Digital utbildning? Digitalisera hållbart med vår teknik.

Under flera år har digitaliseringen också hittat sin väg till utbildningen. Den nuvarande situationen har inte bara främjat denna process utan också betonat ämnets relevans.
Experter förespråkar nu långsiktiga digitaliseringskoncept för att förankra hållbara digitaliseringsstrategier i utbildningsinstitutioner. För att förverkliga denna vision har vi lämpliga tjänster och ett omfattande specialistutbud.

     

Hemundervisning

Även om den nuvarande situationen fortsätter att vara en utmaning för beslutsfattare, lärare, föräldrar och studenter, ger hemundervisningen fortfarande en möjlighet att organisera lektionerna fortlöpande. Även om det är ovanligt i början, erbjuder denna nya vardag fortfarande möjligheter till hållbar digitalisering av utbildning. Bortsett från det faktum att den mellanliggande lösningen för distansutbildning har visat sig vara effektiv, är ytterligare åtgärder för att stödja den digitala utrustningen för utbildningsinstitutioner ingen onödig lyx. Med vår teknik kan du ytterligare digitalisera din utbildning medan du förbereder dina studenter för den alltmer digitaliserade utbildningen och yrkesvärlden.

Artiklar

     

Digitala klassrum

Oavsett om det gäller professionell presentationsteknik, digitala enheter eller VR-glasögon, erbjuder vi dig utrustning för att digitalisera din utbildningsinstitution enkelt, snabbt och fullständigt från en och samma källa.
Med vårt sortiment av tekniska innovationer och lösningar, specialanpassade för skolor, utbildningscenter och universitet, stöder vi din digitalisering.

Artiklar

     

Större leverantörer