäta ljud används alltid en integrationstid för att förvandla tidssignalen från mikrofonen till ett RMS värde.

Det finns ljudmätare i olika typer och storlekar. Den billigaste kan köpas från 359 kr, medan den dyraste hamnar på cirka 46 999kr. Dessa skillnader i pris har att göra med noggrannheten som ljudet kan mätas med. Den mest prisvärda ljudmätaren kan till exempel registrera ljudet på ± 3 dB, medan det är ± 0,5 dB hos den mest noggranna ljudmätaren. Dessutom är mäträckvidden viktig och även hur lågt mätaren kan mäta. Det sistnämnda har att göra med ljudet från ljudmätarens mätsystem. Så du kan till exempel ofta inte mäta ljudnivåer som är lägre än 35 - 40 dB med en billigare ljudmätare. Dessutom är det viktigt om samma noggrannhet gäller för alla frekvenser (frekvenssvar). Självklart kan du alltid få en siffra, fast då är det är inte den ljudnivån som du vill mäta.

Hos Conrad erbjuder vi dig decibelmätare i olika priskategorier.