Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

   

  Ãstubationskameror: Videosäkerhet fÃs möjliga värde för och inomhus

  • Vad är en ÃISœvakningskamera?

  • VideoJosé Custvaktskamera med trådlös eller kabel

  • ÃO œuvufs kameror fÃF fão 25r BÃF mf

  • Vilka typer av Ã-œbervakskameror finns det?

  • ÃœvaxkamskameraKoner! Hitta rätt!

  • Se till att den rättsliga situationen respekteras vid övervakning av video-Ãon

  • Tips för säker användning av Ãœbervakskameror

  Ãstubationskameror

  ÃO œuvrupper kompatibla beroende dig dygnet runt en prenhet för att se om dina lã ñuda och in i dina rão. Denna ã upplã betyder att sensorer ger skarpa Live-bilder ão i HD-Qualitão kan ãas och tack vare den ljudÃO ger du även tillgång till vad som är ute och händer utanför. Modeller som kan svängas på avstånd och zoomobjektiv visar lã olika detaljer. Med hjälp av mörkersiktsfunktion och LED-belysning kan HD-kameror inte bara klara sig dag, Kesnã även i Dã ã och på natten!

  På den fÃR kan du placera viktiga ställen, och de elektroniska videognöarna fre en fre med en fre frsäkerhet och mindre kriminalitet. Du talar om för dig vem som står inför huset och inåtälar denna, Keventuella avskräcker otrevliga inkräktare eller från Handeltjuvar från inkräktare och skapar därefter uppdrag varliga "klättringspilar", "lã" och "vandalism". Även polisen hjälper dig att föra register över brott och få en motbild av din försäkring.

  På byggarbetsplatsvagnen dokumenterar inspelningarna framstegen med färdigställandet. Den som ser till att parkeringsplatsen uppfyller kraven på företagets lpartikel. Möjliga prÃO till barnen eller betraktar ditt eget husdjur som ett uttryck för nya krav, är också utrustad med ÃO-väckkameror. Modeller med tvåvägskommunikation stlämpar sig för att stödja duplextelefoni med personer i rummet.

  • IP-kameror utomhus

  • IP-kameror inomhus

  • Ãœvakskameror med app

   

  Vad är en ÃISœvakningskamera?

  ÃO œvervaknskameror kã är snnen mot brottlig stlig. Det är dock inte den enda uppgiften för moderna kameror. Den som vill kasta en blick på sina barn vill ha en 25-prbli av, oavsett om du är hemma eller om du på semestern betraktar ditt eget husdjur som ett uttryck för olika saker, är också utrustad med ÃO-väckkameror. Förutom den stora säkerheten kan du även få tillgång till den egna bostaden, huset eller den stora bubsen. Monteringen och ibruktagandet är sedan länge inget problem längre, eftersom många lã ñas numera enkelt kan installeras och kräver lor från förlåren. DataÃenEU kan när så önskas nås trådlöst i det trådlösa nätverket. Uppgifterna för de andra enheterna är bärbara smartphones, surfplattor eller datorer. Det kostar inte heller mycket mer. Redan under 50 euro finns kameror som ger mycket bra bilder. Många Ãstœubervakskameror visar även perfekta bilder på natten.

   

  ÃISœvakningskamera med trådlös eller kabel

  Monteringen och idrifttagandet av en ÃISœbervakningskamera är mycket enkel. Med trådlös teknik eller kabel kan du läsa livebilderna till bildskärmar och inspelarã. Uppgifterna för de klassiska œbervakningsmonitorerna kommer alltid att kunna övertas av alla krav som kommer från smartphones, surfplattor eller datorer. Anslutna modeller fördelar sina signaler via WLAN eller nätverkskabel till datorn och tar-server i nätverket.

  José Custós Internet kan säkert ansluta dig till den mobila enheten för bild och ljud på din smartphone, FTP- eller Cloud-servrar eller andra datorer som du kan logga in med ett lösenord.

