Vi har nu levt med covid-19 under en period och det är lätt att börja slappna av och tumma på rekommendationerna från folkhälsomyndigheten. Fortsätt tvätta dina händer med tvål och varmt vatten ofta och håll avstånd till andra. I större företag kan det vara en bra idé att göra markeringar på golvet i korridorerna för att göra det tydligt åt vilket håll de anställda ska gå åt för att undvika att man inte går för nära varandra vid möte. Att sätta upp skyddsväggar och skärmar mellan skrivborden är något annat man bör tänka på. Se våra produkter här nedan.

  

Hygieniska åtgärder

Se till att dina kunder kan vidta lämpliga hygienåtgärder. Det viktigaste är att tvätta händerna ofta. Men engångshandskar, munskydd och skyddsväggar och skärmar för att skydda dina anställda är också viktiga. Detta är de första åtgärderna som du som företagare måste vidta innan du kan öppna upp dina dörrar igen. Se våra produkter här nedan.

  

Kontrollera insläpp

För att få ha fortsatt öppet måste du följa olika rekommendationer. Till exempel får man i dagsläget inte anordna offentliga sammankomster för mer än 50 personer. Vi erbjuder räkningssystem så att du kan ha koll på hur många som är ”inne”, såväl som avspärrningsband och signalpelare ("trafikljus") för att på ett tydligt sätt kommunicera när någon kan eller inte kan komma ”in”.

  

Varningsskyltar

Tydlig dirigering inkluderar också varningsskyltar, skyltar och markmarkering. Vi har listat alla dessa produkter åt dig här nedan.

  

Personlig kontroll

Det är viktigt att veta och att ta ansvar för att du inte är källan till viruset. Med rörelsessensorer håller du koll på din byggnad. Till exempel, om någon vistas i ett rum där ingen får vara, vet du detta omedelbart. Är din byggnad stor och du vill kommunicera något snabbt? Då är en megafon alltid praktiskt att ha till hands.