Vi kan tillverka och anpassa dina produktidéer

Vi hjälper dig med produktutveckling och produktion i Asien. Ett stort inköp kan ha stor inverkan på inköpspriset och en specialanpassad produkt kan stärka din konkurrenskraft och göra att du skiljer ut dig från konkurrenterna.

Vad kan anpassas?

Ni kan beställa mer än 18 000 produkter från våra egna varumärken Voltcraft, Toolcraft, Renkforce, Tru Components, Sygonix och Speaka Professional:

 • Mätutrustning
 • Handverktyg
 • Elverktyg
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Komponenter
 • Hemelektronik
 • Presenter och reklamprodukter
 • Modelltillverkning
 • Nya produkter och innovationer

Vilka är fördelarna?

 • Direktinköp från Asien via Conrad
 • Enkel anskaffning av stora volymer
 • Skydd av de ursprungliga (tekniska) funktionerna. Ni köper den kvalitet som ni är vana vid från oss
 • - Skräddarsydd produktdesign, inklusive färg och logotyp
 • Skräddarsydda förpackningslösningar
 • Anpassningsbara efter era specifika behov
 • 30 års erfarenhet i Asien med ett nätverk av mer än 400 leverantörer
 • Mer än 18 000 artiklar kan skräddarsys

Anpassning av befintliga serieprodukter till dina krav

Små justeringar av serieprodukter kan ha en positiv effekt på varumärkesuppfattningen. Företagets logotyp på en mätutrustning som era kunder utför mätningar med ökar förtroendet för varumärket. Färgerna på höljet kan också anpassas efter kundens önskemål och öka igenkänningsvärdet avsevärt genom att använda era företagsfärger.

Det är också möjligt att göra omfattande ändringar i verktygssortimentet. Handverktyg i era företagsfärger och med er logotyp. Som reklamartiklar, som tillbehör till produkter eller som företagspresent till anställda kan ni vara säkra på en varaktig ökning av varumärkesvärdet. Färgernas kraft är en faktor för varumärkesoptimering som inte bör underskattas och som kan bidra till att stärka varumärket. Som din partner kan vi stödja er i detta.

Från idé till produkt

IDÉ

Har ni en produktidé och vill producera den i större mängder, men har ingen lämplig partner för produktionen? Inga problem, fyll bara i formuläret nedan så hjälper vi er. Vi kontrollerar genomförbarheten och kontaktar er inom kort.

SKISS

Skissen är en viktig del av kravspecifikationen. När ni har utarbetat den kan vi samordna projektet med våra partners i Asien och gå vidare till utvecklingsfasen.

PROTOTYP

När utvecklingsfasen är klar börjar vi bygga prototypen. Så snart prototypen har godkänts startar vi serietillverkningen.

PRODUKT

När den första produktionsenheten är färdigställd skickas den, beroende på era önskmål. När ni har mottagit varorna kan ni börja marknadsföra dem direkt.