Ångerrätt

 

Som konsument och företag har du hos oss alltid 30 dagars ångerrätt. Detta är generösare villkor än de som Distans- och hemförsäljningslagen (DHL) föreskriver, vilket är 14 dagar och omfattar då inte heller företag. Ångerfristen börjar löpa dagen efter du tar emot varan. Du behöva inte ange orsak men en förutsättning är att produkten är oanvänd och oskadad. Om produkten har använts mer än skäligt för att kontrollera funktionalitet, kommer avdrag för värdeminskning att göras (om varan kan betraktas som begagnad). Avdraget dras ifrån beloppet som återbetalas. 

För att förenkla hanteringen, rekommenderar vi dig att följa nedanstående punkter när du ångrar ett köp:

  • Returnera inom 30 dagar.
  • Lägg tillbaka produkten i originalförpackningen, inklusive tillbehör som till exempel kabel, bruksanvisning, batterier och fjärrkontroll. Vid ångrat köp av set-artiklar måste alla produkter som ingår i detta set returneras för att en retur skall kunna genomföras. 
  • För kostandsfri retur rekommenderar vi att du registrera din retur online på vår hemsida, följ instruktionerna och skriv ut din fraktsedel.

Returnera genom att göra ett av följande:

  • Lämna in paketet på närmaste UPS Access Point. Hitta närmaste ombud här.
  • Boka en upphämtning med UPS genom att kontakta dem på telefonnummer: 077-662 20 77.  Information om deras öppettider hittar du här.  

Kom ihåg att spara inlämningskvittot eftersom du är ansvarig för returen.

När din retur anländer till vårt lager i Tyskland kommer du att få en e-postbekräftelse, efter det sker en återbetalning inom 14 dagar. Vi betalar tillbaka hela beloppet med eventuellt avdrag för värdeminskning. Vi återbetalar även fraktkostnaden. Återbetalningen sker med samma betalningssätt som vid köptillfället. Om vi inte kan återbetala med samma metod som användes för den ursprungliga betalningen, kontaktar vi dig så att du kan godkänna hur återbetalningen ska ske.

OBS! Vi tar inte emot paket som skickas mot postförskott eller rekommenderat.

Undantag från ångerrätten:

  • Ångerrätten gäller inte för varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.
  • Ångerrätten gäller inte för en tjänst där fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen. Ångerrätten gäller inte en förseglad ljud- eller bildupptagning samt programvara där förseglingen har brutits. 
  • Ångerrätten gäller inte på stora kvantitetsleveranser, på specialbeställningar eller på beställningar där kunden tilldelats särskilda villkor.

Konsumentverkets ångerblankett

Denna ångerblankett kan användas när du som konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Som konsumenten har du även möjlighet att ångra dig på annat sätt än med blanketten men du rekommenderas alltid att spara underlag som visar att du ångrat dig. 
Om du önskar använda denna blankett ska den mejlas/skickas till oss, inte till Konsumentverket.

Ändring och avbeställning

Ändring av beställning
Om du behöver ändra något i din beställning kan du göra detta kostnadsfritt fram till dess att paketet expedieras hos Conrad, dvs. fram till dess att du får en orderbekräftelse på e-post. Kontakta vår oss så fort som möjligt då din order börjar behandlas rätt omgående.  När din order har expedierats kan vi inte göra några ändringar. OBS! Om du har beställt med betalning via KLARNA kan du inte lägga till produkter i din beställning, bara ta bort eller annullera.

Avbeställning
Behöver du göra en avbeställning kan du göra detta kostnadsfritt fram till dess att paketet expedieras hos Conrad, dvs. fram till dess att du får en orderbekräftelse på e-post. Kontakta vår oss så fort som möjligt då din order börjar behandlas rätt omgående. Om din beställning har hunnit expedieras hänvisar vi till ångerrätten som konsument och företag alltid har, och som är 30 dagar.