bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att värdeta till varvtalsmätare

 • Was är varvtalsmätare?

 • Hur fungerar en varvtalsmätare?

 • Vad används varvtalsmätare?

 • Vilka varvtalsmätare finns hos Conrad?

 • FAQ – vanliga frågor om hastighetsmätare

Was är varvtalsmätare?

En varvtalsmätare är ett mekaniskt eller elektroniskt mätinstrument som mäter antalet varv per tidsenhet för roterande element. En enda cirkelformad rörelse av det roterande objektet i en full cirkel på 360 grader betraktas som ett varv. En varvtalsmätare utvärderar varv per tidsenhet och ger den som analogt skalvärde eller som digitalt tal.

De vanliga måttenheterna är ”varv per minut” (min-1) och ”varv per sekund” (s-1). ”upm” och ”Rpm” (engelska: ”revolutions per minut”) är också vanliga. Den vetenskapligt korrekta beteckningen för varvtal enligt SI-systemet ”1/s” (motsvarar s-1) är inte allmänt vedertagen.

 

Hur fungerar en varvtalsmätare?

Funktionen hos varvtalsmätare ska skilja sig från följande principer:

Mekanisk varvtalsmätning

Vid denna typ av mätning utnyttjas flygkraften i rörliga massor. Ju högre varvtal, desto större blir kraf som strävar efter att uppnå den rörliga massan från axeln. Denna rörelse återges via en spakmekanism på en visare över en skala. Med denna mätmetod är en direkt mekanisk kontakt mellan mätobjektet och mätaren nödvändig. Detta realiseras med mätspetsar, ihåliga spetsar, förlängningssladdar och/eller/eller mäthjul.

Elektrisk varvtalsmätning

Här roterar en magnet i en elektrisk spole som inducerar en spänning. Deras höjd ökar med hastigheten så att detta värde kan utvärderas. Rotationsrörelsen skall också föras vidare genom en mekanisk förbindelse mellan den roterande delen och mätinstrumentet.

Elektronisk varvtalsmätning

Det finns olika tekniska lösningar på detta område, men alla går ut på att avbryta en ljusstråle (olika produktion, styrka och våglängd). Från avbrott per tidsenhet beräknas varvtalet. En annan möjlighet är att frekvensen av reflektion från en reflekterande komponent som anbringas på den roterande delen räknas. Mätningen kan göras med mekanisk kontakt eller kontaktlöst, till exempel genom belysning med en laserstråle.

Stroboskopmätning

Denna mätmetod kan ge ytterligare markeringar till det objekt som ska mätas. För mätning får vi belysning med extremt ljusa blixtar med definierad blixtfrekvens. Om blixtfrekvensen och varvtalet är identiska, visas objektet som skall mätas stående. Det bör noteras att denna effekt även förekommer i fråga om raka delar eller som flera gånger varvtalet. Xenon-lampor eller högeffekts-lysdioder används för att skapa ljusblixtar. Stroboskopet behöver oftast en extern trigger för definierad styrning. Blixtfrekvenser upp till 120.000 blixtar per minut. Instrument med dessa mätfunktioner finns även praktiska mikroskop.

Egenskaper

Genom möjligheten att mäta roterande processer, skapas ytterligare utvärderingsmöjligheter med enkla hjälpmedel. Ett exempel är den hastighet som används för bandtransportörer, inklusive längden på dessa, och varvmätaren kompletteras med ett mäthjul som ligger på bandet.

Digitala enheter visar siffervärden på displayen, har minne för medel-, max- och minivärden samt det senaste mätvärdet. Ofta medföljer tillbehör, som reflekterande mätmärken.

 

Vad används varvtalsmätare?

Bandbredden av användningsmöjligheter sträcker sig från varvtalsmätare i bil till övervakning och underhåll av roterande delar i många industrisektorer, till exempel i tryckerier, kompressorstationer inom olje- och gasindustrin samt inmätning av en skivspelare.

 

Vilka varvtalsmätare finns hos Conrad?

I Conrad-Onlineshop finns högkvalitativ mekanisk och elektronisk varvtalsmätare samt stroboskopanläggningar med olika prestanda.

Prisintervallet för de produkter som erbjuds varierar från två till fyra siffror. Som selektionselement "kalibrering" finns DAkkS-, ISO- och fabriksstandard att välja mellan.

Till en del finns bruksanvisningar och datablad att ladda ned. Dessutom får du vid varje produkt rekommendationer för praktiska tillbehör som du kan köpa direkt på Conrad.

 

FAQ – vanliga frågor om hastighetsmätare

Was tänk på när du använder varvtalsmätning?

 • Varvtalsmätare är precisionsmätverktyg och bör behandlas med försiktighet. Använd originalförpackningen för transport och förvaring. Förvara enheterna torrt; droppvatten och stänkvatten ska undvikas strikt.
Varvtalsmätare
 • Mätningar i rörliga, vibrerande och roterande delar kan medföra allvarliga hälsorisker. Håll dig exakt till bruksanvisningen för respektive apparat och se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig.
 • Rörliga objekt i stroboskopljus visas stående eller i långsam rörelse. Föremålen får inte under några omständigheter komma i kontakt med dem.
 • Ljuset från stroboskoplampor kan orsaka epileptiska anfall för personer i riskzonen.
 • Elektroniska komponenter i apparaten innehåller miljöfarliga ämnen. De skall bortskaffas i enlighet med gällande miljödirektiv
 • För vissa tillämpningar kan det vara obligatoriskt att utföra kalibrering.
 • Elektroniska störningar kan påverka mätresultaten från elektroniska apparater.
 • Rengör varvtalsmätaren grundligt efter varje användning.
 • Öppna inte varvtalsmätaren, förutom för byte inväxlat batterifack. Vid felaktig användning, reparation eller öppning upphör garantin att gälla. Gör reparationer från tillverkaren eller leverantören.


Hur länge håller en varvtalsmätare?

Livslängden för rent mekaniska varvtalsmätare är teoretiskt obegränsad. Detsamma gäller för digitala enheter, där batterierna ibland måste bytas ut.

 

Vad kan ICH upptäcka defekta varvtalsmätare?

 • Icke-rimliga mätvärden visar på en defekt apparat eller störande påverkan på omgivningen.
 • Brist på display visar i de flesta fall att strömförsörjningen inte fungerar, was ofta kan avhjälpas genom ett batteribyte.
 • En suddig display kan bero på att skyddsfolien fortfarande sitter på displayen.