bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om LED-rör

En effektiv hantering av energiresurserna blir allt mer inriktad på ansvarsfulla företagare.

Det är inte förvånande, eftersom fördelarna är uppenbara. Förutom att skydda vår miljö kommer driftskostnaderna att minska drastiskt.

Särskilt vid belysning uppstår massiva sparpotentialer om man från vanliga lysrör till strömsparande LED-rör ställer om.

Energibesparande LED-rör som taklampor i en Conrad-filial.

  • Was är LED-rör?

  • Hur är LED-rör uppbyggda?

  • Viktiga tekniska parametrar för LED-rör

  • Ombyggnad av neonlampor till LED-rör

  • Välj rätt LED-rör

  • Kort och gott:

 

Was är LED-rör?

Lysrör

Led-rör har med avseende på tillgängliga längder och diameter samma konstruktion som vanliga lysrör. De konventionella lysrör finns som teknisk idé sedan mitten av 1920-talet. En gasurladdning av ädelgaser som avger ultraviolett ljus har använts.

Som gas användes bland annat neon, was the neon neonie. Ljuset inuti lysrören aktiveras av UV-strålningen från den lysande ädelgasen, även med fluorescens, och avger synligt ljus.

Fluorescerande lysrör fungerar som en startmotor. Tillsammans med en strypspole genererar den kortvarigt hög spänning som krävs för att starta gasurladdningen. Gasreglaget kallas också allmänt för förkopplingsdon och begränsar dessutom strömtillförseln under drift.

Nackdelarna med lysrör är den elektrotekniska bördan, strömförbrukningen, elflimrandet, det kallvita ljuset och slutligen giftämnena i själva röret

Klassiska lysrör med anslutningskontakter på en sida.

Dessutom:

När många lysrör används i en byggnad ger drosselspolarna en hög induktiv belastning. Detta skapar en blindström som pendlar fram och tillbaka her mellan konsumenter och producenter. För att undvika att elräkningen i onödan höjer denna elström, som registreras hos industrikunder, måste den kompenseras med en hög kostnad.

Högeffektiva lysdioder (Light Emitting Diode) öppnar helt nya möjligheter för att behålla lysrör konstruktion och övervinna deras nackdelar. Fladdrande och giftiga neonrör, samt brummande lamphus hör nu till det förgångna. I vår LED-guide hittar du mer intressant och omfattande information om hur LED:er fungerar.

Led-guide
 

Hur är LED-rör uppbyggda?

LED med hög effekt

Kraftfull SMD-LED.

På ett LED-rör monteras många ljusstarka lysdioder på ett långformat kretskort och förs in i röret.

För industriell montering kommer SMD-LED:er (SMD: ”Surface Mounted Device”, tyska: ”ytmonterad komponent”) att användas. De på så sätt bestyckade LED-lamporna kallas även SMD LED-rör.

Det egentliga röret består av ett vitt belagt plasthölje, som i fallet med Osram LED-rör är tillverkat av okrossbar polykarbonat. Beläggningen skyddar ögonen för att undvika bländning genom direkt invisning i ljuset från en LED.

Led-lamporna kan väljas så att de strålar ut ljus i önskad färg, till exempel dagsljusvitt ljus som inte verkar så tröttande för det mänskliga ögat. Beroende på elektronisk utrustning kan de ljusrören också dimmas.

 

Viktiga tekniska parametrar för LED-rör

Konstruktion

Längderna hos LED-lamporna är till största delen standardiserade: De finns i längd 600, 1.200 och 1.500 mm. Men nu finns det även andra längder.

För diameter hittar man oftast beteckningen T8. Denna beteckning används som grund för en åttondel tull. T8 innebär följaktligen 8 gånger 3,175 mm (1/8 tum) och motsvarar ca 26 mm.

Numera är T8 det vanliga måttet för ljusrör. Vissa smalare modeller finns också med diameter T5 (16 mm).

Led-lysrör G13 T8 från Philips Lightning.

