bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om elementtermostater - temperaturregleringen som är exakt anpassad till rummet

Värmetermostaterna ansvarar för reglering av värmeavgivning vid Uppvärmning. Moderna termostater ger alltid ett bra klimat i dina rum och hjälper till att spara värmekostnader i lägenheter, kontor och hus. När du står upp på morgonen tar du emot badrummet med behaglig värme. Efter den uppfriskande duschen slår värmen automatiskt av när du öppnar fönstret för att vädra. Om den sista medlemmen lämnar bostaden går uppvärmningen helt och hållet till sparläge med frostskydd.

På kontoret är sammanträdesrummet för Meeting-Marathon redan behagligt tempererat från kl. 11. Efter mötet kl. 16 ser närvarodetektering, tidsstyrda temperaturprogram eller en enkel knapptryckning till nästa arbetsdag till ekonomisk bevarandevärme. Tills du kommer hem efter en helgkväll, är rummen uppvärmda igen på önskad temperatur.

  • Varför det lönar sig att byta elementtermostat

  • Hur fungerar en radiatortermostat?

  • Vilka typer av elementtermostater finns?

  • På så sätt kan du spara på uppvärmningen automatiskt

  • Ta hänsyn till dessa punkter vid köp av värmetermostater

  • Ventildiameter och ventiladapter vid värmetermostater

  • Så enkelt är det att byta elementtermostat

Varför det lönar sig att byta elementtermostat

Den aktuella generationen elementtermostater ger dig många möjligheter att reglera värmeavgivningen individuellt och efter behov, samtidigt som den skonar miljön. När den förinställda temperaturen eller värmenivån uppnåtts minskar termostaten värmetillförseln och därmed värmeavgivning i rummen. Om temperaturen sjunker under din börinställning blir uppvärmningen varm igen.

Denna lika enkla och energieffektiva princip gör att du kan värma upp lägenheter, hus, arbetsrum och hyresobjekt som är anpassade efter användarens behov. Med passande elementtermostater behöver du inte längre kompromissa med komfort med din familj, anställda eller hyresgäster för optimerad energiförbrukning. I idealfallet sparar du upp till 25 procent av de vanliga värmekostnaderna. Och även under mindre optimala förhållanden har nya elementtermostater märkbart positiva effekter på din plånbok. Köpet av energisparande elementtermostat amorteras ofta för ägare och hyresgäster redan efter den första uppvärmningssäsongen. Dessutom bidrar du aktivt till klimatskyddet genom att byta ut defekta eller föråldrade termostater och förbättrar din personliga ekobalans eller ditt företags situation.

Värmetermostater

Hur fungerar en radiatortermostat?

Radiatortermostater, även kallade termostatventiler, är mekaniska eller elektroniska temperaturregulatorer. Termostaten reglerar vätskeflödet till element och styr värmen som avges i rummet beroende på omgivningstemperaturen.

Därför har reglagen inuti en temperaturgivare som är fylld med vätska, vax eller gas beroende på utförande. Beroende på utomhustemperaturen drar sig dessa element samman eller tänjs ut. På så sätt flyttas en metallpenna på ventilen, som öppnar ventilen mer eller mindre för att styra den genomflödande vattenmängden.

Varje termostat har ett termostathuvud för temperaturregleringen. Den är märkt antingen med symboler eller så har den en display för elektroniska värmetermostater samt tryckbrytare för exakt inställning av temperaturen.

Förutom inbyggda temperaturgivare är även sådana som installeras som en termostatenhet oberoende av värmeelementet i rummet möjliga. Rumstemperaturgivare är fjärrgivare och anslutna till elementventilen eller golvvärmen via kabel eller trådlöst.

Vilka typer av elementtermostater finns?

Värmetermostaterna skiljer sig i sin konstruktion, funktionalitet och hantering.

Mekanisk elementtermostat

Mekaniska termostatventiler fungerar med hjälp av en inbyggd temperaturgivare och är fortfarande i drift i många hus. De är efterföljaren till de tyngre handventilerna utan temperaturgivare, som endast tillåter öppning och stängning av ventilen. Mekanisk elementtermostat kan ställas in manuellt genom att vrida på manöverelementet. De är prisvärda att köpa, men är begränsade till grundfunktionen för värmeregleringen, erbjuder ingen komfortutrustning och inga funktioner för energieffektivitet.

