EU:s förbud mot lysrör 2023: tidig planering och förberedelser.

Försäljningsförbudet gäller kompakta lysrör och ringlampor från och med februari 2023 och lysrör från och med augusti 2023. En övergång i god tid bidrar till att spara kostnader och energi.

Att spara energi börjar med mätning.

Med mobil och stationär effektmätning. Med intelligent mätteknik kan energibesparingspotential identifieras och genomföras med lämpliga produktlösningar.

   

Dags att agera! Ligg steget före förbudet mot lysrör med LED-rör från LEDVANCE.

Världens ledande företag inom belysningsteknik är rätt ställe att gå till för professionella belysningslösningar. Ledvances portfölj omfattar ett brett utbud av LED-armaturer och rätt teknik för smarta byggnader med ljusstyrningssystem av hög kvalitet. Alltid med ett öga på den besparingspotential som Ledvance-sortimentet fokuserar på. Även små åtgärder ger stora möjligheter: uppgradering till smart LED-teknik och rörelsedetektorer i mindre frekventerade områden, timers eller dagsljussensorer med dimmer säkerställer att belysningen bara är tänd när den verkligen behövs på grund av människors närvaro.

Där det har varit möjligt utan problem har de flesta ljuskällor redan konverterats till LED. År 2023 träder förbudet mot lysrör i kraft. Det är klokt för företagen att förbereda och konvertera i god tid redan nu, så länge det fortfarande finns tillräckligt med lager.

Det går inte att överföra ljusflödet från konventionella lysrör 1:1 till LED-varianten. Deras strålvinkel är inte identisk. Därför rekommenderar vi att man genomför en applikationsspecifik belysningsplanering för att få samma belysningsnivå efter bytet av rören.

   

Chauvin-Arnoux: energibesparing och kontroll

Med de stigande priserna på energiresurser är energihantering på allas läppar. Vi har alla tagit itu med våra energikostnader och försöker optimera energianvändningen och energiförbrukningen. Energieffektivitet spelar en allt viktigare roll. Många företag moderniserar redan sin produktionsutrustning eller ändrar sina produktionsprocesser. Samtidigt måste man dock se till att utrustningen underhålls på ett lämpligt sätt.

Numera innebär mätning inte bara att man hanterar ett C.A.-mätinstrument korrekt, utan också att man utvärderar mätresultaten korrekt. Det är här Chauvin-Arnoux ger stöd med ett omfattande utbud av workshopliknande utbildningar. Du hittar fler produkter från Chauvin-Arnoux på Chauvin Arnoux varumärkessida.

PEL-familjen av effekt- och energiregistrerare

Mätningar är grunden för att förbättra en anläggnings energieffektivitet och för att övervaka elnät. Exakta energimätningar och korrekt fördelning av uppmätta förbrukningsdata på maskiner och anläggningar är förutsättningar för energioptimering. Endast på detta sätt kan diagnoser, kontroller och förbättringsåtgärder upprätthållas effektivt på lång sikt.

Med PEL-serien av energi- och energiregistrerare erbjuder Chauvin Arnoux en billig och mycket användarvänlig mätutrustning för de nödvändiga mätningarna för ISO 50001-standarden på marknaden. PEL används för att mäta och registrera förbrukningen av elektrisk utrustning för att förbättra energieffektiviteten och minska kostnaderna. Det är mycket enkelt att registrera elförbrukningen vid vilken punkt som helst i industriella och kommersiella elinstallationer, eftersom PEL-enheterna är bärbara och lätta att installera.

   

Siemens - Digitalisering möter miniatyrisering

© Siemens AG 2022. Visa alla brytare från Siemens.

Så här svarar du på de nya kraven för byggnads- och systeminstallationer.

Höga installationskostnader, otillräckligt utrymme för nya funktioner, extremt tidskrävande eftermontering av befintliga installationer och snabbt förändrade standarder gör det svårt att klara tids- och kostnadstrycket. Dessutom måste skyddsanordningar i elektriska installationer fungera bättre än någonsin tidigare.

SENTRON installationsutrustning: kompakta modeller - säkra, slimmade och smarta

Siemens SENTRON-sortimentet är lösningen: den kompakta designen hos SENTRON-installationsenheterna kombinerar funktionerna hos två enheter i en med upp till 50 % mindre utrymme. Mindre kablage sparar tid och underlättar installationen. Den kompakta konstruktionen ger också fördelar vid eftermontering. Gamla enheter kan enkelt ersättas med de nya kompakta enheterna, eftersom det inte krävs något extra utrymme. Mät- och kommunikationsfunktionerna i de senaste SENTRON-installationsenheterna öppnar också upp för digitaliseringens fulla potential.

Med Siemens SENTRON-sortimentet är du och dina installationer optimalt skyddade. Dra nytta av mindre driftstopp och maximal systemtillgänglighet redan idag.

Du hittar många fler enheter på Siemens varumärkessida ›

Utvalda topptillverkare

Installationsteknik

Belysningsteknik

Teknik för energimätning

Verkligt mervärde - enkel och effektiv upphandling