Rådgivare

     Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Värmestyrning: Spara enkelt och bekvämt uppvärmningskostnader

  • Vad är en värmereglering?

  • Vilka typer av värmestyrning finns det?

  • Sammanfattning: Du kan köpa rätt värmereglering

  • Exempel på användning för värmereglage

  • FAQ - vanliga frågor om värmeregleringssystem

  Värmereglage
   

  Vad är en värmereglering?

  Hus

  Att styra en Uppvärmning innebär att reglera den och inte hålla den i ett bestämt, effektmässigt läge. Målet är att göra en styrning som täcker värmebehovet så exakt som möjligt, för att driva värmesystemet med bästa möjliga effektivitet.

  En korrekt fungerande och optimalt inställd värmestyrning hjälper till att spara energi, sänka driftskostnaderna och skona miljön.

  Moderna och intelligenta värmereglage ökar inte bara boendekomforten, utan ger dessutom flera komfortfunktioner. På så sätt kan du bekvämt styra digitalt trådlöst värmestyrsystem via hemdatorn eller till och med via app på smartphone.

  Det är också möjligt att kontrollera och övervaka aktuella driftstillstånd. Vissa system kan avrapportera fel, vilket hjälper till att undvika otrevliga överraskningar vid värmebortfall.

   

  Vilka typer av värmestyrning finns det?

  Värmebildskamera,

  Uppvärmningsstyrning finns för olika delkomponenter från värmesystem.

  Det kändaste är säkert elementtermostaten, det är rumstemperaturreglaget som är direkt monterat på elementet. Mekaniskt arbetande elementtermostat är fortfarande den vanligaste. . De har i regel ingen direkt temperaturinställning i grader Celsius, utan bara en skala med dimensionslösa siffror, som till exempel sträcker sig från 1 till 6. Mycket bekvämare och exaktare är elektroniska radiatortermostater. De tillåter en exakt inställning av önskad rumstemperatur som kan läsas av i grader Celsius och reglerar mycket exakt och finkänsligt. Tack vare en inbyggd klocka kan du programmera olika dags- och veckoprogram för önskad temperatur.

  Rumstermostater är oftast avsedda för montering på väggen. Även de finns i olika utföranden.

  Spara energi effektivt

  Enklast möjliga uppbyggnad är mekaniskt bimetall-reglage. Elektroniska reglage är mer exakta och tillåter till viss del även PWM-reglering i stället för en enkel On-Off-reglering. De effektivaste är digitala rumstermostater. De kan programmeras fritt av användaren. På displayen kan alla inställningar göras enkelt och den aktuella temperaturen kontrolleras. Rumstermostater finns både med inbyggd temperaturgivare och med fjärrmonterad givare, till exempel för att fastställa den tillåtna drifttemperaturen för golvvärme. Kopplingsutgångarna är antingen avsedda för fast kabeldragning eller rumstermostaten kommunicerar trådlöst med rätt mottagare som styr de tillhörande ställelementen. Finns även som mellanstickkontakt för jordat uttag.

  De så kallade universaltermostater och universaltermostater är oftast utformade som enkla en-av-reglage. Även de finns som mekaniska, elektroniska och digitala reglage. Beroende på bredden på det inställbara temperaturområdet passar de universellt för olika ändamål inom värme- och kylteknik. Inbyggnads- och industritermostater används - också som två-punktsregulator - för styrning av värme- och kylsystem. Beroende på behov kan de användas för in- eller montering eller finns i versioner för montering på din-skena.

  Cirkulationsstyrningar används för att låta elektriska värmecirkulationspumpar i varmvattenkretsloppet gå endast när det är nödvändigt. Med dessa kontroller är det möjligt att utnyttja fördelarna med befintliga cirkulationspumpar, t.ex. mycket korta väntetider vid Uppvärmning av vatten, utan att behöva ta hänsyn till nackdelarna med en hög energiförbrukning. Temperaturgivaren som kan installeras på rörsystemet och vars värden utvärderas av cirkulationspumpstyrningen.

  Behagligt rumsklimat

  Trådlös värmestyrning möjliggör inte bara enkel modernisering av äldre värmereglage, du slipper dessutom tidsödande kabeldragning och sänker därmed installationskostnaderna.

  Här kan inte bara klassiska ställlänkar som till exempel styrenheter för golvvärme, utan även trådlösa elementtermostater och många andra komponenter. Beroende på utförande finns utökade och mycket bekväma användningsmöjligheter i kombination med tillämpningar som Conrad Connect, Apple HomeKit eller IFTTT.

  Moderna högeffektiv värmepumpar med inbyggda, elektroniska reglerfunktioner bidrar till en effektiv drift av värmesystem. Deras elförbrukning är betydligt lägre än konventionella oreglerade värmepumpar, vilket leder till betydligt lägre elkostnader under de relativt långa drifttiderna under uppvärmningssäsongen. Dessutom minskar du störande strömljud på element och i rörsystem, eftersom de anpassar pumphastigheten och pumphastigheten kontinuerligt efter de faktiska behoven.
  Moderna värmereglage ökar inte bara komforten i hemmet och på arbetsplatsen, utan ger genom genomtänkta funktioner ofta betydande energi- och därmed kostnadsbesparingar. Förutom ren komfortvinst, betalar sig installationen av moderna elektroniska värmereglage därför ofta redan efter en kort tid.