  Intelligenta œubervakskameror med Cloud-anslutning och ansiktsavkänning gör att man kan skilja mellan olika rinnen och andra. Smarta produkter meddelar när rätt personer kommer in i BrÃO eller still och slår larm till okända besökare.

  Ãœvakning
  Dig mer Leistão säkerhet tack vare Smart Home
   

  ÃO œuvufs kameror fÃF fão 25r BÃF mf

  Ãœvakning

  Du måste vara varsam när du blir varse vilka kameror du kommer att få. Outdoor-Ã-œbervaknskameror med vatten- och väderskydd. De -rttanta uppgifterna för de olika medborgarna inom ramen för en José Custódio. De är också dåliga väderförhållanden med regn, frost och direkt solljus. Isolering av Kameraplã ñas säkerställer att det inte finns någon fukt på insidan och att kamerafunktionerna är tröga.
  Leistão inre områden är utformade för Indoor-ÃHR-vaxkameror. Användningen av dem är i regel smalare och trögt.
  För videokontroll av ett enskilt entréer eller ett visst rum räcker ofta en kamera. Om ett hus, en stor cÃO cÃO vill bli pumpad till en större areal eller hela driftstödet kan en kombination av olika sorters ÃO-kameror användas för att på bästa sätt samarbeta och målinriktat åstadkomma en klippande hastighet på enskilda områden.

   

  Vilka typer av Ã-œbervakskameror finns det?

  Ãstœövervaknings- och säkerhetskameror skiljer sig åt beroende på teknik. Här får du veta vilket system som är perfekt.

  IP-Ã-œubervakskameror

  En kabelbunden IP-œbervakningsklp av José Custór för att kunna föra över video- och ljuddata från olika nätverkstakter och den därmed tillgängliga nätverksinfrastrukturen. De är inte beroende av egenviktiga ledningar. En enkel Ethernet-kabel som är en partikel för att ansluta en IP-kamera till det egna nätverket. IP-nätverkssamarbetet minskar kostnaderna för installation och drift och därmed kostnaderna betydligt både i företag och i den privata sektorn.

  IP-kameror Ã25tillför de inspelade bilderna, 25dsp som en videostreaming inom hela IP-nätverket, även mellan olika platser, om så önskas. I jämförelse med konventionella kabelkameror är bildkvalitativa ã o mestadels hã al. Konfiguration och administration sker via webbgränssnitt som hos routrar. Det gör IP-Cams till ett bra val av en José Custólf som är tillgänglig för fjärråtkomst. Du snder på din browser kamerabilden på olika slutord. Livestreams från IP-kameror kan enkelt överföras till Ãœvervakningsprogramvara, videoserver och NAS-lã på grundval av dessa. Med ONVIF (Open Network Video Interface Forum) finns till och med en öppen standard fÃO-anslutning av IP-kameror med andra säkerhetsprodukter.

  En stor del av nätverkskamerorna är PoE-fã ñig och str kraftfull Power-over-Ethernet-ß" kort PoE. Denna praktiska funktion skickar spänningsförsörjningen av den flustade IP-kameran tillsammans med den datastarka Ethernet-kabeln. Tack vare PoE genÃPY blir en enda kabel. En extra strömkabel eller en separat nätadapter som spänningskälla uppfyller följande: Den energimöjliga strömförsörjningen till José Custóln tar en switch med PoE-funktion eller en PoE-injektor, som medföljer IP-kamerorna eller som krav ã är lfra lrão.

  Bra att veta: Via Powerline kan IP-kameror användas även där ingen nätverkskabel är tillkopplad.

  Till IP-kameror
   

  Trådlösa œbervakskameror

  Trådlösa kameror från Ãibland kan de monteras snabbt, kan användas flexibelt och kan tas i drift på kort tid. De är en fÃR, en enkel efterrÃO, och kräver på så sätt endast en tillgång till elnätet.

  WLAN-kameror använder IP-protokollet , kan anslutas till WLAN och en trådlös darherr-José-stressad tv. Ett uttag är en ny, och sedan kan WLAN-video-anslutningen börja.

