Letar du efter mätutrustning, laddningsutrustning, strömförsörjning eller batterier? Inom området mätteknik och energi hittar du ett brett och djupt sortiment av produkter för ditt dagliga arbete. Specialiserad mätutrustning som värmekameror eller labbkraftaggregat, men också mer generella produkter som AA-batterier.

✓ Alltid originalprodukter ✓ Fri returrätt ✓ 30 dagars ångerrätt

Köpt oftast

Kopt oftast

Högst betygsatta produkter

Hogst betygsatta produkter

Höjdpunkter

Populära varumärken

Rådgivare

Vad är mätinstrument?

Inom industri och handel används mätinstrument som mäter olika fysiska storheter som elektrisk ström, spänning, motstånd eller frekvenser. Värden som kraft, tryck och buller kan mätas, liksom temperaturen hos element och miljöer. Gaser, vätskor och elektromagnetiska fält detekteras också mycket noggrant av lämpliga enheter.

Du kan välja mellan olika mätinstrument i vårt sortiment för att utföra dessa mätningar eller för att visa och ställa in värden och signaler. Vi skiljer mellan mobila och stationära mätinstrument. Bärbara enheter är idealiska för användning hos kunder eller om du ofta är på resande fot. Stationära mätinstrument som fristående enheter och enheter för anslutning till PC är mer lämpade för verkstäder och laboratorier eller för långvarig användning.

Hur fungerar mätinstrument?

Mätinstrument använder mekaniska, optiska eller elektroniska sensorer för att mäta det värde som ska testas, antingen absolut eller mot ett referensvärde (börvärde).

Till skillnad från testinstrument visar rena mätinstrument som miljömätare eller multimetrar värden som inte tolkas, utan kräver en expert för att bedöma dem. Å andra sidan avger test- och mätinstrument ibland optiska eller akustiska signaler när vissa mätområden nås, under- eller överskrids. Laboratoriemätinstrument, som också hör till området mätteknik, har ibland inte bara signalmätande funktioner utan också signalgenererande funktioner, t.ex. funktionsgeneratorer.

Olika typer av mätinstrument

Välj bland vårt sortiment av högkvalitativa laboratoriemätinstrument, multimetrar, test- och inspektionsinstrument och miljömätinstrument.

Test- och inspektionsutrustning

Från 2-poliga spänningsprovare, kabelmätare, jord- och isolationsmätare till hastighets- och vibrationsmätare hittar du test- och inspektionsutrustning för olika fysiska storheter. För materialmätningar finns hårdhets- och materialtjockleksprovare. För optisk inspektion finns mikroskop och endoskopkameror. Testtelefoner, VDE-testanordningar och andra specialanordningar för specialisten, hos oss hittar du allt du behöver.

Mätutrustning för laboratorier

Professionell mätutrustning anpassad för speciella laboratorieförhållanden används i laboratorie- och verkstadsmiljöer. Laboratoriemätutrustningen i Conrad-sortimentet inkluderar: elektroniska laster som funktionellt är motsatsen till strömkällor. Du hittar också funktionsgeneratorer och frekvensräknare, samt logikanalysatorer för kontroll av signalprofiler. Oscilloskop och spektrumanalysatorer kartlägger signaler enligt tidsförlopp eller frekvensområde.

Conrads laboratoriemätutrustning kompletteras med USB-datainsamlingsmoduler och andra tillbehör.

Multimetrar

Multimetrar mäter i princip ström, spänning och elektriskt motstånd. Vissa enheter i Conrad-sortimentet mäter frekvenser, kapacitans hos kondensatorer eller testar funktionen hos dioder eller ledningar.

I vårt sortiment hittar du multimetrar i typerna bärbara multimetrar för mobilt bruk, bordsmultimetrar för verkstads- och laboratoriemiljöer samt strömtångsmultimetrar.

