bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

WLAN-router för obehindrad tillgång till Internet

Internet har blivit en integrerad del av det moderna arbetslivet. Vi skriver e-post, efterforskar viktig information på Internet eller delar data med våra kolleger tack vare Cloud-programvara. Förutom de egna onlineupptakten är sociala plattformar som Facebook och bloggar också ett viktigt verktyg för effektiv kundbindning i många företag. Tillförlitlig WLAN-router krävs för att hålla allt på löpning utan störningar. Särskilt när du överallt inom företagets område måste komma åt WLAN med mobila enheter som smartphone, surfplatta eller bärbar dator.

  • Varför behöver du WLAN-router?

  • was gör WLAN-routern exakt

  • was kan dessutom WLAN-router?

  • Problem, lösningar och NÄT

  • Vilka tekniska data är viktiga vid köp av router?

  • Passande hjälp vid installation eller problem: Mila Friends

  • Vad bör du tänka på när du använder WLAN-routern?

  • Tysklands mest populära WLAN-router: FRITZ!Box från avm

 
 
 

Varför behöver du WLAN-router?

WLAN-router

”vilka e-postmeddelanden har ICH fått?” - ”hur ser min kalender ut i dag?” - ”vilka uppgifter har lagts på sitt eget intranät?” flera gånger om dagen kastar man en blick på sin bärbara dator, surfplatta eller smarttelefon, bara för att få svar på dessa och andra frågor.

Att vara informerad överallt och alltid är en vardag. World Wide Web står 24 timmar om dagen. För att det ska vara möjligt att använda enheten krävs olika ”växlingspunkter”. Förutom det trådlösa nätverket är det WLAN-routrarna både på kontoret och hemma. Den engelska förkortningen WLAN står för ”Wireless Local Area Network” och betyder ”trådlöst lokalt nätverk”. I vissa länder har WiFi också använts som ett begrepp för ett trådlöst lokalt nätverk, men det är inte tekniskt korrekt, eftersom WiFi är en certifieringsstandard för WiFi-alliansen. I definitionen av ”router” avses utrustning som kan utbyta (skicka/ta emot) datapaket i nätverk.

WLAN-routern ansluts till telekommunikations-tjänsteleverantörens husanslutning (och strömförsörjning). Det är normalt en klassisk telefonanslutningsdosa. Moderna routrar är utrustade så att telefon- och internetsignaler kan hållas isär internt (splittrade). En extraenhet som tidigare splittern behövs inte längre.

Vårt praktiska tips: Kommunikation

Moderna WLAN-routrar styr inte bara trafik inom det trådlösa nätverket. Förutom routern finns ofta även ett modem (DSL, kabel eller LTE) som skapar en anslutning till Internet via leverantören av kommunikations-tjänster. Därför används begreppen WLAN-router och WLAN-modem ofta för varandra eller missledande.

            

 
 

was gör WLAN-routern exakt

WLAN-router

WLAN utvecklas som trådlöst nät i ett lokalt begränsat område, där nätet kan tas emot av enheter som är utrustade på lämpligt sätt. För strålning av det trådlösa nätverket används antenner på routern. Signalens fältstyrka minskar med avståndet, was lokalt begränsade mottagningssätt, och därför är termen ”lokal”. Inom den återvinningsbara signalstyrkan kan alla WLAN-kompatibla enheter, som smarttelefoner, surfplattor, nu kommunicera med olika hem- och säkerhetsenheter (nyckelord "smart Home") både med WLAN-routern och med varandra. Det trådlösa nätverket som sänds ut från routern har en egen adress som visas som SSID (Service Set Identifier) eller nätverksnamn, t.ex. ”Conrad-hemnätverk”. Signalen sänds med en säkerhetsnyckel som ska lossas med ett lösenord (som vanligtvis kan väljas av sig själv).

De enskilda enheterna inom WLAN får egna adresser, den så kallade IP-adressen (IP = Internet Protocol). För området av den beskrivna routern finns adressområdet från 192.168.0.0 till 192.168.255.255. Det näst sista nummerblocket används till routern, den sista till enheterna i nätverket, så att de enkelt kan identifieras, till exempel 192.168.178.22 en smartphone, 192.168.178.23 en WLAN-kompatibel skrivare, 192.168.178.24 en surfplatta.

Routern är ansluten till den tekniska världen med teleoperatören via en tydligt identifierbar adress, så att skickade ”förfrågan”-datapaket från slutenheten i WLAN som ”svar”-datapaket hittar tillbaka till avsändaren via routern.

 
 

was kan dessutom WLAN-router?

WLAN-router

Utrustningen i moderna routrar ger mycket mer än bara anslutning av enheter till Internet.