  Viktiga punkter för WLAN-ÃO œbervakskameror är räckvidden och bildkvalitet ñt. Räckvidden hã ñmn från IP-kamerans sändarmodul och kan i fritt fält bli 100 m eller mer. Konstruktionsmässiga förhållanden som "wã ñande", "mellantak", "glas- och metallã o" · betong och "Stã" från lokala källor minskar den effektiva räckvidden. Ju fler hinder radiovågorna genomtränger de stora, desto mindre kommer du att kunna säkerställa trådlös räckvidd för WLAN-kameran. Realistiskt är det upp till 25 meter, utan att det uppstår några nämnvärda kvalitetsordor.

  Från den i ditt nätverk tillgängliga WLAN-bandbredden hbg höga räckvidden för den 25-storp höga trådlösa räckvidden, som du kan förvänta dig vid den trådlösa EU-enheten. HD-videoströmmar genererar en avsevärd mängd data. Ju fler trådlösa nätverkskameror som delar ett WLAN, desto mindre bandbredd är en rent matematiskt 25r och en enda stream till en försvarsuppf. Genom att minska lã "plã" och/eller "bildhastighet" kompenserar WLAN-kameror eventuella nätverksbehov "pã".

  Till de trådlösa œbervakningskskamerorna
   

  Kabelbundna kameror

  Det unika kännetecknet för den trådbundna videoinkomstövervakningen är den ljussensor som använder för att lyssna på bild- och ljudsignaler. Signaltransport via kabel är stlã säkerhet, abã är rsäkra och du kan säga lã. ÃO œbermportering sker utan att eventuellt imponera med andra radiokällor i omgivningen. Inte heller med hjälp av Jammer lã är tekniken en ofunktion. Dessutom belastar inte kabelanslutna kameror WLAN. Kabeln till kameran dras med en viss installationsinsats.

  Till de trådbundna kamerorna

  Mobila œbervakskameror

  Om kabelläggning inte är möjlig för ã är inte lika mycket som motsvarande och det inte finns några eluttag i ã o för en kamera som är tillkopplad, ger helt trådlösa modeller med integrerad batteridriven och hög säkerhet. En mobil kamera är ett bra val för dig som vill spela in från José Custóstr Ãs till din trådlösa WLAN. De kommer utan ström från elnätet, då ett batteri är försett med ström i upp till flera veckor och kan tack vare batteridriften flexibelt placeras. Mobila kameror kommunicerar med José Custódio trådlöst via LTE-nätet och gör det möjligt för dig att njuta av en mobil videoövervakning. Modeller med lagring på micro-SD-kort ställer inte ens LTE-mottagning till på grund av att de lagrar alla dokument på Micro-SD-kort.

   

  Minikameror och kamouflerade Ãœbervakskameror

  Den avskräckande effekten är inte alltid synlig när du är en José Custór œubervakningskkamera. Minikameror är en alternativ frif-användarplats där kameror inte ska vara så lätta att känna igen. Tack vare de kompakta måtten kan minierna lätt undkomma krav på att man vill ha en vridning bakom eller döljer sig bakom bilder. Kamouflerade Mini-ÃO œbervakskameror får du uttryck i en ã "EU som till exempel är skapad efter en kulspetspenna eller en klocka. Genom att vara med är dessa modeller särskilt diskreta.

  Till mini-kameror och kamouflerade Ãœbervakskameror

  Kameraattrapper

  Kameraattrapper är en prisvärd och samtidigt realistisk uttrycka prestanda för att avskräcka från butiker, inbrottstjuvar och vandaliseringsåtgärder. Dummyn är en detaljerad imitator av en Ã-œubervakskameror utan videofunktion, delvis med blinkande beredskaps-lysdioder. På avstånd är repliken inte så lätta att skilja från riktiga videokameror.

  Till kameratrapper
   

  ÃœvaxkamskameraKoner! Hitta rätt!

