Socialt ansvar

Som ett familjeföretag med 100 års erfarenhet är vi på Conrad medvetna om vårt sociala ansvar. Vi främjar våra medarbetares kompetens och mångfald och är socialt engagerade för en bättre förståelse av teknik och digitalisering.

Vi står för rättvisa arbetsvillkor, respektfulla relationer och lika möjligheter. Vi vill erbjuda alla medarbetare en attraktiv miljö där de kan utvecklas professionellt. Dessa kärnvärden är också en integrerad del av vår uppförandekod för anställda.


Vårt sociala engagemang

Som en del av vårt sociala engagemang stöder vi initiativ för att främja tillgång till teknik, förståelse för teknik och digitalisering. Vi har ett nära samarbete med olika utbildningsinstitutioner och stöder innovativa projekt från olika studentteam genom sponsring. Vi erbjuder också ett brett utbud av produkter som är särskilt inriktade på STEM-utbildning.