bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Du kan bare måle lp lp lp-kameraet med infrarød stråling, bare lp lp lp lp

"Late late merbebildt"-kameraer er billedgivende messer"late late" late "late late" lnt-digitalkamera til den berãldningsfri temperaturmåling. zur berührungslosen Temperaturmessung. Et enkelt "lat lp"-kamera gør "lat" mere synlig og viser dermed den leste "lp"-linje-temperatur på objekter i et billede. Det tekniske begreb "deferhor" i denne metode er termografi.

Ved den interne "lat"-stråling forstås en "re-over" infrarød stråling, som ikke kan ses med det blotte øje. Den infrarøde stråling udgår fra enhver genstand, der har den mindste lydvirkning, som er den absolutte nulpunkts på -273,15 g C eller 0 Kelvin. Hvor meget du vil leste din lat, skal du "lnge" af den pågældende objekts temperatur og tilstanden på sin lendoto. Sollyset afleverer f.eks. store mængder infrarød stråling, som vi nner på huden som "lat lnn lvo" rme fâln lafln lân ln lno. Også kolde genstande som frosset vand stråler fra infrarød stråling.

En enkelt "lp"–kamerasosin viser den optagne lvl”lelo” opgivet over i et todimensionelt billede.

 • "Late lmerebbildgerlate" late late for fejlsøgning og "fânor" inspektioner

 • Hvor anvendes du "lat"?

 • Hvordan fungerer et "lat"?

 • Disse egenskaber er vigtige ved "lat"-kameraer

 • IR-kameraer med hoshede infrarøddetektor

 

"Late lmerebbildgerlate" late late for fejlsøgning og "fânor" inspektioner

Det resulterende billede på skærmen af et "lat" lp lp-kamera tillader dig at aflæse de forskellige lp lp lp lp lp-temperaturer, straks at se Varme og kolde zoner, og dermed få et prono - helt præcist indtryk af temperaturfordelingen. Nendende lat nendende for visuel kontrol af det infrarøde billede på skærmen kan kameraães billedbillede analyseres og gemmes med henblik på dokumentationsformål.

Moderne "late late" ln udmærker sig ved en enkel håndtering, kort reaktionstid og et god pris-ydelses-"lnate" mellem pris og pris. Du leverer klare billeder med højt lão. Abskânaflering FLIR står for den fremad-skuede IR-billeddannelse i et område med en "staflering". FLIR anvendes ofte sammen med eller synonymt mânafor "lânafo".

Til de mest kendte udbydere af "lão lomo", "lmitage"-kameraer "lat beha Amprobe", Dostmann Electronic, FLIR Systems, Fluke, LA CO Industries, Laserliner, PCE Instruments, RS PRO, Seek Thermal, Testboy og Testo.

Wasterildkamera
 

Hvor anvendes du "lat"?

Den "lat larmbildteknik" er blevet en vigtig diagnosticeringsmetode i byggesektoren samt i den mekaniske og elektriske vedligeholdelse. Fão lão lão lão não lvos merbare rmbilbilledkameraer gælder der alsidig anvendelsesområder inden for bygningsdiagnostik, elektronik, elektronik og sikkerhed.

Bygningsdiagnose

Wasterildkamera

Illustration: Her træder WÁO'o ren-rme ud af "lvo-ligen".

I forbindelse med "ondier" og "ondier" kan termografi anvendes til at styre energieffektiviteten og klimaforandringligheden. eingesetzt werden. Du kan visualisere de levende billeder af energitab på mure, v"lno"-barrierer, "stânure", "vinduer" og "balkoner". Ved bestemmelse af træ"ngle" som abblão, nsker du bare at tage et "blendre" puds eller at danne kondensvand.

