Köpt oftast

Kopt oftast

Högst betygsatta produkter

Hogst betygsatta produkter

Höjdpunkter

Populära varumärken

Rådgivare

Vad är skillnaden mellan aktiva och passiva komponenter?

Inom elektroniken kallas den minsta komponenten i en krets för en komponent som inte kan demonteras ytterligare utan att funktionen går förlorad. Det kan t.ex. vara en lysdiod, en kondensator eller något liknande. En grundläggande skillnad görs mellan aktiva och passiva komponenter: En aktiv komponent möjliggör styrning eller förstärkning av en signal. Passiva komponenter, å andra sidan, beter sig passivt enligt sitt namn och kan inte förstärka eller styra en signal. Till gruppen passiva elektriska komponenter hör t.ex. motstånd, kondensatorer, spolar och drosslar. Förutom en mängd olika aktiva och passiva komponenter innehåller vårt sortiment även lämpliga tillbehör.

Översikt över aktiva komponenter

Elektronik innehåller ett stort antal aktiva komponenter, varav sensorer utgör en stor grupp. En sensor är en komponent som kan omvandla en fysikalisk storhet eller en kemisk effekt till en elektrisk signal. Dessa praktiska detektorer har sedan länge erövrat vårt dagliga liv. De finns i bilar, där de får en ultraljudsvarning när avståndet till ett annat fordon eller annat hinder är kortare än vid parkering. Radarsensorer finns numera också i många moderna bilar och är en viktig komponent på vägen mot autonom mobilitet. Din smartphone är också rikligt utrustad med sensorer: en närhetssensor stänger t.ex. av displayen när du pratar i telefon och håller enheten mot örat. En temperatursensor övervakar temperaturen i ditt kylskåp, medan en rörelsesensor automatiskt tänder utomhusbelysningen när du kommer hem på kvällen. Sensorer har också stor betydelse inom industrisektorn. De mäter temperaturer, övervakar nivåer och upptäcker gas eller kemikalier i luften.

Halvledarkomponenter består av ett material som endast leder elektricitet under mycket specifika fysiska och elektriska förhållanden. De mest kända komponenterna från detta område är mikrokontroller och processorer, som styr värme- och luftkonditioneringssystem och utför beräkningar i datorer och miniräknare. Utan mikrokontroller och processorer skulle varken TV, telefon, dator, bil eller snabbköpskassan fungera i vår tekniska värld. Inom elektroniken finns det dock andra halvledarkomponenter som tillhandahåller värdefulla tjänster, bland annat för strömförsörjning: till exempel fungerar moderna halvledarlikriktare som omvandlare för att omvandla växelspänning till likspänning, där likriktning vanligtvis genomförs av halvledardioder. Spänningsregulatorer kompenserar fluktuationer i ingångsspänningen och stabiliserar även spänningen. Transistorer bör inte gå obemärkt förbi. Enkelt uttryckt är en transistor en elektrisk brytare som kan koppla om och förstärka signaler. Utan dessa små halvledarkomponenter skulle elektroniska kretsar inom mikroelektroniken överhuvudtaget inte vara möjliga.

Ordet optoelektronik, eller optronik, består av begreppen optik och halvledarelektronik. Dessa är alla elektroniska komponenter som omvandlar elektrisk energi till ljus (eller vice versa). Optoelektroniska komponenter delas in i sändare (ställdon) och mottagare (detektorer). Optronik är idag en oumbärlig del av industrin och den privata sektorn och omfattar ett brett spektrum av aktiva komponenter, från LED-kontroll till laserteknik och fiberoptiska kablar. Särskilt displayer och displayteknik spelar en viktig roll i vårt avancerade kunskaps- och informationssamhälle. Nästan ingen apparat klarar sig utan en LCD- eller matrisdisplay eller åtminstone en 7-segmentsdisplay. Sedan en tid tillbaka går trenden inom konsumentelektronik mot särskilt kontrastrika och färgintensiva OLED-displayer. Men inte heller laser- och infrarödtekniken kan klara sig utan aktiva komponenter.

Tips: snåla inte med verktygen

Särskilt när du arbetar med elektronik bör du vara uppmärksam på användningen av lämpliga verktyg. En pipett kan till exempel spara tid och nerver vid montering av kretskort med SMD-komponenter.

FAQ - vanliga frågor och svar aktiva komponenter

Vad är det speciella med OLED-tekniken?

Förkortningen OLED står för Organic Light Emitting Diode. Den största skillnaden mellan en OLED och en vanlig LED-display är att den saknar bakgrundsbelysning. En OLED-display tänds automatiskt när den utsätts för spänning. Motsvarande displayer är särskilt energisnåla och används därför ofta i avancerade mobiltelefoner. Andra fördelar är korta svarstider och god betraktningsvinkelstabilitet. OLED-skärmar har dessutom extremt hög kontrast och kan göras så tunna att även böjda ytor är möjliga.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med fiberoptiska kablar jämfört med kopparbaserade kablar?

Det är inte utan anledning som fiber anses vara framtidens överföringsmedium. Den betydligt högre prestandan talar för optisk fiber (LWL), i synnerhet: betydligt högre bandbredd och räckvidd jämfört med en kopparkabel. Lägre dämpningsvärden och motståndskraft mot elektromagnetiska störningar är också fördelar med fiberoptisk kabel. Men det finns också nackdelar: för det första är kostnaden högre än för en kopparkabel. LWL-fibrer är också mycket känsligare för mekaniska belastningar och tål bara mindre böjningsradier. Dessutom kräver korrekt förläggning av fiberoptiska kablar mycket mer omsorg och noggrannhet från installatörens sida.

Vad är SMD?

SMD står för Surface Mounted Devices, ytmonterade enheter. När det gäller vanliga elektroniska komponenter dras kontakterna genom monteringshål i kortet och löds sedan. SMD-komponenter är däremot så små att man limmar fast dem på kortet och sedan löder fast dem, så det finns inga monteringshål. Fördelen med en krets som använder SMD-teknik är den betydligt högre komponentdensiteten. Det innebär också en kostnadsbesparing eftersom korten är mindre och monteringshålen inte behöver fixeras. Och i slutändan kan enheter generellt göras mindre genom att använda SMD. Tänk dig en smartphone vars kretskort inte skulle vara utrustat med SMD-komponenter; den skulle förmodligen vara lika stor som en tegelsten.