 

Sockel

I fråga om referensglödtråden för glödtråden anges avståndet mellan basstiften och basstiften i millimeter.

Den allmänt vanliga sockeln G13 har bibehållits från det vanliga lysrör, så att en omställning till LED-rör är möjlig utan byte av rörsockel. Detsamma gäller G5-sockeln.

Några av rören med LED-belysning från leverantörer som Osram och Philips har roterande ändstycken, was still ljuset med de monterade LED-lamporna.

LED-rör

Led-rör från Osram med en G13 sockel.

 

Driftspänning

Driftspänningen ligger mellan 30 och 230 volt. Led-rör med en driftspänning på 230 V drivs i regel med konventionella eller förlustbringande förkopplingsdon. Om driftspänningen är lägre drivs LED-rören på elektroniska förkopplingsdon (EVG).

 

Effekt

Led-rörens effekt anges i watt (W). För närvarande listas ofta motsvarande effekt för en vanlig lampa (även i watt) under produktens beteckning.

Till exempel motsvarar ett LED-rör på 19,1 W en vanlig ljuskälla på 58 W.

Ju fler LED:er som sitter i LED-röret, desto högre ljuseffekt.

 

Ljusflöde

Ljusflödet i lumen (lm) anger något om det utstrålade ljusets ljusstyrka. Som jämförelse avger en konventionell 25 W-glödlampa ca 220 lumen. Led-lysrör G13 T8 från Osram med 7,6 W erbjuder 700 - 800 lumen med energieffektivitetsklass A+.
För ett kontor rekommenderas ca 280 lumen per kvadratmeter. Ett kontor på 10 kvadratmeter skulle alltså behöva tretton glödlampor på 25 watt, men bara fyra LED-rör från Osram.

 

Ljusfärg

Led-lysrör från Osram och andra tillverkare har tresiffriga färgegenskaper. Den första siffran motsvarar färgåtergivningsindex Ra (engelska CRI för färgåtergivningsindex), oftast 8 för 80. 
Som jämförelse har dagsljus eller glödlampor ett färgåtergivningsindex på 100 Ra på grund av det fulla ljusspektrumet.

De två efterföljande siffrorna anger den tusendels- och hundradelar av färgtemperaturen.

Sifferföljden 840 innebär alltså: Färgåtergivningsindex 80 och färgtemperatur 4.000 Kelvin (motsvarar neutralvit). Denna information finns oftast i ord på förpackningarna för att göra det lättare att välja.

Förpackningens etikett av T8 LED-rör med
120 cm, 19 W, Ra 80 och 6500 Kelvin.  

 

Livslängd och hållfasthet

Led-rör kan beroende på exemplar få en livslängd på flera 10.000 timmar. Lysdiodlampor genererar då ca 70 procent av den ursprungliga ljusströmmen.

De viktigaste tekniska uppgifterna skriver ofta ut på den smala förpackningen i en överskådlig form.

Mer information som t.ex. kopplingstålighet finns i de tekniska databladen för respektive ljuskälla.

Alla viktiga data i LED-röret med ett ögonkast.

 

Ombyggnad av neonlampor till LED-rör

Förkopplingsdonet är det

Elektroniskt förkopplingsdon för lampinbyggnad.

För neonlampor används förkopplingsdon med olika tekniker. Konventionella förkopplingsdon (KVG) är i princip bara drosselspolar, som under kort tid producerar startspänningen och senare begränsar strömmen genom neonröret vid drift.

Eftersom konventionella förkopplingsdon uppvisar stora förluster utvecklades förkopplingsdon med låg förlust (VVG). Större vikt och bättre magnetiska material har använts för att minska strypspolens förlusteffekt.

Till följd av den tekniska utvecklingen kom lampor med elektroniska förkopplingsdon (EVG) ut på marknaden, där det på grund av den höga brytfrekvensen inte längre behövs några massiva drosselspolar. Effektförlusten är betydligt lägre än för konventionella förkopplingsdon eller förkopplingsdon med låg förlust och en starter behövs inte längre.

