40 år VOLTCRAFT - Registrering och överföring av mätdata

40 år VOLTCRAFT - Registrering och överföring av mätdata40 år VOLTCRAFT - Registrering och överföring av mätdata Vid felsökning eller för övervakning och utvärdering av mätserier har dataloggare en klar fördel. Loggern tar över mätningen och lagrar värdena internt med fördefinierade tidsintervall. Data kan sedan läsas ut och bearbetas.

När du väljer rätt datalogger bör du ta hänsyn till följande punkter:

 • Vilken mätvariabel som ska registreras
 • Vilket mätområde ska enheten täcka?
 • Vilken noggrannhet krävs för datainsamlingen?
 • Under vilken period ska mätningen äga rum (mätcykler)
 • Miljöförhållanden (IP-skydd eller låsbart hölje krävs)

Perfekt konfigurerbar med hjälp av en textfil

Alla dataloggers i DL-200-serien kan enkelt konfigureras via en textfil. Ett tydligt webbläsarverktyg hjälper till att skapa denna textfil. Starttid, stopptid, automatisk, startfördröjning, provtagningsfrekvens, larminställningar med gränsvärden och mycket mer kan enkelt ställas in.

Spara den färdiga textfilen på loggern och loggern vet vad den ska göra.

I slutet av mätningen genererar DL-200-dataloggers en PDF-fil med en grafisk historik och motsvarande protokoll samt en CSV-fil med alla enskilda data. Loggern beter sig som ett USB-minne och kan läsas på alla datorer, oavsett var textfilen för konfigurationen skapades.

Konfigurering via en webbläsare har många fördelar:

 • Ingen installation av programvara - endast en webbläsare behövs
 • Alla språk - Alla operativsystem
 • Alla loggermodeller
 • Alltid uppdaterad
 • Lätt att använda
 • Du kan komma åt konfigurationsverktyget med din webbläsare på datalogger.voltcraft.com/ConfigBuilder/index.jsp

Användningsområdena för DL-200-loggarna är många.

Med lufttemperaturloggare kan man till exempel kontrollera om kylkedjan har upprätthållits. Med lufttrycksloggare kan vädervärden eller i viss mån höjdförändringar registreras. En lux-loggare kan också användas för att t.ex. visa när ett skåp har öppnats, eftersom ljusförhållandena då förändras. Spänningsloggare kan till exempel användas för att utvärdera drifttiden.

För övervakning av lagringsförhållanden inom logistiken.

Långtidsmätning av luftfuktigheten för att skapa optimala förhållanden.

För att lösa sporadiska temperatursvängningar i det höga temperaturområdet upp till 1300 °C.

Loggning av höga temperaturer över flera kanaler

Registrering och automatisk lagring av temperaturer över ett stort område, i olika medier, vid olika mätpunkter och under en lång period är särskilda krav som kräver speciella mätinstrument. VOLTCRAFT erbjuder även för dessa krav en lämplig temperaturlogger med högsta precision. Temperaturmätinstrumentet K202 (2-kanals) eller K204 (4-kanals) har en datalogger och en anslutning för ett externt plug-in-nätverk för att säkerställa matningsspänningen för en lång registreringsperiod.

Krav på mätning:

 • Temperaturmätning i vätskor och på ytor
 • Temperaturområde 50-200 °C
 • Temperaturregistrering under en längre period
 • Enkel drift

Lösning:

 • Datalogger med flera kanaler för K-typ-prober
 • Doppningssonder för vätskor
 • Yttersonder av K-typ
 • Datalogger med strömförsörjningsanslutning (dataloggning under en längre period)

Rekommenderade produkter :

Lagra värmebilder för analys och dokumentation

Oavsett om det gäller fastigheter, distributionsskåp eller komplexa maskiner är det alltid fördelaktigt att för fullständig dokumentation lagra en värmebild av det faktiska tillståndet och inkludera den i underhållsplanen. VOLTCRAFT erbjuder en värmekamera med datalagring som är anpassad till behoven hos varje målgrupp.

Dokumentation av elektriska signalvägar

Det är inte bara miljödata som kan registreras och överföras till en dator med lämpliga kommunikationsgränssnitt, utan även spänningskurvor och spänningsvärden kan lagras med lämpliga mätinstrument. Moderna bänkmultimetrar, som VOLTCRAFT VC-7***BT-serien, erbjuder denna praktiska funktion. Uppmätta spänningar kan sparas grafiskt eller i tabellform på ett externt USB-minne. Mer komplexa signalsekvenser med höga frekvenser kan erhållas med ett lagringsoscilloskop, även över flera kanaler, och data kan lagras på ett lagringsmedium. Perfekt för att upptäcka timingproblem i mikrokontroller eller massignaler och för snabb felsökning.

Analys och kvalitetsbedömning av batterier och ackumulatorer

Batterier är inbyggda i många apparater, i många olika utföranden och med ett stort antal celler. För att fastställa den aktuella statusen krävs särskilda laddare som stöder batterityp, cellantal och datainsamling under laddning och urladdning. Helst kan data överföras till en dator via ett kommunikationsgränssnitt för dokumentation och vidare analys. Den mest universella laddaren i VOLTCRAFT-familjen är ALC-8500. Fyra laddningskanaler med olika laddningsparametrar finns tillgängliga, och samtidigt stöder laddaren många olika batterityper och ett stort antal celler. Naturligtvis kan alla registrerade parametrar överföras via USB och sparas på datorn för dokumentation.

Loggning av energiförbrukningen för enfasiga belastningar.

Precision är av största vikt i SEM-serien. Effekten anges med tre decimaler. Alla inställningar och vissa mätresultat hanteras med en smartphone eller surfplatta och kan enkelt avläsas.

Enheter med Bluetooth-teknik SEM 6000 sparar alla värden i energimätaren. Om mätningen tar längre tid ackumuleras värdena under veckor eller månader. WiFi-enheter SEM 6500 och SEM 8500 buffrar värdena och skickar dem till molnet. Långtidsmätningar på upp till ett år med enskilda värden är möjliga.

VOLTCRAFT 40 år