Standardskydd i 1 TE

Världens smalaste elektromekaniska FI / LS-enhet

 • 50% utrymmesbesparing i strömfördelare på IEC-marknaden
 • Standardexpansion av den elektriska installationen
 • Nytt sken-koncept
 • I kombination med 5SM6 brandskyddsbrytare ger det komplett skydd i endast 2 TE

Nya FI / LS-switchar i en kompakt design
Spara 50% utrymme i strömfördelare

Jämfört med konventionella enheter tar 5SV1 RCD:er endast upp hälften av utrymmet. Som ett resultat kan fler säkerhetsenheter installeras i en fördelare och befintliga installationer kan enkelt utökas och spara utrymme med nya säkerhetsfunktioner.

Konventionell installation
En vanlig grupp FI: er för 6 kretsar.

Innovativ installation
Användning av FI / LS per krets. Detta resulterar i mindre platsbehov och större systemtillgänglighet.

Tydlig fördel
Tillgängligheten för de elektriska systemen via FI / LS-kombinationer ökas, för i händelse av ett fel avbryts endast motsvarande krets. TIll skillnad från en grupp FI-switch. Detta förhindrar oönskad avstängning av fler kretsar.

Sparar utrymme med 1 TE FI / LS-switchar från Siemens


En överblick över övriga fördelar:

 • Elektrisk installation enligt standarder
 • Världens första elektromekaniska spänningsoberoende FI / LS i 1 TE
 • Kombinerat personligt, brand- och kabelkydd
 • Kombination med 5SM6 brandskyddsblock: förebyggande brandskydd i endast 2 TE
 • Det krävs mindre plats (utrymmesbesparing 50%)
 • Optimal användning i hem och nybyggnation
 • Omvandling till befintliga system möjligt genom att ersätta LS -> FI / LS i 1 TE
 • Ökad systemtillgänglighet i den elektriska installationen
 • Ökat personskydd och skydd av utrustning

I andra icke-europeiska länder finns elektroniska FI / LS-switchar redan i endast 1TE. Dessa skiljer sig dock i en mycket viktig teknisk detalj från den nya Siemens-utvecklingen: de fungerar rent elektroniskt, medan europeiska standarder kräver elektromekanisk drift. Och en sådan komplex säkerhetsanordning behövde tidigare mer utrymme, nämligen konventionell 2 TE.

FI / LS-switchar: elektromekanisk kontra elektronisk

Elektromekanik (ELM)

 • Hållmagnetprincip: Den magnetiska effekten av felströmmen påverkar direkt den magnetiska hållkraften mellan gångjärnets armatur och åket
 • Ingen signalförstärkning eller bearbetning krävs
 • Oberoende av nätspänningen
 • Skydd vid nätsänkningar (även vid 0 V)
 • Skydd vid avbruten neutral ledare
 • Robust teknik, hög immunitet mot EMC / toppar

Elektronisk (ELE)

 • Elektronisk krets används för att bearbeta restströmssignalen
 • Shunt-utspolning styrs via en tyristor / krafttransistor
 • Beror på nätspänningen
 • Om nätspänningen sjunker under ett visst värde, inget skydd mot felströmmar
 • Inget skydd vid neutralt avbrott
 • 1 + N i 1 TE
 • Uppfyller EN 61009-2-1, DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21) / IEC 61009-2-1
 • Godkänd i Europa och alla andra IEC-länder
 • 5SV1 från Siemens är världens första elektromekaniska FI / LS i 1 TE   
 • 1 + N i 1 TE
 • Uppfyller inte etableringsbestämmelserna i många europeiska länder
 • Inget godkännande i flera europeiska länder      
5SV1 kompakt FI / LS switch
Typ A

Utan dröjsmål Char. B Char. C
  1P+N, 6kA, 2A/30mA   5SV1316-7KK02
  1P+N, 6kA, 4A/30mA
  5SV1316-7KK04
  1P+N, 6kA, 6A/30mA
5SV1316-6KK06 5SV1316-7KK06
  1P+N, 6kA, 10A/30mA
5SV1316-6KK10 5SV1316-7KK10
  1P+N, 6kA, 13A/30mA
5SV1316-6KK13 5SV1316-7KK13
  1P+N, 6kA, 16A/30mA
5SV1316-6KK16 5SV1316-7KK16

Anslutning via samlingsskena 5SV1 / 5SV6 / 5SL60 * 2/4 phase

Skena 10 mm²
12 x kompakt 1+N 12 TE 5ST3674-0
X x kompact 1+N 56 TE* 5ST3774-0
X x kompact + HS 1+N 56 TE* 5ST3778-0
12 x kompact 3+N 12 TE 5ST3673-0
X x kompact 3+N 56 TE* 5ST3773-0
X x kompact + HS 3+N 56 TE* 5ST3777-0

* Ändstycke krävs, 56 hk, kan skäras

5ST3655 L1/N
5ST3655-0HG L2/L3
Skydd mot oavsiktlig kontakt
5ST3788-0
Ändlock, 2/4-fas, kan skäras till storlek för skenor