Digitalisering inom produktion med Conrad Connect

Öka din konkurrenskraft genom effektiv produktion med Conrad Connect

Effektiv styrning av maskiner, anställda och material är avgörande för produktionen. Med ett exempel med Bornemann Gewindetechnik visar vi dig hur du kan optimera dina produktions- och affärsprocesser med Conrad Connect genom fullständig transparens och automatiserade informationsvägar. Förbättra till exempel planeringsnoggrannheten, minska din svarstid vid fel och dra nytta av automatiserad logistik för bättre produktivitet.

Pålitliga IoT-lösningar för ditt företag med Conrad Connect

Övervakning av maskinens effektivitet med Bornemann Gewindetechnik ("Bornemann trådteknik")

Bornemann Gewindetechnik (Bornemann Thread Technology) har tillverkat gängade spindlar och muttrar enligt internationella standarder i över 50 år. Huvudanläggningen ligger i distriktet Alfeld (Leine) i Tyskland. Företaget är en av de världsledande tillverkarna av gängade delar. På Bornemann utvecklas speciallösningar för applikationer inom lyftteknik och hydraulisk stålteknik, scenteknik och grindventiler i dammar m.m.

Förutom de anställda är maskiner ryggraden i varje produktion, precis som på Bornemann Gewindetechnik. Med dyra specialiserade system är det nödvändigt att säkerställa att de används effektivt. Att maskiner står stilla, t.ex. på grund av defekter och funktionsfel måste undvikas. Med Conrad Connect kan du när som helst övervaka maskinens driftstatus. På detta sätt kan du alltid hålla koll på utrustningens totala effektivitet (OEE) och optimera den ytterligare. I händelse av fel i systemet kan du reagera omedelbart och lösa systemets driftstopp så snabbt som möjligt.

Boka en demovisning ›

Dina fördelar:
Övervakning av anläggningens effektivitet
Optimering av produktionsplanering
Snabb reaktion vid driftstopp
Kan användas på olika platser
Utökningsbart med ytterligare applikationer (t.ex. energiövervakning)

Vår lösning är lämplig för:
Små och medelstora företag
Produktionsföretag
Hantverksföretag
Logistik- och transportföretag
Underhålls- och tjänsteleverantörer
Och många fler

Produkter

Viktig anmärkning: Kommunikation mellan enheterna och Conrad Connect sker via MQTT. Därför måste både enheterna och kundnätverket konfigureras i enlighet med detta.

Din säkerhet är högsta prioritet för oss

Skyddet av dina uppgifter är särskilt viktigt för oss. Med Conrad Connect Professional har du full kontroll över din data.

✓ 100% GDPR-kompatibel
✓ Senaste SSL-krypteringen
✓ Högsta säkerhet med servrar i lokaliserade i västeuropa

Läs mer ›

Har du frågor? Vi har de rätta svaren

Låt våra experter ge dig råd om hur Conrad Connect kan optimera processer, arbetsflöden och IoT-applikationer för ditt företag.

Boka en konsultation ›