bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

Värt att veta om växelriktare

  • Vad är en växelriktare?

  • Hur fungerar en växelriktare?

  • Vilka växelriktare finns?

  • Vårt praktiska tips: Säkerhetsteknik

  • Vad du behöver tänka på vid köp, installation och användning

Vad är en växelriktare?

Växelriktare används för att omvandla likström till växelström. Det är alltid nödvändigt om bara en likströmskälla finns att tillgå för strömförsörjning, men Växelspänningskonsumenter kan användas. Ur ett elektrotekniskt perspektiv är det fråga om spänningsomvandlare – spänningsnivån anpassas samtidigt till de elektriska apparater som används.

Vid utgången av en växelriktare står en 230 V växelspänning till förfogande, så att apparater som normalt lågspänningsnät kan drivas. Omvandlarna från likström till växelström kallas även växelriktare.

Den växelström som tillhandahålls av spänningsomvandlaren har olika kvaliteter som härrör från produktionsmetoden. Allt från fyrkant- till sinusväxelspänning är i erbjudandet. En vanlig glödlampa eller en vattenkokare klarar till exempel rektangelspänning vid växelriktarens utgång utan problem. Annorlunda ser det ut för radioapparater, bärbara datorer eller apparater med switchade nätenheter. Här behövs en sinusformad växelspänning, vars kvalitet motsvarar växelspänning i vägguttaget i hemmet. Detta kräver en högre teknisk ansträngning hos växelriktaren och gör sig till sist märkbart till priset.

Spänningsomvandlare 1200 W

Växelriktare med modifierad sinusvåg för drift av elektriska apparater

 

Hur fungerar en växelriktare?

Växelspänning är ur ett fysikaliskt perspektiv en spänning som periodiskt ändrar storlek och riktning. Den sinusformade växelspänningen varierar mellan det positiva och negativa maxvärdet. Denna variation sker alltid på samma frekvens per tidsenhet – det är vår nätfrekvens på 50 hertz.

Om likspänning är tillgänglig som källa ska den beskrivna variationen ske tekniskt i en spänningsomvandlare. Därtill byts polariteten i likspänningen regelbundet, så föres som en rytmiskt rörlig strömställare. Processen realiseras med elektroniska komponenter, till exempel bipolära transistorer eller MOSFETs. Detta ger växelspänning, men den är så att säga ”rå”, dvs. i rektangelform. Vid ett senare filter uppnås en mer eller mindre kraftig tillnärmning till växelspänningens sinusform.

För att en konstant spänning i krävande kvalitet ska vara tillgänglig vid utgången hos en sinusväxelriktare, övervakas utgången elektroniskt och omformningsprocessen påverkas med en mät- och reglerkedja.

Även switchade nätenheter använder dessa omvandlingsprocesser: Växelspänning - likriktning - högfrekvent inkopplad likspänning - omvandling i en (mycket liten) transformator - likriktning och utmatning av önskad spänning. Man uppnår därmed mycket små konstruktioner och samtidigt en galvanisk separering från lågspänningsnätet.

 

Vilka växelriktare finns?

Växelriktare behövs överallt där det bara finns likströmskällor, men växelspänningsapparater ska användas. Det gäller även inmatning från solcellsanläggningar i strömförsörjningen hemma.

Ö-växelriktare 3200 W.

Ö-växelriktare för trefasiga inmatning med bra kylningskoncept

För olika prestandakrav finns olika växelriktare till förfogande. Avancerade modeller har en egen temperaturkontroll , är polvändningssäker och kortslutningssäker. Som utgångsspänning finns 230-volt växelspänning och för många mindre växelriktare samtidigt 5 V likspänning till en USB-utgång. Alla växelriktare finns tillgängliga är ISO-certifierade.

