Byt ut dina lysrör mot LED-rör

Förbudet mot lysrörsbelysning är en fråga som har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden, särskilt i Europa. Förbudet innebär att försäljningen av traditionella lysrörsbelysningar fasas ut och ersätts med mer energieffektiva alternativ. Följande datum gäller för detta (RoHS-direktivet):

 • 24 februari 2023: förbud mot kompaktlysrör.
 • 24 augusti 2023: förbud mot T5- och T8-lysrör.
 • 1 september 2023: förbud mot halogenlampor.

Skäl till förbudet

Huvudsyftet med förbudet mot lysrörsbelysning är att förbättra energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen. Detta beror på att traditionella lysrörslampor inte är särskilt effektiva när det gäller att omvandla el till ljus. Mycket av den energi som används för att tända lampan omvandlas till värme i stället för ljus, vilket leder till energispill. Dessutom innehåller traditionella lysrörslampor också kvicksilver, vilket är ett giftigt ämne som kan vara farligt för hälsan och miljön. Om glödlamporna slängs utan att de har kastats på rätt sätt kan kvicksilvret hamna i miljön och orsaka skador på naturen och människors hälsa.

Fördelar med ny belysningsteknik

För att förbättra effektiviteten och minska koldioxidutsläppen har ny belysningsteknik utvecklats som är mer energieffektiv än traditionella lysrörslampor. En av dessa tekniker är LED-belysning. LED-lysrör förbrukar upp till 80 % mindre energi än traditionella lysrör och håller mycket längre. Dessutom innehåller LED-lysrör inget kvicksilver, vilket gör dem säkrare för hälsa och miljö.

En annan fördel med LED-belysning är att den ger ljus av högre kvalitet än traditionella lysrörslampor. LED-belysning är mycket ljusare och ger inget flimmer, vilket kan minska tröttheten i ögonen. LED-belysning kan också dimmas, vilket ytterligare kan minska energiförbrukningen.

Ska du bara byta ut lysrörslamporna eller hela armaturen?

Om man ska byta ut bara lysrörslamporna eller hela armaturen beror på flera faktorer, bland annat de nuvarande armaturernas skick och den önskade belysningslösningen.

Om de nuvarande armaturerna fortfarande är i gott skick och lämpar sig för den önskade belysningstekniken kan det vara en kostnadseffektiv lösning att bara byta ut lysrörslamporna. När man till exempel ersätter lysrör med LED-lysrör kan man minska installationskostnaderna genom att behålla de nuvarande armaturerna. Det är viktigt att se till att armaturerna och lysrörslamporna är kompatibla med den nya tekniken för att säkerställa optimal drift.

Om de nuvarande armaturerna är föråldrade eller skadade kan det dock vara det bästa alternativet att byta ut hela armaturen. Detta kan öka energieffektiviteten och komfortnivåerna, samtidigt som risken för fel och underhållskostnader minskar. Att byta ut armaturerna ger dessutom en möjlighet att förbättra och anpassa belysningsuppställningen för att uppfylla specifika belysningsbehov.

Det är viktigt att rådgöra med en kvalificerad belysningsspecialist för att avgöra vilket alternativ som är lämpligast för din specifika situation och dina belysningsbehov.

Hur avgör du vilka LED-lysrörslampor som är lämpliga för dina lysrörsarmaturer?

Det kan vara lite komplicerat att välja rätt LED-ersättning för lysrör eftersom det finns olika typer av LED-lysrör som är kompatibla med olika typer av lysrör. Här är några steg du kan ta för att bestämma rätt LED-ersättning:

 • Kontrollera typen av lysrör
  Det första du bör göra är att kontrollera vilken typ av lysrör du använder. Det finns olika typer av lysrörslampor, t.ex. T5, T8 och T12 (som till största delen redan har fasats ut). Lampornas passform, diameter och längd är olika, men matchar ersättnings-LED-lysrörslamporna så att de kan bytas ut 1 till 1 (observera att konventionella lysrörslampor kräver en extra förkopplingsenhet (VS) för att installera LED-lysrörslampan).
Fler funktioner att ta hänsyn till
Type TL Diameter Sockel Watt De vanligaste längderna i cm
T12-lysrör 38 mm G13 65W, 40W, 20W en 15W 60, 120, 150
T8 lysrör 28 mm G13  58W, 36W, 30W, 18W, 16W en 15W 60, 120, 150, 90
T5 lysrör 18 mm G5 80W, 54W, 49W, 39W, 35W, 32W, 25W, 24W, 14W en 13W 60, 120, 150
Runda lysrör 18 mm G10q 22W, 40W, 55W, 60W 30, 23, 30,5, 22
 • Kontrollera armaturerna
  Det är viktigt att veta om armaturerna är kompatibla med LED-lampor. Alla armaturer är inte kompatibla med LED-lampor och du måste se till att armaturerna är lämpliga för den typ av LED-lysrör som du vill installera. Vi skiljer mellan konventionella lysrör och högfrekvs lysrör. Konventionella lysrör kräver en startmotor. Vi erbjuder också LED-lysrör för armaturer med elektrisk förkoppling och förkoppling med låg förlust.

 

 • Kontrollera ljusflöde (lumen)
  Lumen är enheten för ljusflöde, och det är viktigt att bestämma rätt lumenflöde för att välja rätt LED-ersättning. För att fastställa rätt lumenutbyte, titta på det nuvarande lumenutbytet för de lysrörslampor du använder för närvarande. Du kan sedan välja en LED-lysrörslampa som har samma eller högre lumenflöde.
 • Välj rätt färgtemperatur (färgkod):
  - Extra varmvitt ljus (2700 Kelvin).
  Lämplig för bland annat bostäder och butiker.
  - Varmvitt ljus (3000 Kelvin).
  Lämplig för bland annat: hallar, trappor, diskar, foajéer, receptioner, omklädningsrum och väntrum.
  - Kallvitt ljus (4000 Kelvin). Lämplig för: kontor, konferensrum, skolor, lagerlokaler, hårsalonger, skönhetssalonger, idrottshallar, stall, stormarknader och järnaffärer, m.m.
  - Dagsljus (6500 Kelvin). Lämplig för: verkstäder, laboratorier, operationssalar, behandlingsrum, tryckerier och lagerlokaler (där färgen är viktig), m.m.
 • Titta på energieffektivitet:
  LED-lysrör är i allmänhet mer energieffektiva än konventionella lysrör. Det är viktigt att titta på energiförbrukningen för LED-ersättningen för att fastställa energikostnadsbesparingar. Du kan filtrera alla dessa funktioner och egenskaper i vårt sortiment av LED-lysrör.

Ersättnings-LED-lysrörslampor för dina lysrörslampor

För att du ska komma igång kan du här få en översikt över de olika typerna av lysrörslampor och vilka lampor som är lämpliga att byta ut.


Ersättning: LED-lysrör för T12- och T8-lysrör

Ersättning: LED-lysrör för T5-lysrör

Ersättningslampor för runda lysrör

Hur ersätter jag min gamla lysrörslampa med den nya LED-lysrörslampan?

För armaturer med lysrör på 120 cm och 150 cm och för armaturer med ett lysrör på 60 cm eller 90 cm kan du följa följande steg (du behöver inga verktyg):

Steg

Steg

 • Stäng av elektriciteten

 • Ta bort det gamla lysröret

 • Ta ut den gamla startmotorn.

 • Sätt in den medföljande ledstartaren

 • Placera den ledade lysrörslampan i armaturen.

 • Slå på elen igen.