Användarvillkor för kundbetyg och recensioner

Dessa användarvillkor reglerar ditt uppförande associerat med Kundbetyg och omdömen och/eller tjänsten Frågor och svar som erbjuds av Conrad ("CRR Service").

Genom att lämna in innehåll till Conrad garanterar du att:

 • du är ensam författare och innehavare av de immateriella rättigheterna till innehållet;

 • du avstår frivilligt från alla "moraliska rättigheter" som du kan ha till sådant innehåll;

 • allt innehåll du publicerar är korrekt;

 • du är minst 18 år gammal;

 • användningen av det innehåll du tillhandahåller inte utgör ett brott mot de här användningsvillkoren och inte orsakar person- eller enhetsskador.

Du intygar dessutom att du inte ska skicka in något material:

 • du vet är falskt, oriktigt eller vilseledande;

 • utgör intrång i tredje parts rättigheter avseende upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra äganderättigheter eller publicitets- eller sekretessrättigheter;

 • utgör brott mot någon lag, förordning eller föreskrift (inklusive, men inte begränsat till, dem som styr exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering eller falsk marknadsföring);

 • är, eller rimligen kan anses vara nedsättande, ärekränkande, hatiskt, rasistiskt eller religiöst fördomsfullt eller stötande, hotfullt eller kränkande för enskilda personer, partnerskap eller företag;

 • du har fått betalning för eller beviljats ersättning av någon tredje part;

 • innehåller information som hänvisar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktuppgifter eller telefonnummer;

 • innehåller datorvirus, maskar eller andra potentiellt skadliga datorprogram eller filer.

Vi kontrollerar nya recensioner flera gånger i veckan för att se om de är äkta och lägger bara ut dem på nätet om de uppfyller riktlinjerna. Författarna av dessa recensioner informeras om detta via e-post.

Du samtycker till att hålla Conrad (och dess tjänstemän, chefer, agenter, dotterbolag, samriskföretag, anställda och tredje parts tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till Bazaarvoice, Inc.), skadeslösa mot alla anspråk, krav och skadestånd (faktiska och indirekta) av varje slag, kända och okända, inklusive skäliga juristarvoden, som kan uppstå genom att du bryter mot dina utfästelser och garantier enligt vad som fastställs ovan, eller genom att du bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter.

För allt innehåll du lämnar in ger du Conrad en för alltid gällande, oåterkallelig, royaltyfri, överlåtbar rätt och licens att använda, kopiera, ändra, radera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk av och/eller sälja och/eller distribuera sådant innehåll och/eller införliva sådant innehåll i alla former, medier eller tekniker i hela världen utan ersättning till dig.

Allt material som du skickar in kan användas efter Conrad eget gottfinnande. Conrad förbehåller sig rätten att ändra, kondensera, neka publicering eller ta bort innehåll på Conrad webbplats som Conrad anser, efter eget gottfinnande, bryta mot riktlinjerna för innehåll eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. Conrad garanterar inte att du kommer att ha någon regressrätt genom Conrad att redigera eller ta bort material som du har skickat in. Betyg och skriftliga kommentarer postas generellt inom två till fyra arbetsdagar. Conrad förbehåller sig dock rätten att ta bort eller att vägra att lägga upp något inskickat material i den mån som är tillåtet enligt lag. Du bekräftar att du, och inte Conrad, är ansvarig för ditt inskickade material. Inget av det material som du skickar in är föremål för någon tystnadsplikt hos Conrad eller dess agenter, dotterbolag, filialer, partners eller tredjepartsleverantörer och deras respektive chefer, tjänstemän och anställda.