   

  Sammanfattning: Du kan köpa rätt värmereglering

  Värmereglage

  Beroende på värmesystem blir de nödvändiga komponenterna nödvändiga. Hitta praktiskt taget överallt och enkelt byta ut elektroniska termostater mot elementtermostater. Trådlösa elementtermostater kan dessutom enkelt integreras i trådlös värmestyrning. Den lokala användbarheten på den elektroniska termostaten bibehålls dock när som helst.

  Golvvärme i äldre byggnader har delvis ännu inte en modern individuell rumsreglering. Ofta sker en tillnärmning till önskad temperatur via flödesregulatorn på värmekretsfördelaren genom att prova ut längre tid i varje rum. Själva regleringen sker centralt via utomhustemperaturgivaren och förloppstemperaturen. Påverkan som solljus eller drift av andra värmekällor i rummen beaktas inte. Här lönar det sig hur som helst att uppgradera en gnistbaserad individuell rumsreglering.

  Gamla värmepumpar är verkliga strömslukare och bör bytas mot nya högeffektiv pump. Den arbetar autonomt och självanpassande, en annan styrenhet behövs inte.

  Trådlös värmereglering finns i olika utföranden som kan integreras i hemautomatiseringssystem. Tillgängliga finns även system som kan manövreras på distans, till exempel via din smartphone. Detta kan vara meningsfullt om det krävs kontinuerlig övervakning och kontroll, som på sommarstugor eller på semesterdagar.

   

  Exempel på användning 1: Byta ut defekta eller ineffektiva värmepump

  Exempel på användning

  Cirkulationspumpar i värme- och varmvattenkretslopp har i regel lång livslängd. Efter en lång drifttid kan lagren åldras och skapa hopfällbara ljud, som kan höras i hela huset genom kroppsljudöverföring i rörledningssystem.
  Bytet är relativt enkelt om avstängningsanordningar finns i rörnätet på sug- och trycksidan av den befintliga pumpen. När de elektriska anslutningarna till den gamla pumpen lossas stängs avstängningsventilerna och överfallsmuttrarna löses försiktigt vid rörflänsarna. En underliggande hink fångar upp läckande vatten. Nu kan den gamla pumpen tas ut. Montering av den nya cirkulationspumpen sker i omvänd ordning. Observera att nya, oftast redan medföljande tätningar används och efter montering kontrolleras rörkopplingarna med täthet. Värmesystemet bör sedan ventileras.

   

  Användningsexempel 2: Eftermonterad individuell rumsreglering för golvvärme

  Exempel på användning

  Du behöver en trådlös värmereglering, bestående av ett nödvändigt antal trådlösa rumstermostater och trådlösa mottagare eller en flerkanalig trådlös mottagare och tillhörande styrenheter. Ingrepp i vattencirkulationen krävs inte.
  Placera den trådlösa rumstermostater på lämplig plats i de enskilda rummen. Idealiska för detta är positioner på innerväggar som inte låta solen skiner under dagen. Den trådlösa mottagaren monteras nära värmekretsfördelaren och behöver nätspänning för strömförsörjning. Efter montering av ställmotorerna på värmekretsfördelaren ansluts dessa elektriskt till den trådlösa mottagaren. Nu behöver bara de trådlösa rumstermostater anslutas till mottagaren ( Obs: Observera korrekt tilldelning till inställningsstaten och värmekretsdragen!) och funktionen måste kontrolleras.

   
  Exempel på användning

  Användningsexempel 3: Termostatventiler på värmeelement

  Genom att lossa ringmuttern på den gamla termostaten kan denna enkelt dras från regleringsventilen. Vatten uppstår inte. Den nya termostatventilen sätts i rätt läge och ringmuttern dras tillbaka. Elektroniska termostatventiler genomför nu automatiskt en anpassning, så att sedan bara tid och datum kan ställas in och önskat uppvärmningsprogram måste väljas. 

   

  Varning: Vid alla arbeten på elektriska anläggningar måste gällande säkerhetsregler följas!

   

  FAQ - vanliga frågor om värmeregleringssystem

  Kan jag själv byta mina gamla mekaniska termostatventiler mot nya elektroniska termostatventiler på värmesystemet?

  Det är möjligt utan problem, inget ingrepp i vattencirkulationen behövs. Det räcker med att tänka på att det finns tillräckligt med plats för de nya elektroniska termostaterna och att anslutningsgängan passar. Oftast medföljer flera adaptrar, så att montering nästan alltid är möjlig.

  Vad är en PWM-reglering?

  PWM betyder pulsbreddsmodulerad reglering. Reglerelektroniken anpassar sig med värmestyrning - oftast tillsammans med en självoptimeringsfunktion - till trögheten i kontrollkretsen. I stället för att ”av” när den inställda temperaturen överskrids och ”in” om den underskrids ska frekvensen vara kortare. Det är till exempel användbart när det gäller golvvärme med motsvarande tröghet. Generellt sett optimerar dessa regler komfort och temperaturbevarande.