Med den inbyggda splittern kan du ansluta separat telefoner om detta alternativ ingår i din telekommunikations-tariff. Moderna modeller ansluter även trådlösa telefoner till systemet. Förutom WLAN kan ett LAN (Local Area Network) byggas upp, alltså en trådbunden anslutning av enheter till routern. Till detta erbjuds nätverksportar direkt i routerhöljet.

Med USB-anslutningar på routern kan separata lagringsenheter för säkerhetskopiering och för fjärråtkomst till egna data. Den teknik som används för detta heter NAS (Network Attached Storage = anslutet till nätverket). För en snabb dataöverföringshastighet bör USB 3.0 vara tillgänglig.

Till WLAN-routern finns en administrationsprogramvara tillgänglig av tillverkaren, oftast realiseras via ett inbyggt operativsystem som är tillgängligt via en egen internetadress i det lokala nätverket. Sådana adresser är till exempel ”http://speedport.ip“, ”http://fritz.box“ eller http://easy.box”. Routern kan sedan konfigureras med en lokal dator med översiktligt utformade användargränssnitt. Detta omfattar även tilldelning eller ommärkning av ovan nämnda SSID och val av krypteringsstandarder, EPA (Wi-Fi Protected Access). Dessutom kan ett fönster för WLAN-tillgänglighet programmeras för många WLAN-routrar. Denna adressingång till routern är också skyddad med ett medföljande lösenord.

Vissa modeller kan utrustas med SIM-kort (via så kallade surfstickor), så att de säkerställer internetanslutningen via mobilnätet.

Vårt praktiska tips: Passande maskinvara

Vid köp av en WLAN-router med modem bör du se till att det finns lämplig maskinvara för önskad tillgång till Internet (DSL, kabel, LTE, UMTS etc.).
Innan en WLAN-router ansluts till ett befintligt externt modem bör kompatibiliteten hos enheterna kontrolleras.

           

 
 

Problem, lösningar...

WLAN-router

Precis som vid varje strålkälla tar även det trådlösa nätverkets fältstyrka bort avståndet med kvadrat. Dessutom kan stålbeklädda betongväggar och andra avskärmande element försvaga WLAN-signalen kraftigt. Detta kan leda till att signalen inte längre kan tas emot i stora kontor eller i lägenheter.

Därför har så kallade WLAN-repeater (förstärkare) utvecklats, som i likhet med en separat router tar emot signalen på det ställe som fortfarande är tillgängligt och förstärker signalen runt omkring dig. Det finns två tekniska lösningar:
 

  1. En trådlös mottagare tar trådlöst upp den svaga, men fortfarande felfria, trådlösa signalen och blir i allt högre grad ett nytt trådlöst nät. 
  2. WLAN-signalen tas från tillgänglig plats och matas in i lågspänningsnät via uttag. Därmed används frekvenser som inte stör sig med 230 V 50 Hertz. En mottagare som filtrerar ut den högfrekventa signalen från nätspänningsledningen och sänder ut den som en ny WLAN-signal på ett annat ställe i en elektrisk husinstallation.

... och MESH

En etablerad lösning är mesh-tekniken (engelska för nät eller maskor). En första mesh-spot ansluts till WLAN-routern (ofta även via LAN). Med hjälp av en app konfigureras de andra mesh-spotlightsen mycket enkelt. Via smartphone kan du även placera enskilda mesh-enheter. På så sätt får du ett heltäckande WLAN-nät med samma nätverksnamn (SSID) och samma överföringshastighet som WLAN-routern. Den enskilda spot avgör sedan vilken WLAN-frekvens (2,4 eller 5 gigahertz) som är bäst lämpad för en anslutning. Meschsystem gör det också möjligt att fastställa användningstider för WLAN och filter för innehåll.

Vid rörelse genom mesh ansluts användaren alltid automatiskt till den starkaste tillgängliga spot. Med den här lösningen når det trådlösa nätverket alla kontor- och lägenhetshörn, med utomhusdugliga enheter även trädgården eller tak-lounger på kontoret.

 
 

Vilka tekniska data är viktiga vid köp av router?

WLAN-router

Idag är attraktiva internettillämpningar ofta förknippade med att streama eller ladda ned stora datamängder. Användaren förväntar sig störningsfri njutning av filmer eller grafiskt krävande spel. Således är den uppnådda hastigheten i megabit per sekund (Mbit/s) ett viktigt kriterium vid köp.

Det bör noteras att telekomoperatören garanterar maximal överföringshastighet i avtalet. En snabbare WLAN-router kan inte öka den, men framtidssäkrad om dina personliga behov ändras till internet-anslutning.

Funktioner

Stöd till IPv6 bör vara självklart i dag, liksom alla aktuella säkerhetsförfaranden, liksom ändamålsenliga förinställningar och individuella lösenord från fabriken. Servertjänster som utskrifts- och mediaservrar samt en NAS-funktion utökar möjligheterna ytterligare. Dynamiska DNS-funktioner (DDNS) är avgörande för att få åtkomst till ditt nationella LAN via Internet.