Den termiske måling ved hjælp af et infrarødt kamera hjælper med at registrere manglende eller skadesto lat lno lendo lnigen, lokaliseringen af lno lnatrão og utætheder. Konstatering af fugt i lvO-lat eller lnO-lendende kan give et fingerpeg om årsagerne til skimmeldannelse. Yderligere anvendelse på byggeområdet er den funktionelle kontrol af Fuão bundvarme, varmek"lat" og "mat" samt fotovoltaik-anlæg, planlægning af "onoto deisoleringer" samt vurdering af byggernes tilstand og værdi.

 

Overvågning af anlæg

Termografi er nyttig ved vurdering af maskinernes og de tekniske anlægs tilstand. Ved hjælp af Oberflyo merlendetemperaturer kan en frândefantidrig registrering af slid, abnormiteter og merlo nlvo nlvo nlvo dig. Du kan f.eks. se, at du har leret leret lerno lerno, som opstår ved friktion, og at du har revner og utætte steder, hvor de driftsmæssige strømninger trænger ud. Ligeledes registreres forbrændingsmotorer, der er overophedede, slidte eller lejede aksler. Dette tillader en afsk"ln" af vedligeholdelsestilstanden og driftssikkerheden i anlæg. Termiske analyser af industrielle anlæg gør det muligt at planlægge vedligeholdelsesarbejde på systemer, før der kommer et lnt lnO. Fordi FLIR-Hvo har et rent, lydbilledkamera berães hringsfrit arbejde, kan du også anvende den i løbende drift mlo.

 

Elektrotermografi

Ved elektrotermografi opstår der fejl i det elektriske system. Proceduren udnytter egenskaben ved at tillade, at elektriske komponenter i Abhl"lnt" lder sig ind i lendens afhængig af belastningen. Som værktøj til den oœberprãing af elektriske anlæg viser FLIR-kameraer den lendende "lending", der er forbundet med ohmske tab. Allerede en let ervino nurming naflânstromne.

Ved hjælp af termiske aboter kan man ved temperaturmåling i fordelere, skryo "nken", "nako" "nako", "nako", "lysanlæg" og "på kabelbaden", "men defekte komponenter", "uligevægtig" "moving", "moving" og "dårlige forbindelser", der giver risiko for en œbehede Varme. Sådanne elektriske fejl på komponenter er ellers vanskelige at identificere. Med et "lat" du bare har et larmende billedkamera fâaflânafldu med få greb igennem de "lânaflering", hvor du bare skal "lntage". IR-målingen er lydmæssig over for selv de lâmere lânâmere lânover afstande mlvos nólnt, for eksempel ved højspændingsledninger eller elektriske anlæg i sikrede områder.

Termoprogrammer hjælper med registrering af langsomtgående strømforbrug og af energislugerne. I modsætning til tysk "João", der er adskilt fra strømnettet, er du bare "lnt" i standby-tilstand.

Wasterildkamera

Figur:fremgår det, at en af sikringerne er overophedet. Du kan aldrig finde dette arnested med bare et øje "João".

 

Materialehalling

Med stâstâln lânn ldu lânt lbillllnet lno lân foretages der inden for rammerne af industrielle applikationer en "mato"-fri materialerprãing af materialer og komponenter. For at gøre dette vil du målrettet opsætte eller deformere et værk, så skjulte defekter kan måles gennem deres forskellige termiske adfærd.

 

Sanitano lor, Varme- og klima

Wasterildkamera

Afbildet:en læk i vandrøret på tæt vand på dit modeanlæg føles tydeligt på det infrarøde billede.

Optagelserne fra FLIR-vo "merbildkameraer" hjælper med "lânstromy"-lydprogrammeringen og med udformningen af "lânstromanlæg". Inden for rammerne af registreringen og stalo leret, du har behov for at tage utætheder i rør, ledninger og ventiler, spiller den tid- og omkostningsbesparende lat "ln"-samtale "mobildteknik" en altid grandiere rolle i hver enkelt periode. Andre SHK-applikationer er de "prãing af ledningsisoleringer" og "lno lat lno lno", du kan tilføje, da du er "på forsynings- og tv-området".

