40 år med VOLTCRAFT - mätteknik för underhåll

Maskinhaverier kostar tid och pengar och är en katastrof ur ekonomisk synvinkel. Beställningar med tidsfrister kan inte utföras i tid och eventuella avtalsböter kan bli aktuella. Med förebyggande underhåll kan begynnande skador upptäckas i förväg och åtgärdas på ett planerat sätt. När skadan väl har uppstått måste reparationen framför allt ske snabbt. Med VOLTCRAFT har du en stark partner på din sida som förser dig med nödvändig utrustning.

Lösningar som är exakt anpassade till praktiska behov och innovativ utveckling för användarvänlig drift gör att produkterna kan användas effektivt. Så att alla kan koncentrera sig på sitt ar

 

De viktigaste mätinstrumenten för teknikern

Digitala multimeters

 • Säker mätning av ström, spänning och motstånd
 • Universell och noggrann
 • Kalibrerade enheter finns tillgängliga

Strömtänger

 • Noggrann mätning av strömmar utan att koppla bort kablar
 • Även lämplig för mycket höga strömmar
 • Tänger för mycket trånga utrymmen

Tvåpoliga spänningstestare

 • Enkel hantering
 • Med inbyggt RCD-test
 • Delvis med mätning av roterande fält

Produkter

Säkerställ systemens och utrustningens säkerhet efter underhåll och översyn.

Jordmotstånd är en viktig faktor för att säkerställa att säkerhetsutrustningen fungerar. EMZ-1000 kan ta över denna mätuppgift och bestämma jordmotståndet på ett tillförlitligt sätt i intervallet 0,01-1200 Ω. Med läckströmsklämman VC-1310 kan isoleringsfel, t.ex. från motorlindningar till jord, upptäckas i ett tidigt skede. Den defekta komponenten kan bytas ut i förväg och ett oplanerat totalhaveri kan undvikas. Enskilda elektriska apparater testas snabbt med apparattestaren GT-6000 och i kombination med mätadaptern GT-6001 kan kompletta installationer som försörjs med spänning via en CEE-kontakt 16A testas under drift i enlighet med DGUV 3.

Produkter

Temperaturdetektering med eller utan beröring

Voltcraft IR110-6S

Om du behöver hög noggrannhet i intervallet 0-110 °C och vill ha en beröringsfri temperatursensor kan du inte klara dig utan IR110-6S. I det låga temperaturområdet övertygar IR110-6S med imponerande noggrannhet, snabbt och enkelt med en knapptryckning. Med 6:1-optik är den utformad för närbild och emissiviteten kan justeras för kritiska ytor.

 • Noggrannhet vid: 0 - 25 °C ± 0,7 °C
 • Noggrannhet vid: 25 - 45 °C ± 0,3 °C
 • Noggrannhet vid: 45 - 110 °C ± 0,7 °C
 • Emissivitet 0,1 - 1,0
 • Optik 6:1
 • Temperaturområde 0 - 110 °C
 • Mållaser
 • Svarstid 300 ms

Produkter

Voltcraft IR-termometrar med olika optik och temperaturområden:

Produkter

Detektering av kontakttemperatur

Temperaturmätinstrument av K-typ i 1-, 2- eller 4-kanaliga versioner.

Produkter

K-typ ytgivare för temperaturmätning, lämplig för alla K-typ temperaturmätinstrument från VOLTCRAFT

Kalibratorer för infraröda termometrar och kontakttermometrar

Voltcraft IR kalibrator IRS-350
Med IR-kalibratorn IRS-350 kan du själv kontrollera noggrannheten hos infraröda underhållstermometrar och garantera att de fungerar. Temperaturförval är möjligt i intervallet +50 till +350 °C och mätfältet har en emissivitet på 0,95. Korta uppvärmningstider optimerar effektiviteten och en grundnoggrannhet på ±0,5 °C uppfyller kraven för professionell industriell användning.

Voltcraft temperaturkalibrator TC-150
Precis som IR-termometrar måste kontakttermometrar också kontrolleras för noggrannhet och funktion innan de används. VOLTCRAFT TC-150 med en respektabel grundnoggrannhet på ±0,8 °C rekommenderas för testning av kontaktgivare. Mäthål med diametrar på ca Ø 3 mm, 3,5 mm, 3,7 mm, 4,2 mm, 5 mm och 6,8 mm täcker ett brett spektrum av olika kontaktsensorer och gör TC-150 till en universell kalibreringsstation för temperaturgivare.

Termisk inspektion - visualisering av temperaturer

Voltcraft WB-500 värmekameror
Varför är en 50 Hz-kamera användbar för inspektion? Med 9 Hz-kameror skannas data från värmekameran 9 gånger i sekunden, med 50 Hz-kameror skannas data 50 gånger i sekunden, bearbetas och skickas till monitorn. För komponenter som arbetar med höga hastigheter är analysen av värmebilder mycket mer exakt och termiska problem som endast uppstår vid höga hastigheter är lättare att analysera. Den helt nya VOLTCRAFT WB-500 värmekameran är idealisk för underhåll och erbjuder förutom 50 Hz även utmärkt termisk upplösning.

