Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

Värt att veta om vippströmställare

 • Vad är vippomkopplare?

 • Vilka egenskaper har vippströmställare?

 • Med vilka anslutningar kan vippströmbrytaren anslutas?

 • FAQ – vanliga frågor om vippomkopplare

 

Vad är vippomkopplare?

Vippströmställare används i elektriska anläggningar för att upprätta anslutningar eller för att bryta befintliga anslutningar. På så sätt slås förbrukaren på och av bakom strömbrytaren. Aktivering av denna brytarvariant är en spak som tagits ut ur strömbrytarhöljet. Den är inbyggd så att den för användaren är beröringssäker skild från de spänningsförande kopplingskontakterna i kontakthöljet. Med hjälp av spaken förbinds de elektriska kontakterna i brytaren och kopplas bort. Spaken fixeras med fjäderkraft i ett läge som uppnåtts eller återförs till utgångsläget. Vippbrytaren skiljer man alltså efter låsande och avkännande konstruktioner. 

Vippströmställare
 

Vilka egenskaper har vippströmställare?

 • Elektriska storlekar: Vippbrytaren som finns tillgänglig i Conrad arbetar tillförlitligt för kopplingsströmmar på 0,02 till 30 ampere vid en kopplingsspänning på 12 till 400 volt.

 • Skyddsklass: De flesta modeller har enligt konstruktionen inte någon kapslingsklass. Vippomkopplare som har en kapslingsklass, finns från IP20 (skyddad mot åtkomst med ett finger) upp till maximalt IP68, vilket garanterar total dammtäthet och fullständigt beröringsskydd samt skydd mot permanent nedsänkning.

  Mer information om IP-skyddstyper finns >>

 • Funktionalitet: Funktionerna skiljer sig åt beroende på tillgängliga vipplägen för växelspaken. Det finns enkla till/från-brytare och vippströmställare med fast mittläge och kombinationer med flera till/från/till-positioner. Med denna kombinations-vippomkopplare kan många olika kopplingar göras. De tillgängliga mätställningarna visas i menypunkten ”funktioner” inom parentes och kan därmed användas som urvalskriterium.

 • Flera polaritet: Vissa modeller av vippomkopplare finns tillgängliga i flerpoliga versioner.

 • Material: Växelspaken är tillverkad av plast eller metall, rund, kantig eller tillplattad. Vissa metallspakar är dessutom isolerade eller har en skyddskåpa som isolering. Vissa vippomkopplare är säkrade mot oavsiktlig användning och måste till exempel aktiveras eller är dolda under skyddsfodral. En del av våra vippströmställare är utformad som subminiatyr-vippströmställare. Dessa används för att i ett begränsat utrymme få plats många komponenter, till exempel i fjärrkontroller eller smartphones.

Vissa vippomkopplare har dessutom ett godkännande för användning med märket MIL. Det är en amerikansk standard som fastställer miljötestvillkor för militär utrustning i form av teststandarder. Tillverkarna ska på begäran tillhandahålla information om de egenskaper som är förknippade med detta.

 

Med vilka anslutningar kan vippströmbrytaren anslutas?

Vippströmställare
 • Standard-flatstift för kabelskor i standardbredder på 2,8 mm, 4,8 mm och 6,3 mm
 • Öppna kabeländar som är gjorda i vippströmbrytarhöljet och kan lödas eller skruvas
 • Lödöron, även som lödanslutningar, för permanent anslutning med kabeländar
 • Lödstift, delvis vinklade, för lödning på ledar- eller monteringsplattor. Dessa vippströmställare har delvis en låsande montering och bär delvis samtidigt ledar- eller montageplåten.
 • Snabbanslutningar för snap-in-upptagning av strömbrytaren i passande motstycken för verktygslös användning eller byte, till exempel för att skydda elektriska anläggningar mot obehörig användning.
 • Skruvanslutningar för tillverkning av anslutning med skalade eller förtennade kabeländar, samt för kraftfull skruvning med även kablage i skruvöglor.

Tippbrytare som monteras i elektriska apparatlådor har standardiserade mått som passar på öppningar till apparater eller tar hänsyn till elinstallationer med normraster. Tjockleken på det material som vippbrytaren är infogat är en viktig faktor för att rastnäs och fjädrar ska fungera tillförlitligt. Det maximala möjliga monteringsdjupet anges i produktbeskrivningen i butiken och i produktdatabladet för produkten. Runda vippströmställare har oftast mekaniska element som platt eller spår i gänga eller metallnitar för säkring mot vridning vid montering och demontering. På så sätt skyddas de anslutna kablarna mot skador.

 

FAQ – vanliga frågor om vippomkopplare

Vilka säkerhetsföreskrifter ska följas vid hantering av vippbrytaren?

Lossa inte vippspaken med hjälp av verktyg som tänger, hammare eller skruvmejslar. Montering och byte av vippomkopplare kräver sakkunskap. Sådana arbeten är förbehållna kvalificerad personal.

Koppla alltid strömförsörjningen innan du börjar arbeta. I driftläget måste ett effektivt skydd mot oavsiktlig beröring finnas.

Vid störningar i funktionen eller vid skador måste vippbrytaren omedelbart spänningsfritt och pålitligt skyddas mot ytterligare användning.

Hur kan jag upptäcka defekter på vippbrytaren?

På grund av slitage eller överbelastning kan en ljusbåge uppstå när du öppnar brytkontakterna. Den kontaktbrand som orsakas av detta kan märkas med lukt, vilket leder till att kontaktens övergångsmotstånd ökar och att kontakterna slutar fungera.

Slitage på lutnings- eller låsningsmekanismen påverkas av otillförlitligt fasthållning av kopplingspositionerna tills positionerna inte kan hållas.

I starkt vibrerande tekniska miljöer kan fastsättningarna av kablar och kontakter lossna, vilket leder till att det elektriska systemet slutar fungera bakom kopplingsenheten.

Plastspak på vippbrytaren utsätts för risken för att brytarna bryts av vid för stark mekanisk belastning.

Hur länge håller en vippomkopplare?

Livslängden beskrivs med antalet möjliga kopplingscykler. Den börjar vid värden som ligger kring 2.000 och sträcker sig till mittersta sexsiffriga nivån. De exakta uppgifterna finns i tillverkarens datablad.