Vi erbjuder multimetrar för följande mätkategorier:

 • CAT I för kretsar utan anslutning till nätverket
 • CAT II för enheter på lågspänningsnät
 • CAT III för mätningar på byggnadsinstallationer
 • CAT IV vid överföringspunkter för lågspänningsinstallationer, t.ex. kopplingsdosor i hemmet

Utrustning för miljömätning

Miljöfaktorer som temperatur, luftfuktighet, strålning, buller och föroreningar är av stor betydelse inom mättekniken. Inom området miljömätteknik erbjuder Conrad dig ett brett utbud av vindmätare, fukt- och vätskemätare samt mätare för gaser och förorenande utsläpp. Även apparater för kraft- och tryckmätning, apparater för temperaturmätning och apparater för bestämning av elektromagnetiska variabler (som elektrosmog eller radioaktivitet) hittar du i butiken. Dataloggrar är ett användbart komplement för långsiktig insamling av sådana mätdata och möjligheten till senare utvärdering. De ingår i vissa apparater, andra kan anslutas som tillval.

Vad bör du tänka på när du köper mätutrustning?

Vilken mätutrustning som är bäst lämpad för din tillämpning beror på ett antal faktorer:

 • Typ: handhållen eller fristående? Det är en fråga om kontrollmiljön. Om du vill utföra mobila mätningar, till exempel för att du ofta är ute och reser med kunder, är handhållna enheter rätt val. I fasta laboratorie- eller verkstadsmiljöer eller för permanent användning kan stationära enheter vara mer lämpliga, särskilt eftersom de ofta erbjuder ett bredare utbud av funktioner.
 • Mätområde: Mätinstrument är bara bra om de används på rätt sätt. Detta innebär att mätområdena för enheterna bör ligga inom det område där de används. Var också uppmärksam på den angivna noggrannheten för värdena, och om absoluta värden eller referensvärden för ett börvärde är relevanta för dig.
 • Tillbehör: Tänk också på om du behöver ytterligare tillbehör som dataloggare för att använda mätinstrumentet eller för att utvärdera eller överföra data. Detta är vanligtvis inte fallet med fristående enheter. Gränssnitt som anslutningar för USB eller minneskort kan också vara användbara.

Vad är strömförsörjning?

Inom industri, handel och teknik används termen strömförsörjning för alla anläggningar som förser anslutna enheter med den energi de behöver. Det spelar ingen roll om apparaten ska drivas med likspänning eller växelspänning. Det spelar heller ingen roll om det är en lik- eller växelspänning som är tillgänglig som spänningskälla.

Men det är inte bara spänningsjustering som är viktigt för nätaggregat. Prestandajustering är också ett avgörande kriterium. Nätaggregatet måste naturligtvis kunna leverera tillräckligt med ström till den enhet som används. Matningsspänningen får inte sjunka ens vid full belastning. Å andra sidan leder ett överdimensionerat nätaggregat i onödan till högre anskaffnings- och driftskostnader.

Beroende på användningsområde är de nätaggregat vi erbjuder avsedda för mobil användning, för stationär användning eller för fast installation.

Hur fungerar ett nätaggregat?

I de flesta fall består ett nätaggregat av en strömförsörjningsenhet som är ansluten till nätets växelspänning. Strömförsörjningsenheten omvandlar sedan 230 V växelspänning till en lägre likspänning. För att göra detta omvandlas spänningen först, likriktas och jämnas sedan ut med kondensatorer. Nätaggregat med integrerad spänningsstabilisering genererar en utspänning som alltid är densamma. Oavsett om nätaggregatet är maximalt belastat eller i viloläge utan belastning.

Situationen är annorlunda för spänningskällor som redan arbetar med en likspänning. Eftersom en likspänning inte kan omvandlas måste nätaggregatet snabbt koppla till och från ingångsspänningen. Tack vare den höga omkopplingsfrekvensen kan denna artificiella växelspänning omvandlas mycket effektivt. Beroende på kretsens utformning kan en DC-spänning på t.ex. 12 V generera en 24 V DC eller till och med en 230 V AC-spänning.

