Miljö- och klimatskydd

Conrad Electronic är EMAS-certifierad

Som ett ansvarsfullt företag anpassar vi konsekvent våra operativa processer till de ekologiska aspekter som vi har definierat i vår miljöpolicy för hela Conrad-koncernen.

Sedan 2006 har vårt huvudkontor i Hirschau och vårt logistikcenter i Wernberg-Köblitz ett miljöledningssystem som granskas i enlighet med EMAS-förordningen och en EMAS-validerad miljöredovisning. Som ett EMAS-certifierat företag har vi åtagit oss att att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda utöver de rättsliga kraven.

EMAS står för miljölednings- och miljörevisionsordning. Alla organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda kan inrätta ett miljöledningssystem i enlighet med EMAS. Europeiska unionens frivilliga instrument är öppet för alla sektorer och företagsstorlekar.


Vårt koldioxidavtryck

  • Våra kontor använder 100% grön el

  • Vårt mål: CO2-kompenserad distribution för 95 % av våra paket

Vi har framgångsrikt minskat koldioxidavtrycket på våra verksamhetsställen under flera år. I Hirschau och Wernberg genererar fyra solcellsanläggningar elektricitet från förnybara källor. Med dessa lyckas vi generera cirka 15% av vår totala energiförbrukning själva från förnybara källor. Resten av vår lokala elförbrukning täcks redan sedan 2013 av 100 % förnybar energi från vattenkraft.

För att minska de återstående CO2-utsläppen från värmeproduktion genomför vi kontinuerligt åtgärder för att öka vår energieffektivitet, t.ex. energirelaterade renoveringar. Dessutom investerar vi för närvarande i att ta vår tidigare flisanläggning i drift igen för att i framtiden kunna använda biomassa som energikälla.

Vi är också noga med att spara resurser när vi fraktar våra varor. Därför använder vi bara CO2-neutrala lådor och förlitar oss på miljövänliga förpackningsmaterial som återvunnet avfallspapper eller ekologiskt nedbrytbara majschips.

I samarbete med våra transportföretag kompenserar vi redan för en stor del av CO2-utsläppen från våra utgående varor. Vårt mål är att öka denna andel till 95% i slutet av 2023.

Mer information om våra aktiviteter för ett bättre klimatskydd finns i hållbarhetsrapporten.