Därför finns det även LED-rör som är utformade för de olika förkopplingsdonen:

Led-rör för konventionella förkopplingsdon
Led-rör för förkopplingsdon med låg förlust
Led-rör för elektroniska förkopplingsdon

Teknisk anmärkning:

Led-rören för lampor med konventionella förkopplingsdon (KVG) eller förkopplingsdon med låg förlust (VVG) drivs direkt på 230 V nätspänning. Därför måste även startlampan tas bort och bytas ut mot en LED-starter.

Led-startaren är i princip en kortslutningsbrygga så att nätspänningen leds direkt vidare till anslutningar på LED-röret.

För LED-rör som är utformade som reservlampor för neonlampor med elektroniskt förkopplingsdon (EVG) måste den tekniska dokumentationen innehålla en noggrann läsning av om de även kan användas i kombination med konventionella eller förlustbringande förkopplingsdon. Detta är antingen tillåtet eller uttryckligen förbjudet beroende på tillverkare av ljuskällor och typ av ljuskälla.

Juridisk information:

Om bara ljuskällan och eventuellt startlampan byts ut vid ombyggnad till LED-rör, talar man i LED-rören om Retrofit-varianter. En teknisk ombyggnad av lampan är inte nödvändig i detta fall.

Vid konverteringsvarianten av ett LED-rör måste en omfattande ombyggnad av den befintliga lampan göras. Delar måste delvis avlägsnas från armaturen och kabeldragningen måste ändras. Detta rekommenderas inte eftersom detta automatiskt gör att lampans operatör blir tillverkaren. Detta innebär att den som driver en sådan ombyggd lykta måste uppfylla alla de skyldigheter som enligt lag är obligatoriska även för tillverkare.

I tveksamma fall måste man fråga både producenten av lampan och tillverkaren av LED-röret om en kombination är tillåten.

 

Välj rätt LED-rör

Det konkreta valet av ett LED-rör beror i slutändan på den befintliga lampan och det nödvändiga ljuset på användningsplatsen.

Belysningsteknik

Innan du kan välja ut ett LED-rör måste tekniken med befintliga lysrör testas. Om armaturen är utrustad med en glimtändare måste ett LED-rör väljas för konventionella eller förlustbringande förkopplingsdon. Om lampan inte har någon starter, är ett elektroniskt förkopplingsdon EVG inbyggt.
 

Effekt ljuskälla

Led-lampans effekt ska alltid väljas så att ljuseffekten är ungefär lika hög som hos det ursprungliga ljusmedlet. För att göra det lättare att välja mellan visar lysdiodtillverkare ofta båda värdena. Led-lampans effekt får inte överstiga den högsta tillåtna effekten i neonröret.   
 

Ljusdimension

Därefter måste en ljuskälla med passande mått väljas. Förutom längden på LED-lysrör (t.ex. 120 cm) spelar även diametern (t.ex. T8) även avståndet mellan kontaktstift (lampsockel) en viktig roll.
 

Ljusfärg

Ljusfärgen är beroende av användningsområde. På kontoret är lampor med dagsljusvitt behagliga och ger ett bekvämt arbete. I ett försäljningsrum, där färger och kontraster ska framhävas, är kallvit en bättre ljusfärg.
 

Omgivningsförhållanden

Neonrör av glas kan inte alltid bytas ut mot LED-rör av plast. Aggressiva ångor eller höga temperaturer gör det omöjligt att använda LED-rör. Vid tveksamhet måste man fråga om användningsmöjligheterna hos tillverkaren.

 

Kort och gott:

Att byta lysrör mot ett enda exemplar med LED-lampor är i princip inget problem. Det finns dock ett antal viktiga punkter som måste beaktas, både när det gäller det tekniska genomförandet och när det gäller den rättsliga aspekten.

Om man inte själv vågar det eller i stor utsträckning vill utrusta lysrör, är det viktigt att de experter som är fullt förtrogna med ämnet får en ingående diskussion på förhand och på plats.