Räckvidd

Hur bra din lägenhet är täckt av ett hemnätverk beror på räckvidden hos WLAN-enheten och de rumsliga förhållandena. Framför allt är det stålbetong- eller träväggar som starkt avskärmar signalen. I detta fall samt i stora lägenheter kan en WLAN-repeater hjälpa till att öka räckvidden för det trådlösa nätverket.

Utrustning

En WLAN-router kan antingen bara kommunicera till Internet eller fungera som nätverkscentral. I vilket fall som helst bör den ha fyra gigabit-Ethernet-portar och trådlöst ansluta sig till andra enheter via WPS-knappen. Perfekt är även en strömbrytare för att slå på och av WLAN-nätet med en knapptryckning och två USB-uttag, varav minst en efter den aktuella USB 3.0-standarden. 

Överföringshastighet

Överföringshastigheten anger hur snabbt data från internet förs vidare till terminaler i ditt hemnätverk. Överföringseffekten bestäms av den standard som används. I praktiken är dock överföringshastigheterna betydligt lägre än de högsta. För att kunna utnyttja den optimala hastigheten är det viktigt att alla slutenheter stöder den använda WLAN-standarden.

 
 

Passande hjälp vid installation eller problem: Mila Friends

Mila friends
Mila


   Vill du installera routern och
ansluta enheter som bärbara datorer eller surfplattor i nätverket? Låt
dig snabbt och effektivt stödjas av en Mila Friend.
Nu är det dags att komma överens!

   Mila ger dig hjälp och stöd vid olika tekniska
frågor eller problem. Personer med Hohem-kunskaper tar på sig
de uppgifter som ni själv inte klarar av.
   Boka vår Mila Friends-service online och få
det stöd du behöver när det passar dig bäst.

 
 

Vad bör du tänka på när du använder WLAN-routern?

WLAN-router

Konfiguration

WLAN-routern är komplexa apparater och bör därför levereras med minst en tryckt struktur- och snabbstartanvisning. En förenklad installationsguide underlättar konfigurationen avsevärt för mindre erfarna användare. Och regelbundna, om möjligt automatiska firmware-uppdateringar ser till att Internet-användningen förblir säker.

Säkerhet

Eftersom ett trådlöst nätverk går utöver det egna hemmet måste det skyddas mot obehörig åtkomst. På så sätt förhindrar du att grannar eller okända personer vid ytterdörren får tillgång till nätverket och eventuellt missbruka det för olagliga nedladdningar. Var därför alltid uppmärksam på den aktuella WPA2-krypteringen när du väljer WLAN-routern. För vissa apparater används fortfarande delvis den föråldrade WEP-överföringen. Men i dag kan man lätt knäcka dem med lämpliga specialprogram.

 
 

Tysklands mest populära WLAN-router: Fritz!Box från avm

WLAN-router

De populäraste WLAN-routrarna i Tyskland är avm FRITZ!Box med inbyggt modem. Förutom FRITZ!Box behöver du inga ytterligare enheter för att njuta av highspeed-WLAN. avm ger dock tillräckligt med utrymme för extra hårdvara, t.ex. med Ethernet-anslutningar för en kabelanslutning till datorn, spelkonsoler eller smart-TV. USB-anslutningar möjliggör anslutning av en USB-skrivare som nätverksskrivare för hela hushållet. Även lagringsenheter eller UMTS-enheter kan anslutas. Dessutom kan upp till fyra analoga telefoner anslutas och upp till sex trådlösa telefoner. Till och med VoIP (Voice over IP)-baserad telefoni är inga problem. Med den inbyggda telefonsvararen missar du inga meddelanden längre. Utöver detta finns det passande fritzfon-enheter i Conrad Online-Shop, som arbetar ideal tillsammans med FRITZ!Box och direkt kan beställas med denna. Tack vare det egna AVM-operativsystemet - FRITZ!OS - får du genom uppdateringar alltid nya funktioner. Dessa funktioner omfattar även användning av din WLAN-router som NAS-server eller personlig Cloud-tjänst. Vid användning som NAS-server kan musik, foton, video och filmer streamas från WLAN-routern utan problem till alla enheter i hemmanätverket. Säkerhetsproblem uppstår inte när du använder en WLAN-router som personligt Cloud. Åtkomst till alla data är lika lösenordsskyddad som nätverket På så sätt lämpar SIG FRITZ!Box från avm inte bara för privat användning, utan även för yrkesmässig användning.

Hitta rätt Fritz!Box: Fritz!Box Finder

Du behöver en Fritz!Box, men vet inte vilken modell som passar bäst? Vår Fritz!Box Finder hjälper dig att hitta den bästa modellen för dina behov. 

Du behöver bara välja i 4 steg hur du vill använda din Fritz!Box och vilka funktioner som är viktiga för dig!