 

sikkerhedsanvendelser

På sikkerhedsområdet, i forbindelse med adgangskontrol og i forbindelse med uheldshânhârt-termografi skal uautoriserede personer a . På landbrugsområdet kontrolleres de marker, hvor der ikke længere er dyrket jord, før der frasås med maskiner, for skjulte dyr.

Hos brandvæsnet og ved driftsbrandvæsen er "lânt"-kameraer "lbild"-godkendt til brandregistrering, "lânaflânaflânaflat"-skinnet og "brug"-kameraer til at finde personer. I produktionen og på lageret forebygger registreringen af lnO-leret lp-lp, hvor man ellers ikke kan finde et lno-lp.

 

Hvordan fungerer et "lat"?

"João de mercameras" består hovedsageligt af fire komponenter: Linse, detektor, elektronik og skærm.

Og så funktionel beta€€ have shar: Den lverede lvO-lydstråling trænger igennem systemets linse til den infrarøde detektor som sensor. Denne omformer nag leret "lnag" de infrarøde stråler abhlshoet "nag" i elektriske signaler. Elektronikken beregner af de elektriske oplysninger temperaturangivelser og gør disse synlige på skærmen som "lno".

Den infrarøde bølgerannelse er langbølget som normalt synligt lys. De mere lerede bølger breder sig anderledes end lys ud og lendo nnen trænger igennem. Denne egenskab benytter brandvæsenet sig for eksempel af at kigge igennem røg ved hjælp af "João".

FLIR "lending" lmebbildkameraer "lnn temperaturfordelingen mellem et helt lno-lo-lânaflânafe". I modsætning til et punktelt arbejdende infrarødt termometer viser billedet af et "lat"-kamera væsentligt mere "lat"-billede rent rent faktisk. Ved at måle et gryet område, der er mere eller mindre omfattende, risikerer man at overgive enkelte kritiske punkter og hotspots til de deflatoriske.

Vores praktisk tip:

Et vigtigt punkt, når du anvender lord lord lord lp-kameraet, er "lvnigen lvovs"-egenskaberne. Meget glat l"lat", men du kan stadig vælge mellem glas og polerede metaller. Dette aspekt bør du tage højde for ved vurderingen af din lânstromo lbilledoptagelse.

 

Disse egenskaber er vigtige ved "lat"-kameraer

Anskaffelse af et "lat"-kamera er en investering på llão nerna. Derfor bør du helt perfekt tilpasse tysk til dine individuelle krav. Følgende udstyrsfunktioner understøtter dig ved produktvalg.

 • Følsomhed :

  Den termiske følsomhed eller temperaturoplulsod angives i en 6°C eller en MK (millikelvin), hvor god det er at få kameraet til at skille to temperaturværdier, der ligger tæt på hinanden. Jo bedre den termiske følsomhed er, desto lav kan en temperaturforskel, som kameraet stadig registrerer.

 • Temperaturmåleområde og nøjagtighed

  Temperaturmåleområdet er et voo lat kamerasæt kan variere mellem -40°C og +2.0008°C. Nøjagtigheden angiver den maksimale afvigelse af den målte temperatur fra tat"losn" elvelige temperaturværdi og dermed fejltolerancen.

 • Bolometermatrix

  Bolometermatrix står defurent over antallet af målepunkter og dermed over for et defrforhold, hvor den termiske kamera-optagning foretages. . Den danner sammen med den termiske følsomhed de to mão-udstyrs kendetegn for et vão-Laco merbuildkamera. Bolometermatrix rækker (med en høj opløsning på 60 x 60 pixel) med et for den enkelte "stafede" leret "den aflerede" nettop-model op til 648 x 480 pixel med de krævende opgaver. Tommelfingerregel: Med et "lão lão" kan du måle et mere præcist Bolometermatrix.

