Spara el och resurser

Gas- och elpriserna har stigit kraftigt sedan början av året. För att minska kostnaderna så mycket som möjligt kan du vidta olika energibesparande åtgärder. Conrad erbjuder inte bara ett stort utbud av energibesparande produkter, just nu kan du även beställa dem till kampanjpris. Kontrollera dina energikostnader så mycket som möjligt så att du kan dra ner på din förbrukning!

   

  

Intelligent uppvärmning och besparing

  

   

Övervaka din energianvändning

  

   

  

Isolering för upptäckt av läckage

  

Elektriskt uppvärmning

  

Belysning

  

   

Grenuttag med strömbrytare

   

Solpaneler