40 år VOLTCRAFT - Spara energi

Mätning av energiförbrukning För en säker och korrekt analys av förbrukningen behövs noggranna mätinstrument som bestämmer energiförbrukningen på ett enkelt och okomplicerat sätt. Anslut och avläs.

Sedan 1995 har VOLTCRAFT utvecklat mätinstrument för energikostnader, med vilka inte bara aktiv effekt utan även reaktiv effekt, skenbar effekt och fasförskjutning kan kartläggas på ett tillförlitligt sätt och med laboratorienoggrannhet. Inte bara elektriker kan på så sätt få en fullständig bild av den faktiska energiförbrukningen.

Den nya klassen - nu med molnlagring

Den nya klassen - nu med molnlagring. Energikostnadsmätaren SEM6000, som har bevisat sitt värde tusentals gånger, har nu fått en storebror:

SEM6500 WiFi-energikostnadsmätare

  • Imponerande precision
  • Molnet stöds av Tuya
  • Enormt dataminne för registrering av långtidsmätningar
  • Kan kombineras med smarta enheter

Förhindra värmeförlust genom otillräcklig isolering.

Det mest effektiva sättet att minska energikostnaderna är att noggrant inspektera byggnadens klimatskal. Fokus bör ligga på isolering och lufttäthet. Fuktskador och köldbryggor kan också upptäckas.

Fickkamera

Passar i bröstfickan på arbetsrocken och är omedelbart tillgänglig. Larm för hög och låg temperatur.

Smartphone-lösning

Värmebilder kan kommenteras, arkiveras eller till och med skickas om det är brådskande.

Den klassiska med pistolgrepp

Olika temperaturområden finns tillgängliga. Varje enskild pixel lagras samtidigt som ett värmevärde

Ventilera väl och spara energi

Ventilation under vintermånaderna innebär alltid en viss värmeförlust. För att hålla förlusterna så låga som möjligt kan modern mätteknik användas som ett verktyg för att optimera stötventilationen.

Ju fler personer som befinner sig i ett rum, desto snabbare förbrukas luften. Resultatet: CO2-halten stiger och koncentrationen hos alla närvarande sjunker. Men inte bara det: när andelen utandningsluft ökar, ökar också virus- och bakteriebördan, vilket ökar risken för infektion från luftburna patogener.

Byt till LED-lampor och spara energi

Mätning av ljusstyrka Rumsbelysning och arbetsplatsbelysning erbjuder möjligheter till ytterligare energibesparande åtgärder. Om man byter från lysrör eller halogenlampor till modern LED-teknik kan man effektivt minska onödiga elkostnader.

Men hur mycket ljus behövs? Detta kan endast kontrolleras med en lämplig LUX-mätare. Om värdena inte är tillräckliga måste ytterligare åtgärder vidtas, t.ex. antalet och styrkan på ljuskällorna.

Ladda upp om och om igen i stället för att slänga den

Att ersätta batterier med uppladdningsbara batterier är hållbart och sparar resurser och skadligt avfall. VOLTCRAFT har årtionden av erfarenhet av att utveckla processorkontrollerade laddare för alla batterityper.

I dag kan moderna uppladdningsbara batterier användas på samma sätt som batterier. Ladda dem en gång och använd dem efter behov. Endurence-tekniken gör detta möjligt och kombinerar batteriernas fördelar (låg självurladdning) med de uppladdningsbara batteriernas fördelar (alltid uppladdningsbara).

VOLTCRAFTs laddare för runda celler är lämpliga för alla batteritekniker och batteristorlekar. Det finns till och med en lämplig laddare för uppladdningsbara knappceller.

VOLTCRAFT 40 år