Köpt oftast

Am häufigsten gekauft

Högst betygsatta produkter

Top bewertete Produkte

Höjdpunkter

Populära varumärken

Rådgivare

Allt du vill veta om automation och pneumatik

En hög nivå av industriell automation är nödvändig för att säkerställa att en ekonomi kan förbli globalt konkurrenskraftig. På den här sidan ger vi en översikt över vilka typer av automation som är särskilt viktiga och vilken roll pneumatik och transportörteknik spelar i detta sammanhang.

Exempel på tillämpning av fält- och processteknik


Automatiseringen har förändrat affärsverksamheten

Automatiseringen har förändrat arbetslivet i grunden. Många tunga arbetsuppgifter som tidigare utfördes mödosamt för hand utförs nu av maskiner. Införandet av automatisering var också hörnstenen i den industriella revolutionen. Intelligent processoptimering gör produktionskedjorna i företagen betydligt effektivare och sparar i slutändan pengar.

Produktkvaliteten förbättras också avsevärt av en hög grad av automatisering: en robot kan till exempel göra en svets mycket snabbare än en människa. Dessutom förblir kvaliteten absolut konstant även efter den hundrade sömmen. Maskiner kan arbeta dygnet runt utan att bli trötta och med samma kvalitet. Som ett resultat har människans roll förändrats från arbetare till kontrollanter som övervakar den korrekta sekvensen av processer.

Automation förekommer inom nästan alla industrisektorer: från drivteknik och mät- och reglerteknik till transportteknik och pneumatik. Som en del av utvecklingen mot Industri 4.0 kommer fokus i framtiden att ligga på ännu närmare integration av automationssystem och IT, vilket ytterligare kommer att öka effektiviteten och säkerligen leda till nya innovationer.


Transportteknik i rörelse

Vad skulle flygplatser, stora postorderföretag eller pakettjänstleverantörer vara utan transportband? Transportbandsteknik är en nyckelteknik inom processautomation. Utan den skulle industrin bokstavligen stå stilla.

Med samlingsbegreppet transportörteknik avses transportörsystem vars syfte är att transportera enhetslaster eller bulkgods. Detta börjar med den enkla kättingtelfern och sträcker sig till mycket komplexa transportlinjer inom logistiksektorn. Den tillhörande tekniska utrustningen är grundläggande för att styra det obehindrade materialflödet i produktionsmiljön.

Transporttekniken ser till exempel till att utvunnet bulkmaterial transporteras från utvinningsplatsen och att automatiserade produktionslinjer överhuvudtaget fungerar.

Förutom transportörer och rullbanor omfattar materialhanteringsteknik även industritruckar som palltruckar eller gaffeltruckar.


Fördelar och möjliga tillämpningar av pneumatik

Med pneumatik avses användning av tryckluft för att utföra mekaniskt arbete. Tekniken används inom många områden, inklusive byggmaskiner och robotteknik. Pneumatik kan användas nästan överallt eftersom den luft som behövs helt enkelt tas från omgivningen. Pneumatik är också mycket ren: eftersom endast tryckluft används är inte ens skador på pneumatiska rör eller cylindrar kritiska för miljön. Den luft som behövs kan helt enkelt släppas ut från systemet till omgivningen efter användning, så rengöring är inte nödvändig.

Eftersom luft används som medium kan pneumatiska komponenter utan problem användas även i särskilt känsliga miljöer, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Kontaminering genom läckande vätskor är inte möjlig. I allmänhet anses pneumatikbaserad teknik vara robust och långlivad och dessutom billig i inköp. Pneumatiska system är särskilt motståndskraftiga mot miljöpåverkan, t.ex. temperaturväxlingar, och skadas vanligtvis inte om komponenterna överbelastas eller går sönder. Dessutom kan deras kraft justeras steglöst. Sist men inte minst är en pneumatiskt driven maskin lättare än en jämförbar enhet med elmotor.


Funktion hos pneumatiska system

För att ett pneumatiskt system ska fungera måste tryckluft först genereras. Detta görs med en kompressor som suger in och komprimerar omgivande luft. Inom pneumatiken används ett tryck på mellan 6 och 40 bar. I moderna system kan den värme som genereras i stora mängder vid tryckluftsproduktionen bland annat användas för uppvärmning eller för att producera varmvatten. Tryckluften som kommer ut ur kompressorn måste behandlas i nästa steg. Olika filter renar luften från fasta partiklar. Det kan också vara nödvändigt att avlägsna fukt från luften så att pneumatiska komponenter inte korroderar på grund av kondensering av vattenånga när temperaturen sjunker.

Om tryckluften inte leds direkt till en förbrukare, t.ex. en mutterdragare, via en slang, bör den distribueras via ett rörsystem. Rörens diameter bör vara tillräckligt stor för att undvika ökat flödesmotstånd. Det är också viktigt att den strömmande tryckluften inte förorenas av rost eller andra föroreningar. För att kompensera för tryckvariationer är det lämpligt att installera en tryckluftsbehållare i systemet. Detta är en förvaringstank som installeras efter kompressorn och som innehåller en viss volym tryckluft för att kompensera för fluktuationer i rörsystemet. Fördelen med en sådan tryckluftstank är att kompressorn inte behöver arbeta kontinuerligt för att upprätthålla trycket i rörsystemet. När luften i tanken kyls bildas kondens som måste tömmas regelbundet.Vårt praktiska tips: Rengör filter regelbundet vid behandling med tryckluft

Om de filter som krävs för tryckluftsberedningen inte rengörs regelbundet kan detta leda till ett avsevärt ökat flödesmotstånd. Detta har i sin tur alltid en negativ effekt på energibalansen i det pneumatiska systemet och bör undvikas när det är möjligt.


FAQ – vanliga frågor om automation och pneumatik

Vad är skillnaden mellan pneumatik och hydraulik?

Funktionsprincipen är identisk i båda fallen, med undantag för en liten skillnad: medan ett pneumatiskt system styrs av tryckluft, överförs kraften i ett hydrauliskt system via en vätska, vanligtvis hydraulolja.