Elektroniska radiatortermostat

Elektroniska termostater och trådlösa elementtermostater är visserligen något dyrare än mekaniska reglage, men de mäter den omgivande temperaturen oftast exakt och kan styras bekvämare.
De elektroniska termostaterna har en avgörande fördel jämfört med de mekaniska: De kan programmeras i förväg. Det innebär att du kan ställa in temperaturerna i enskilda rum så att de passar användarnas värmebehov och styra dem tidsmässigt.
Termostaten reglerar sedan rumstemperaturen Den automatiska är inte bara mycket bekväm, utan sparar även mycket energi. Dessutom finns i många modeller användbara extrafunktioner, som t.ex. identifiering av öppna fönster, barnsäkring eller kalkskyddsfunktion.

Trådlös radiatortermostat

Trådlösa termostater är den variant av elektroniska elementtermostater som är optimerad för mer värmekomfort. Komfortvinsten består i att du inte bara kan ställa in och programmera trådlösa termostater direkt på termostathuvudet, utan även trådlöst. Temperaturgivarna kan på vissa enheter placeras fritt i rummet. Detta möjliggör en mer exakt mätning av omgivningstemperaturen. Genom den trådlösa förbindelsen kan du styra flera termostater med en enda styrenhet, was bra i lägenheter och hus med många rum.

Smarta elementtermostater

Smarta termostater är nätverksanslutna via hemnätverket och internet och erbjuder den största komfortvinsten. Du kan­via app styra över allt her på din smartphone. Dessutom är smarta reglage ofta kompatibla med Amazon ECHO, Google Assistant samt Apple Siri. Då styr du värmen enkelt med rösten.
I app gruppera reglaget i rummet eller i värmezoner för en gemensam styrning, starta dagsprogram, veckoprogram eller månadsprogram och aktivera semesterläget vid långvarig frånvaro. Du kan växla mellan olika uppvärmningsprogram och skapa individuella profiler. Genom kommunikationen med din smartphone vet smarta termostater när du är på väg hem och värmer upp dem. Även lokal väderinformation kan ingå i den automatiska temperaturregleringen.
Värmetermostate som kan styras via app kan ofta integreras i befintliga smart home-system som Homematic IP, Bosch Smart Home, magenta Smarthome, Apple HomeKit eller avm Fritz!Box-serien. Genom att integrera scenbilder får du omfattande interaktionsmöjligheter med sensorer och ställdon i byggnaden. IoT-plattformen Conrad Connect är en systemövergripande fastighetsautomatisering möjlig.

 

På så sätt kan du spara på uppvärmningen automatiskt

Med den intelligenta uppvärmningskontrollen värmer du varje rum på ett efterfrågestyrt sätt och inte via fast inställda elementtermostater med konstant rumstemperatur. Frågan är när och för vem det lönar sig att tillfälligt sänka rumstemperaturen? Slutligen förbrukar den senare uppvärmningen energi igen.

Hur mycket du kan spara på uppvärmningssystemet och hur stor miljövinsten är beror framför allt på byggnadens egenskaper. Den tillfälliga drosseln hos termostaterna när de inte är närvarande och den åtföljande minskningen av värmeavgivning från värmeelementet lönar sig mest för äldre dåligt isolerade hus. Här är spareffekten störst, eftersom många värdefulla värme går förlorade genom murar, fönster och dörrar dygnet runt. Om rummen värms mindre vid frånvaro mjukas även motsvarande mindre värme upp. Ju längre områdena är oanvända, desto större blir besparingseffekten.

Även i många isolerade byggnader skiljer sig värme från inomhus till utomhus, men i mindre utsträckning. Därför drar du nytta av besparingseffekten och klimatskyddet med intelligenta elementtermostater även i isolerade hus och lägenheter.