Som växelriktare med hög effekt och skyddstyper används Ö-växelriktare och nätväxelriktare till solcellsanläggningar. Med en intern elektronik sörjer de för en komplett energihantering i kombination med fotovoltaik. Datalogger och grafiska displayer ger stor användarsäkerhet och användarkomfort. LAN-anslutningar möjliggör styrning och övervakning via Internet. Vissa växelriktare för drift i solcellsanläggningar har de nödvändiga laddregulatorn redan med ombord. Det så kallade Droop-läget ger en mycket exakt styrning av energihanteringen beroende på den belastning som ska återkallas.

Den delvis tillgängliga funktionen ”MPP-Tracking” (Maximum Power Point Tracking – tyska: Sök maximal effekt) gör att fotovoltaiska anläggningar ser till att de enskilda solmodulerna i en anläggning används för försörjning beroende på strålningsstyrka och egen temperatur.

Det mekaniska utförandet av ingångarna för likspänning riktar sig efter program och effekt. De är delvis utrustade med öppna kabelanslutningar för inmatning av solenergisystem eller fast installation i campingbilar. Sådana växelriktare för husvagnar eller båtar har delvis så kallade prioriteringsbrytare med en extra (kallapparatanslutning) nätanslutning. Detta fungerar så: Om externa 230 volt är på, till exempel vid kajplats, matas denna spänning i första hand direkt in i elsystemet. Utan den externa lågspänningen används batteriet med växelriktaren. På detta sätt kan man även säkerställa en avbrottsfri strömförsörjning i andra arbetsmiljöer.

Många enheter kan programmeras på de konkreta kraven på plats. De är utrustade med gränssnitt. Led:er eller LCD-skärmar indikerar driftlägen och visar relevanta elektriska storlekar.

Med skruv- eller DC-klämmor tillverkas anslutningen på bilbatterier, oftast för tillfällig drift. Växelriktare i lägre effektområde kan anslutas via cigarettändarkontakt till DC-bilens elsystem. Apparater med ett brett ingångsspänningsområde lämpar sig för moderna fordon med intelligenta generatorer. Som utgång erbjuder våra Webbshop växelriktare jordade uttag, euro eller Frankrike-uttag, IEC-uttag, öppna kabeländar och USB-laddningsuttag.

Bland annat finns varianter med speciella former (till exempel i en dryckeshållare), prioritetskretsar, med drift för en avbrottsfri strömförsörjning eller produkter med fläktlös drift. Fjärrkontroller möjliggör dold placering eller dold montering av en växelriktare. När allt kommer omkring kan antalet uttag väljas.

Växelriktare USB 300 W

Växelriktare med DC-klämmor och kontakt för cigarettändaruttaget

 

Vårt praktiska tips: Säkerhetsteknik

Vid användning av spänningsomvandlare måste alltid en säkring och en felströmsskyddsbrytare användas på 230-voltssidan. I vissa växelriktare är dessa element redan integrerade.

 

Vad bör man tänka på när man köper, installerar och använder växelriktare?

Vid installation av ett solcellssystem ska den använda växelriktaren passa till anläggningskonceptet. Det gäller i första hand den prestanda som skall genomföras och användas, men även den tekniska utrustningen.

Växelriktare för dryckeshållaren 150 W.

Omvandlare i burkform med överhettnings-, överbelastnings- och kortslutningsskydd

Anläggningar på svårtillgängliga platser bör vara fjärrstyrda och lättskött. I kompletta solenergianläggningar för båtar eller camping är maskinvaran oftast förkonfigurerad.

Om du vill driva en elektrisk enhet med hjälp av en växelriktare, måste strömförbrukningen testas i förväg för att inte överbelasta inverteraren. Addera effektuppgifterna för alla använda enheter för att köpa en växelriktare med tillräcklig effektreserv.

De flesta växelriktare stänger av vid överbelastning och därmed vid hög temperatur. Undvik kontinuerlig drift vid den övre effektgränsen.

Insticks-, skruv- och klämkontakter måste vara rena för att undvika upphöjda övergångsmotstånd. Det gäller särskilt inte hållbara anslutningar, som till exempel ett cigarettändaruttag och den tillhörande kontakten i bilen