Utbildning

Utbildningen har förändrats enormt under de senaste åren. Förr lyssnade eleverna mest passivt på läraren, men nu spelar inlärning genom experiment en allt viktigare roll. Programmering, kreativitet och uppfinningsrikedom stimuleras av olika verktyg och material. Läs allt om detta!