Ta hänsyn till dessa punkter vid köp av värmetermostater

Termostater kan användas enskilt eller som startpaket. Om du väljer nya elementtermostater är följande funktioner relevanta:

Komfortdrift

I komfortdrift eller automatläge ger elementtermostaterna helt automatiskt en hälsosam rumstermostater för bästa möjliga värmekomfort. Termostaterna vet när det blir för kallt eller för varmt. Värmeavgivning regleras automatiskt rum för rum som passar till respektive användningsvanor. Termostaten styr automatiskt de önskade komforttemperaturmålen. Vid behov kan den fördefinierade temperaturen höjas eller sänkas individuellt på varje termostat.

Avkänning av öppna fönster

Vid vädring av rummet reglerar fönster-på-identifiering av intelligent värmereglage automatiskt temperaturen, för att spara värmekostnader. Rumstemperaturen sänks då under en viss tid och precis så långt för att förhindra utkylning av rumsluften. Sammankopplade smart Home-termostater kan dessutom kopplas till fönsterkontakter. När du öppnar fönstret, vrids reglaget automatiskt ned och slås på igen när du stänger fönstret. Identifieringen av öppna fönster kan avsevärt sänka de extra kostnaderna på kontor, mötesrum, husingångar och familjer med barn.

Display

Stor, lättläst och belyst display gör det enklare att ställa in önskad värme, läsa av den aktuella uppmätta temperaturen och programmera termostaten direkt på enheten. För synskadade användare är kännbara markeringar på termostathuvudet användbara.

ECO-läge och semesterläge

Rumstemperaturen i tillfälligt oanvända rum sänks efter att man lämnar den via Eco-läge för att spara energi. Rummet kyler inte helt. Semesterläget reducerar temperatursänkning under en längre tid.

Batterivarning

Energiförsörjningen sker via en elementtermostat, som du sällan behöver byta. Modeller med batterivarning informerar användaren när batteriets laddningsnivå når en låg nivå. Apparaten fungerar efter batterivarningen några veckor eller dagar och du har tillräckligt med tid för att tillhandahålla reservbatterier.

Ventilskydd / kalkskydd

För att skydda elementventilen kör radiatortermostaten regelbundet igenom en automatisk ventilskyddskörning med jämna mellanrum. Ventilen blir då helt upp och vriden en gång eller två gånger efter varandra. Den rutinmässiga ventilgången förebygger kalkavlagringar och förhindrar fastsättning.

Frostskydd

I frostskyddsdrift öppnar radiatortermostaten värmeventilen för att undvika skador på byggnaden när rumstemperaturen sjunker under ett kritiskt värde.

Barnsäkring

Barnlåset förhindrar oavsiktlig justering av temperaturreglaget.

Ventildiameter och ventiladapter vid värmetermostater

Se till att du har rätt ventildiameter när du väljer nya termostater. Många modeller har adaptrar medföljer som förenklar monteringen. Med de medföljande adaptrarna är det inga problem att fästa på vanliga elementventiler som Danfoss RA, Danfoss RAV och Danfoss RAVL. I produktbeskrivningen kan du ta reda på vilka ventiladaptrar som ingår eller finns tillgängliga som tillbehör.

Så enkelt är det att byta elementtermostat

Värmetermostater ersätter de tidigare termostaterna på värmeelementet. Monteringen kräver så gott som ingen hantverksmässig skicklighet. Termostatbyte sker utan ingrepp i värmesystemet och kan till och med ske under den uppvärmningssäsong. Ventilen som är inbyggd i värmeelementet bibehålls. På så sätt behöver du inte stänga av värmen eller oroa dig för en vattenskada genom att tappa av uppvärmningsvattnet. Hyresgästerna bör informera om termostatbytet i förväg med hyresgästen.
På lättåtkomliga element tar bytet inte två minuter. Som verktyg räcker vanligtvis en rörtång eller polygrip, med vilken du lossa skruvringen på den gamla termostaten. Fixeringen sker oftast med en kupolmutter, sällsynta med hjälp av klämskruv eller snäppfäste. Efter att du lossat trycker det tidigare termostathuvudet inte längre på ventilspindeln och kan enkelt demonteras.
Anslut den nya termostaten och dra åt skruvringen manuellt - klart!