bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om värmepasta

Värmeledningspasta används i elektroteknik och för datorkomponenter, för att snabbt leda bort värme och därigenom undvika skador på grund av överhettning. . Den är därför en del av den passiva kyltekniken för värmeavledning på aktiva komponenter som halvledare, sensorer och optoelektroniska komponenter.

 • Hur fungerar kylpasta?

 • Varför använder man kylpasta?

 • Was du beakta när du väljer värmeledningspasta?

 • Hur appliceras kylpasta?

 

Hur fungerar kylpasta?

Bakgrundsinformation: Den ökande miniatyriseringen av elektriska komponenter gör det allt svårare att transportera bort värme på ett säkert sätt, även om denna värmemängd nu växer vid drift av allt starkare elektronik. Detta problem förstärks av att tillverkarna inte behöver installera aktiva fläktar för att minska material- och energiförbrukningen och för att undvika buller. För att undvika värmestress är det viktigt att värmepasta, lim, folie och värmeavledande dynor används.
Kylpastor används för att förbättra termiska anslutningar. De är delvis viskösa eller åtminstone trögflytande. Vissa kylpastor är elektriskt ledande, andra inte.
Värmeledningspasta ska placeras mellan komponenten och dess kylkroppar eller motsvarande värmeledningsrör eller värmefolier för värmetransport.

Tvättpasta

För att optimera värmeöverföringen fyller värmeledande pasta ut små hålrum mellan kontaktytor på anslutningspunkten. Den tränger undan den instängade luften och utgör ett värmeledande skikt mellan komponenterna. Med kylpasta blir värmen bort mycket effektivare än utan. På så sätt kan du utöka systemets kylreserver avsevärt.
Obs! Värmeledningspasta fäster inte tillräckligt för att skapa en fast anslutning mellan komponenter som inte är fastsatta på annat sätt. Termiskt ledande lim hittar du här.

 

Varför använder man kylpasta?

Ett mellanskikt av kylpasta optimerar värmeöverföringen mellan elektroniska komponenter och deras kylelement. På så sätt kan värme som alstras vid drift av de aktiva komponenterna transporteras snabbare. På så sätt minskas risken för att känsliga komponenter, som LED-lampor, sensorer, processorer och andra halvledarelement, försätts i förtidig förslitning på grund av för höga temperaturer.
Kylpasta med hög effekt används som värmeavledare (engas. Heatspreader) för processorkylare.

 

Was du beakta när du väljer värmeledningspasta?

Värmeledningsförmåga & maximitemperatur

Värmeledningspastans effektivitet beror på en erbjudprodukts värmeledningsförmåga.
Den så kallade värmeledningskoefficienten som indikator för värmeledningsförmåga anges i W/mK. Bakom denna enhet döljer sig värmeavgivning i watt, per vägsträcka i meter och temperaturskillnad i Kelvin. 1 Kelvin motsvarar 1° C..

Praktiska kunskaper:

Ju högre värmeledningskoefficient, desto bättre är värmeledningsförmåga, alltså desto snabbare kan en viss mängd värme ledas bort.

Ett andra viktigt urvalskriterium är den maximala temperatur som en kylpasta får utsättas för. Här bör du vara säker på att de angivna maximala värdena för värmepastan aldrig överskrids i praktiken. Om den maximala temperaturen vid anslutningspunkten överskrids under drift med den applicerade kylpastan kan detta leda till irreversibla förändringar av pastans struktur. Till följd av detta kan man räkna med en förlust av värmeledningsförmåga och de komponenter som du ville skydda hotar att överhettas obehindrat.

 

Andra egenskaper

Värmeledningspasta är i de flesta fall inte elektriskt ledande, men däremot flytande metallkylpastor. Valet med hjälp av elektrisk ledningsförmåga eller isolering spelar en överordnad roll för maskinvara för elektrotekniska tillämpningar för att förhindra oönskade strömöverföringar i skiktet av kylpasta.
Värmeledningspastans färg spelar ibland en roll för användning inom det synliga området.

 

Förpackningsstorlek och användningshjälp

Värmeledningspasta finns ofta i små enheter med bara några gram eller milliliter innehåll. Det räcker i likhet med lödpasta för några små förbindningsställen. Den som hanterar en stor stil med kylpasta skapar dock en rikare buteljeringsmängd på 100 till 500 gram eller beställer flera mindre buteljeringsenheter och får i stället den mängdrabatt som anges i butiken.

Anmärkning: Kylpasta ska förbrukas så snart som möjligt efter det att förpackningen har brutit ut.

För exakt applicering av värmeledningspastan lämpar sig stänkskydd, som ofta erbjuds direkt som förpackning för kylpasta. Spatel används för större kontaktytor avsedda att beläggas med kylpasta.

 

Hur appliceras kylpasta?

Om du har valt rätt kylpasta utifrån de relevanta produktegenskaperna och den nödvändiga förpackningsstorleken är klar att använda framför dig, läs
alltid bipacksedeln och följ tillverkarens anvisningar.

Det går i regel lätt att applicera värmeledningspasta i tre steg:

 1. Innan kylpasta används måste alla komponenter separeras säkert från strömförsörjningen.
 2. Värmeledningspasta bör appliceras exakt, eftersom
  1. Vid för lite värmeledningspasta är den goda värmeledningsförmågan mellan kontaktytorna inte garanterad och det kan uppstå risk för värmeavledningen vid anslutningspunkten.
  2. För mycket värmeledningspasta förlängs den väg som värmen måste gå innan den leds bort. Detta ger en fördröjning och eventuellt lägre kyleffekt.
 3. Låt kylpastan alltid hårdna innan den testas i praktiken

Om anslutna komponenter med kylpasta separeras senare bör du försiktigt skrapa bort återstoden av den gamla pastan, om så är möjligt. För en ny anslutning till de gamla kontaktytorna behövs alltid ny kylpasta, eftersom luftanslutningarna trängs ut vid anslutningspunkten, was som en förutsättning för god termisk ledningsförmåga.