Återvinning och avfallshantering

 

Gamla elektriska apparater innehåller både värdefulla råvaror som kan återanvändas genom återvinning och skadliga ämnen som kan orsaka stora miljöproblem om de inte tas om hand på rätt sätt. Därför är konsumenterna enligt lag skyldiga att ta hand om gamla elektriska apparater på rätt sätt. På denna sida kan du läsa mer om de olika sätten att enkelt och korrekt göra sig av med elavfall, batterier och annat, och var du hittar närmaste återvinningscentral. 

Var kan jag lämna in gamla elektriska apparater?

1. Är din gamla apparat fortfarande i gott skick eller kan den repareras? Att donera den till välgörenhet skulle vara ett bra sätt att återanvända den.
2. Är din apparat trasig? Du kan lämna in defekta apparater till den loka återvinngscentralen.

All elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på den europeiska marknaden måste vara märkt med denna symbol. Denna symbol anger att apparaten i fråga måste kasseras separat från osorterat hushållsavfall i slutet av sin livslängd.

Avfallshantering av elektrisk utrustning (information om återtagningsskyldighet)


Avfallshantering av batterier

Batterier och ackumulatorer innehåller både värdefulla råvaror och skadliga ämnen. Därför är konsumenterna enligt lag skyldiga att återlämna dem till auktoriserade insamlingsställen. Batterier och uppladdningsbara batterier får inte slängas i restavfallet.

Förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier kan lämnas in kostnadsfritt på kommunala insamlingsplatser eller återvinningscentraler eller där batterier/uppladdningsbara batterier säljs.

Vanliga frågor om batteriåtervinning


Avfallshantering av gamla lampor

De flesta lampor innehåller både skadliga ämnen och värdefulla råvaror. Användarna är därför enligt lag skyldiga att lämna in dem till en auktoriserad insamlingsplats.

Gasurladdningslampor kan lämnas in på samma sätt som dina gamla apparater. För lågenergilampor är det konsumenten som bär ansvaret. Observera: en glödlampa med trasigt hölje kan orsaka kontakt med skadliga ämnen. Plocka upp eventuella skärvor med en fuktig pappershandduk och släng den i en lufttät påse. Använd inte dammsugare och undvik kontakt med huden.

FAQ om avfallshantering av gamla glödlampor