Vilka typer av nätaggregat finns det?

Nätaggregat

Strömförsörjningar är förmodligen den största gruppen av strömförsörjningar, vilket inte är förvånande eftersom många enheter eller konstruktionsfaser i apparater och system inte kan drivas direkt med 230 V / 50 Hz växelström. För att kunna erbjuda rätt lösning för varje applikation har vi nätaggregat i en mängd olika former och i en mängd olika prestandaklasser.

Transformatorer

Transformatorer är inte bara en del av ett nätaggregat. De kan även användas ensamma och utan ytterligare extern kabeldragning som strömförsörjning. Till exempel när de driver LED-belysning för utomhusbruk. Förutom att reducera spänningen är galvanisk isolering och därmed elsäkerhet också en prioritet för en transformator. Det är därför särskilda isolationstransformatorer används för underhåll, service och laboratorieändamål. Detta är bara några exempel på de många olika användningsområdena för transformatorer.

AC-spänningsregulatorer

Vid styrning av motorer fungerar justerbara nätaggregat i form av AC-spänningsregulatorer eller dimmers perfekt. På så sätt kan elmotorer varvtalsregleras steglöst eller enkelt justeras till perfekt arbetsvarvtal. Även armaturer och värmeplattor kan styras på ett idealiskt sätt. Men var försiktig: inte alla AC-spänningsregulatorer är lämpliga för alla typer av belastning.

DC / DC-omvandlare / växelriktare

Det är tekniskt sett ganska enkelt att skapa en likspänning med ett lägre värde än en likspänning. Situationen är annorlunda om utspänningen måste vara högre eller om det till och med krävs en 230 V AC-spänning med sinusform. Om det dessutom krävs hög uteffekt blir det riktigt komplicerat. Men även här har vi den rätta lösningen.

Avbrottsfria strömförsörjningar (UPS)

Viktiga data försvinner inom några sekunder när strömmen går. Ofta räcker det med ett kort strömavbrott och viktiga data raderas. Med en avbrottsfri strömförsörjning finns det tillräckligt med tid för att lagra aktuella data för att förhindra den irriterande dataförlusten.

Generatorer, gensets

Ett strömavbrott som upplevs som obehagligt i hemmet kan vara en katastrof för industrin. Hur bra är det om du kan förlita dig på en generator för att hålla de viktigaste systemen igång? Det förhindrar ekonomiska förluster på grund av förlorad arbetstid och skadad utrustning.

Vad bör du tänka på när du köper nätaggregat?

Det perfekta nätaggregatet är lätt att hitta om du tar hänsyn till följande punkter.

 • Det viktigaste kriteriet är användningsändamålet. Vad behövs strömförsörjningen för och exakt vad är dess uppgift? Behöver jag en strömförsörjning, en spänningsomvandlare eller en avbrottsfri strömförsörjning?
 • Ska strömförsörjningen installeras i enheter, växlar eller system eller krävs en extern strömförsörjning?
 • Vilken ingångsspänning har jag och vilken utgångsspänning krävs? Räcker det med en utgångsspänning eller krävs det flera spänningar och olika polariteter?
 • Vilken strömförbrukning har den enhet som ska strömförsörjas? Strömförsörjningens prestanda beror också på konsumentens effektbehov eller effektförbrukning.
 • Vilka ytterligare krav måste uppfyllas? Ska strömförsörjningen vara stänkskyddad eller helt vattentät?

Produkterna från Conrads utbud av mätteknik och strömförsörjning används för att utföra olika mätningar. Dessa kan vara kraftmätningar, men även mätningar för att bestämma ljudnivån, för att kartlägga strålningen i ett visst rum eller helt enkelt för att bestämma temperaturen i ett rum.