Digital utbildning: i klassrummet

I klassrum kan man försöka placera borden så att eleverna inte sitter för tätt inpå varandra. Med surfplattor, projektorer och tillhörande system, är detta inget problem.

Med vår utrustning kan dina klassrum också anpassas efter nuvarande behov.

    

Utrustning

Oavsett om det gäller professionell presentationsteknik eller digital undervisning, hos oss kan du köpa utrustning för att digitalisera din utbildningsinstitution snabbt, enkelt och från ett och samma ställe.

    

Laddningssystem för bärbara datorer och surfplattor

Det är viktigt lagra och ladda bärbara datorer och surfplattor i skolan på ett säkert sätt. Du kan uppnå båda dessa delar med våra mobila laddnings- och hanteringssystem. Säkert lås, automatisk laddning och lätt att bära mellan klassrum.

    

Skydda dig själv och dina elever

Spridningen av coronavirus via aerosoler är störst i slutna utrymmen. Risken för kontaminering med Covid-19 under lektionstid är därför hög. Inom klassrummet är det särskilt viktigt att hålla avstånd, hygien och skyddsåtgärder samt god ventilation. En smidig åtgärd är därför att installera CO2-sensorer eller CO2-mätutrustning i varje klassrum som ett verktyg. Med våra produkter skyddar du dig själv och dina elever.

    

Kanske intressant för dig?

Med cAPPito kan lektioner utformas digitalt i skolor, även utan digital infrastruktur. Minidatorn bygger sitt eget nätverk där eleverna t.ex. kan ringa in med sina egna smartphones. Lärarna loggar också in med sin enhet och kan använda cAPPito-nätverket för att visa presentationer, köra tester och distribuera läxor, allt utan ytterligare IT-infrastruktur. Tack vare den digitala tekniken kan samma material också användas för elever som till exempel följer lektioner hemifrån.

Netatmo skapar engagerande och intelligenta föremål som interagerar intuitivt med sina användare för att förbättra komfort och säkerhet hemma.
Upptäck hur Netatmo-enheter också kan ge mervärde till din skola.