Voltcraft WB-500

 • 50 Hz bildrepetition - Fusion av bilder
 • Fokusering via IR-objektiv
 • HDMI-utgång
 • Bolometermatris 384 x 288
 • Termisk känslighet 80 mK
 • Digital zoom

På jakt efter oönskade vibrationer

Voltcraft VBM-85 vibrationsmätare

Roterande axlar och andra drivkomponenter i maskiner genererar vibrationer. Efter en viss driftstid kan det uppstå små obalanser på grund av slitage och vibrationerna ökar. Med en vibrationsmätare kan vibrationerna registreras visuellt och utvärderas via displayen. För nya maskiner är det idealiskt att efter inkörningsperioden registrera vibrationerna och inkludera dem i underhållsdokumentationen. Dessa uppgifter kan registreras och jämföras inom ramen för underhållsintervallen; ökat slitage kan på så sätt snabbt upptäckas och orsakerna undanröjas.

 • Mät acceleration, vibrationsintensitet och vibrationsavvikelse
 • Olika mätpunkter (magnetisk mätpunkt, lång och kort mätpunkt).
 • Enkel drift
 • Mobil användning
 • Dataöverföring via USB
 • Datahållningsfunktion
 • Stor LCD-display för mätvärden och status

Beröringsfri mätning av hastighet

Voltcraft DT-10L varvräknare
Med VOLTCRAFTs DT-10L-varvräknare kan hastigheter på upp till 99999 varv per minut mätas enkelt och beröringsfritt, även i starkt omgivande ljusförhållanden. På ett mätavstånd på 5 till 50 cm kan hastigheten på axlar eller andra drivkomponenter mätas från ett säkert avstånd. För axlar med små diametrar rekommenderas användning av kontaktlösa takometrar. För varvräknare med mekanisk detektion kan anslutningen mellan axeln och pickupen misslyckas med mindre föremål och förvränga varvtalet.

 • Säkert arbete, beröringsfritt 
 • Lämplig för höga hastigheter
 • Räknefunktion
 • Hög noggrannhet ± 0,05 % + 1 siffra
 • Lämplig för små föremål
 • God läsbarhet
 • Enkel användning
 • Finns i kalibrerad version

Optisk inspektion med endoskop

Oönskade driftsljud - hitta snabbt orsaken
Endoskop har blivit oumbärliga inom medicin, underhåll och reparation. Endoskop och praktiska tillbehör som krokar, magneter eller spegelfästen ger insyn i platser som endast kan nås med tidskrävande demontering, och de sparar dessutom tid och pengar. Orsakerna till driftsljud som avviker från det normala kan snabbt och enkelt identifieras och en riktad demontering av maskindelar kan inledas. Reservdelar och nödvändiga smådelar kan beställas före nedmontering och driftstopp kan hållas till ett minimum.

Produkter

Produkter

Endoskopbasenheter utan endoskopisk sond:

Är skyddet mot korrosion tillräckligt? Få svaret med mätning av skikttjocklek

VOLTCRAFT SDM-2125
För system som installeras utomhus måste ett tillräckligt korrosionsskydd tillhandahållas för att uppnå en lång livslängd. När komponenterna återbeläggs kan kvaliteten på den applicerade beläggningen kontrolleras och vid behov förbättras. Allt som behövs är en noggrann tjockleksmätare för beläggning, t.ex. SDM-2125 från VOLTCRAFT.

 • För järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller
 • Mätområde: Noggrannhet: ± (3 % H+1)
 • Lagring av upp till 500 datagrupper
 •  Automatisk roterande display
 • Visning av det uppmätta värdet i μm eller mil.
 • Hörbart och synligt larm
 • Programvara för PC-analys

Tillit är bra, kontroll är bättre! Dataloggers visar fakta.

Dataloggers beaktas ofta inte vid underhåll, men de erbjuder många fördelar, särskilt när du som tjänsteleverantör har tagit på dig underhållet åt kunden. Driftsförhållanden som temperatur och luftfuktighet kan spåras exakt och indikera felaktig användning. Men inte bara temperatur och fuktighet kan registreras, även spänning, ström och vibrationer kan registreras och ingå i underhållsdokumentationen.

Produkter

Späningsdatalogger DL-250
Loggar spänningar i intervallet 0-30V/DC. Minne för 31320 uppmätta värden. Mätningsintervall 10 sekunder till 24 timmar.

Vibrationsdatalogger DL-131G
Registrerar vibrationer och slagkrafter i ett 3-axligt område. Loggningsintervallet kan justeras från 50 ms till 12 timmar.

Upptäck andra Voltcraft-teman