Kalibrerat sortiment

Behöver du kalibrerade produkter?
Då har du hamnat helt rätt hos på Conrad!

✔ Säkerhet, noggrannhet och tillförlitlighet i dina mätningar
✔ Förhindra osäkra situationer på grund av felaktiga mätresultat
✔ Garanterar noggrannhet i de tjänster du utför till kund

Conrad erbjuder dig möjligheten att köpa förkalibrerade produkter. Du kan välja mellan ett brett sortiment av produkter där du kan välja att kalibrera enligt ISO- eller Dakks-standard.

Hur fungerar det?

Om du beställer en produkt med en ISO- eller Dakks-kalibrering från Conrad, skickas varan från vårt lager till vår kalibreringspartner (Testo Industrial). Här kommer produkten att kalibreras enligt den önskade standarderden. Denna kalibrering registreras på ett certifikat som garanterar att mätresultatet av produkten uppfyller de uppsatta standarderna i minst ett år. Certifikatet (ISO eller Dakks) skickas sedan direkt till dig med produkten. Vid kalibrering får du ta hänsyn till en veckas extra leveranstid utöver den vanliga leveranstiden. Kalibreringscertifikaten gäller i ett år från inspektionen.

1. Lager

 • Hitta artikeln med önskad kalibrering
 • Lägg din beställning
 • Artikeln kommer att skickas till Testo för kalibrering

2. Kalibrering + certifikat

 • Din produkt är kalibrerad enligt ISO eller Dakks
 • Testo skickar din artikel och motsvarande certifikat till dig
 • Leveranstid: ordinarie leveranstid + 1 vecka extra

3. Slutanvändare

 • Du får din artikel och certifikatet
 • Artikeln uppfyller de krav som ställs under 1 år

Kalibrerade produkter

När är det nödvändigt att kalibrera?

Man kalibrerar sin mätutrustning i syfte att garantera exakthet och tillförlitlighet för kontroller och mätningar. Om din mätutrustning uppfyller de uppsatta standarderna kan du vara säker på att du inte får några potentiellt farliga eller skadliga avvikelser i dina mätresultat. Hos Conrad har du valet mellan det universella ISO-certifikatet och den omfattande Dakks-certifieringen.

ISO-certifikat

Sedan 1987 har man utfört kvalitetssäkringssystem för att certifiera industriföretag men med tiden även företag inom tjänstesektorn, banker, försäkringsbolag, detaljhandel, sjukhus etc. Dessutom förekommer även andra sektorspecifika krav, standarder och riktlinjer inom apotek (CFR, GMP), inom livsmedelsindustrin (HACCP) och inom bilindustrin (VDA, QS9000, ISO TS16949). ISO-certifikat för Testo industriservice är ett prisvärt alternativ till en DAkkS-certifiering.

Det uppfyller kraven i:

 • ISO 9000:2000 
 • ISO 10012-1
 • GMP
 • CFR
 • VDA
 • QS9000
 • ISO TS 16949
 • HACCP
   

Olika laboratoriekalibreringar

Resultatet av en kalibrering och all nödvändig data för detta rapporteras i ett kalibreringscertifikat.

Det görs en distinktion mellan DAkkS och ISO-certifikat.

DAkkS - certifikat

Under många år har ackrediterade laboratorier arbetat under övervakning av tyska AkkreditierungsStelle (DAkkS). Detta ackrediteringsorgan kan ses som en del av den tyska regeringen för att garantera kvalitet och tillförlitlighet inom den industriella mätbranschen. Kalibreringsresultaten som erhållits i dessa laboratorier har - efter statliga institutioner (i Tyskland PTB) - högsta tillförlitlighet och är till och med normativa för domstolen. Dessa är erkända och giltiga genom internationella avtal och den globala ackrediteringsstandarden DIN EN ISO / IEC 17025. För alla användare av mätinstrument som kräver en mycket hög noggrannhet och pålitlighet är DAkkS-certifikaten lösningen. Inom följande områden garanteras ofta testutrustning med DAkkS-certifikat.

 • Fabriks- och användningsstandard
 • Expertis
 • Inspektionsstationer
 • Testlaboratorier
 • HACCP

 

 > Hämta Conrad ISO-certifikat

 Ladda ner testo industriservice ISO-certifikat

 > Hämta testo industriservice DAkkS-certifikat 

Interesserad? Frågor? 
Kontakta vår säljavdelning.

Email
[email protected]