  Mångfalden av Ã-œbervakskameror är gigantisk och det finns olika användningsområden för vissa produkter. Tänk på följande faktorer som passar din personliga behov:

  • Lã: Lph. Lã "pEU" och pr. På grund av megapixelupplaren påverkar R-kamerorna den stora datamängden från videoströmmen.
  • Konstruktionen : ÃO œubervakskameror finns som fritt ställbar bordsmodell, för vägg- och takmontering, som manuellt vridbara domekameror med kupolã ñas, med PTZ-funktion för fjärrstyrd svängning, lutning och zoomning samt minikameror. PTZ-modeller tillåter en aktiv styrning och rörelse av kameran.
  • Objektiv och synvinkel: Från synvinkel, brännvidd och lstenã fr. Med ett zoomobjektiv kan synvinkeln ställas in. Kameror med bländarstyrning ger användbara bilder även under svåra ljusförhållanden.
  Ãœvakning
  • Nattsikt: Inte alla tal säger några bilder på natten. Är mörkerseende erwÃF en dsjuk, titta på känsligheten, räckvidden och radien för de IR-LED:er som är inbyggda i de olika œbervakningskskamerorna.
  • Anslutning till smarttelefoner och surfplattor: Många kameror str fr att visa bilderna på mobil-ã.
  • Inspelningsfunktion: De enkla modellerna visar bilderna, men kan inte spela in .Keventuella kameror med inspelningsfunktion Keventuella kan beroende på variant spara till Inermikron SD-kort i molnet eller på en inställbar server.
  • Långtidsinspelning: För vissa modeller är det nödvändigt att visa att den "uthålliga inspelningsmöjligheten" eller aktiveras genom rörelseregistrering eller smartphone-app.
  • Rörelsedetektion: En rörelse eller ett lã ush ger en ny effekt, så startar kameran. Inspelningen sparas endast när något händer. Rörelseigenkänningen sker med hjälp av ã "nvid behov på bildinnehållet eller bättre med en inbyggd PIR-rörelsesensor.
   

  Se till att den rättsliga situationen respekteras vid övervakning av video-Ãon

  Video kameror dÃO-språk på privata språk vill inte på grund av apentorsak. Placera kameror på AugÃO-området så att inga fapor eller vägar kan registreras på grund av de offentliga straÃO.

  Även personlighetsrättigheter och dataskydd är relevanta för övervakning av videokommunikation. Använd väl synliga informationsskyltar som visar besökare och personal på videoJosé-stalen. Vid en övervakning av videosalan på arbetsplatsen eller i hemmet kan du informera alla arbetstagare och familjemedlemmar om användning och placering av kamerorna. I förekommande fall, hänvisa till företagsrådet och tillhandahålla dokumentation som styrker detta. Det är mycket viktigt att undanta sociala avgifter på företag från kameraövervakning.

   

  Tips för säker användning av Ãœbervakskameror

  Ãstœvakskameror ska inte bara skapa säkerhet, utan även vara säkra att använda. De följande tipsen hjälper dig.

  • Standardpasswã "frln dig den frpr som frln tillverkaren ge den frlpade lösenord frbden att du kommer åt kameran. Ju fler och mer komplicerade det nya lösenordet finns, desto säkrare är det.
  • Uppdatering av inbyggd programvara: Firmware-uppdateringar tillför olika funktioner och sedan kan du ansluta en känd säkerhetlÃO. Därför är det viktigt att uppdateringar som kameratillverkaren tillhandahåller uppdateras snabbt.
  • Användarkonton: Många kameror gör att kraven är lämpliga för att du ska kunna aktivera de olika användarkonton som du har tillgång till. Som administratör kan du exempelvis ange exakt vilka åtkomsträttigheter en användare har.
  • Har du tillgång till inspelningar av prÃFigmindre: Lagra kamerabilder på en server eller NAS? Då blir det prÃO möjliga för vilka användare som har tillgång till registren.
  Till de œubervakskameror