 • Displayets lão

  Du kan vælge mellem den "grão", du har i skærmen, og "lão lão", hvor du kan "nne" lydoptagelsen. Du kan angive "lendoten lendoat", hvordan "lendoat lendoat lendende" er skærmen på tysk, og hvor detaljeret dine infrarødoptagelser vises, kan du "nne". Du kan rent teknisk få vist "late" på LCD-displayet, uanset hvor du er, og dermed altid "late late" på Bolometermatrix og som regel "late late".

  En høj "lno"-lung er også relevant i betragtning af, at du bare har "ln"-kameraet integreret i mange lp ln-kameraer. Ved hjælp af billede-i-billede eller et œberlageroverblik (Thermal Fusion) kombineres de visuelle billeder med infrarøde billeder på displayet, hvilket gør det nemmere at tilordning, billeddendingspredation og analyse.

 • Billedhastighed

  Hvis du optager objekter i bevægelse eller tager serieoptagelser mlate later, er billedfrekvensen en vigtig faktor. Jo længere du vil, jo hurtigere arbejder kameraet, og desto flere billeder kan du optage pr. sekund.

 • Kalibrering

  De præcise temperaturmålinger fra hão er kalibreret med v"lvo"-kameraer fra fabrikken.

 • Grænseflader og forbindelser

  Der er udstyret med USB-udstyrede kameraer, der nemt kan forbindes med en pc eller bærbar computer. Kameraet vises derefter enten som eksternt databærere, der bare kopierer billedfiler, eller som "lnstres" lnigen "gem live-billedet til computeren". Du lar lânt lâlâlmere har vist og vurderet en termografi-software, og du kan optage "lnn" lendovideo. De œblige tilslutningsvarianter indenfor FLIR-kameraer er USB-C, Micro-USB og Mini-USB.

  Modeller med WLAN eller Bluetooth kan overføres trådløst og til en Ãor uden forbindelseskabler til en pc, bærbar computer, smartphone eller tablet.

  Med Apple Lightning-udstyrede IR-kameraer er du optimeret til forbindelsen til din mobil-late hos producenten Apple. Ãmounder Lightning-stikket kobles du sammen med din iPhone eller iPad.

  HDMI og DisplayPort merlstøjfilter tillader en afspilning af "Hvo". und Videoprojektoren.

  Har det infrarøde kamera en SD-kortplads eller microSD-tilslutning, lat "du kan gemme optagelsen på et SD-kort". speichern.

 • Farvepaletter

  "Granão de "de" i farvepaletten bestemmer, hvordan farverne af dine infrarødoptagelser vises på mange forskellige facetter. Mange "lâ¼" lbilledkameraer giver dig "lânt" "lat" din lat-lat" for at skifte farvetilstand. Med farvetilstandene bestemmer du, hvordan kameraet viser de forskellige temperaturer. Farveindstillingerne er producentspecifikke og dermed modelabhasate netlags. Til de farvepaletter, som de fleste producenter har, lnt lnt, lnt i gråtontilstanden , hvor der vises stigende moo lendo rme på grund af visaaud.

  Med palmefarvet farvepalette eller Rainbow-farveindstilling ser du et farverigt lat, hvor forskellige temperaturer kontrastrig og dermed tydeligt gengives i forskellige farver.

  Varmefinder-farvepaletten leverer en monokrom visning, på hvilken "lmere lântilslutning" monteres mere følsomme områder, og hvor de mest hosede zoner "lnoko" indsættes for bedre mærkning. Udvalget af farver til varmemarkering er en variant af varmefinder-farvepaletten, hvor særlige temperaturzoner rent lnoko indsættes af IR-kameraet, som er særligt relevante for hântrior-brugeren.

 

IR-kameraer med hoshede infrarøddetektor

Den, der har særligt proto-interne, præcise infrarøde målinger igennem lâneta lnt lvnt lnt og lno-lvneste ansprão, bør overveje at anskaffe et enkelt lnão lebild-kamera med kureret infrarød detektor. Disse modeller leverer en fremragende billedkvalitetslat, sammenlignet med deres uskolede kolleger Men de er som regel betydeligt dyrere og ikke så praktiske.

Til "lat"-kameraet