bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Väderstationer: Användbara hjälpmedel för rätt väderprognos

Väderstationer kombinerar olika mätinstrument för meteorologiska ändamål. De är lika populära bland hobbymeteorologer som hos professionella användare, till exempel inom jordbruket. De olika modellerna och modellerna skiljer sig delvis avsevärt: Digitala väderstationer är överlägsna analoga väderstationer med många funktioner.
Was du måste tänka på när du väljer väderstation, förklarar vår guide.

 • Det kan väderstationer

 • Skillnader mellan analoga och digitala väderstationer

 • Väderstationer: Mätfunktioner och dataöverföring

 • Fördelarna med en WLAN-väderstation

 

Det kan väderstationer

Väderstationer samlar upp olika meteorologiska mätdata. Det handlar om fysiska mätstorheter som påverkar vårt dagliga liv.

 • Temperaturen, mätt med en termometer, visar hur det står till med lufttemperaturen.
 • Luftfuktigheten bestäms med en hygrometer och vattenhalten i luften anges. Den har tillsammans med temperaturen en påverkan på (rums-)klimatet.
 • Lufttrycket, mätt med en barometer, möjliggör väderprognoser som till exempel sannolikheten för nederbörd.

Väderstationer med avancerade funktioner har dessutom mätinstrument som t.ex.:

 • Anemometer som vindmätare
 • Sensorer för luftförorening eller CO2-halt
 

 

 

Skillnader mellan analoga och digitala väderstationer

Digitala väderstationer

Digitala väderstationer är elektroniska apparater med olika sensorer för väderbestämning. Den stora fördelen är möjligheten till dataöverföring via radio. Data som erhållits från flera sensorer och mätställen från en trådlös väderstation kan sammanställas översiktligt i en display. Genom att integrera externa data från officiella vädertjänster är det möjligt med större prognosperioder.

 

Väderstation analog

Analoga väderstationer är stationära mätare med mekaniska komponenter. Visningen sker analogt på en rund skala. Det är vanligt med en analog väderstation som kombinationer av termometer, hygrometer och barometer för att bestämma temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Till skillnad från trenden mot digitalisering upplever analoga väderstationer för närvarande sin renässans som designobjekt.

 
 Väderstation analogDigitala väderstationer
Konstruktionen av enheterna+ robust konstruktion genom rent mekaniska komponenter- ofta är det en basstation för drift inomhus och tillhörande utomhussensorer samt mätinstrument för utomhusbruk
 + i regel väderbeständig och lämplig för utomhusbrukDe elektroniska komponenterna är ibland känsliga
   
Strömförsörjning+ behöver ingen strömförsörjningFör de elektriska enheterna krävs minst en batteriförsörjning
 kan användas överallt 
   
Antal mätstationerAlltid bara en enhet, inte kompatibel med varandra+ set med flera vädersensorer för olika platser
   
Visning- avläsning direkt på plats behövs+ fjärravläsning av mätvärden med trådlös överföring möjlig
 På en mekanisk skala+ data från flera mätställen kan sammanställas översiktligt på en display
   
Dataöverföring- ingen dataöverföring och vidare bearbetning är möjlig+ dataöverföring möjlig, till exempel som trådlös väderstation med sensor för utomhustemperatur eller via app
  + externa data kan tas med i väderprognoser
Tolkning av mätdata/väderprognos– tolkning av mätresultat förutsätter kunskap om meteorologiska förhållandenOlika hjälpfunktioner finns tillgängliga för tolkning av mätningar, till exempel visning av väderprognossymboler
   
Kan byggas ut- kan inte utökas+ beroende på modell är anslutning av ytterligare sensorer och mätare möjlig
 

Väderstationer: Mätfunktioner och dataöverföring

Analoga väderstationer är inte uppkopplade och samlar bara in data på plats. Avläsningen fungerar också bara stationärt eftersom den mekaniska displayen inte tillåter dataöverföring till en annan plats för utvärdering. Här är digitala väderstationer överlägset.

Info: Vid privata väderstationer för vardagsbruk finns oftast mätfunktioner för temperatur och luftfuktighet i förgrunden. Till detta behövs en termo-/hygrometer som mätare. Det finns både analogt och digitalt. Inne/ute-termometer som kombienheter måste dock vara digital, eftersom endast en trådlös utomhussensor kan anslutas vid elektronisk dataöverföring.

Beroende på modell erbjuder digitala väderstationer:

 • Flera mätplatser med anslutna sensorer
 • Bearbetning av väderdata till exempel för väderprognoser
 • Överföring av väderdata till en basstation med färgdisplay eller via app till en extern enhet, t.ex. en smartphone eller surfplatta
 • Integrering av externa data för att öka tillförlitligheten i väderanalyser
 • En tydlig indikator med information om exempelvis sannolikheten för nederbörd, soluppgång och solnedgång, månfaser och andra händelser (via extern data)
 • Larmfunktion som varning mot väderhändelser som frost och storm
 • Oftast även en radiostyrd klocka med timer

 

För avancerade digitala modeller finns gränssnitt för anslutning av ytterligare mätinstrument. Du kan till exempel ansluta en vind- eller regnmätare som extra mätare.

Följande överföringsmetoder för väderdata ska användas:

 • Trådlös överföring inom ett slutet system tack vare trådlösa väderstationer som ett set med en basstation och eventuella andra givare som trådlösa termometrar utomhus
 • Satellitstödd dataöverföring för inmatning av externa data för väderinformation, väderprognos och automatisk tidsynkronisering
 • Dataöverföring via internet med en WLAN-väderstation möjliggör en mängd olika dataanalyser och -vidare bearbetning, till exempel med Cloud-anslutning eller app för Smart-Home-området.
 • Kombinationer av dessa överföringssätt är möjliga. Till exempel kan en trådlös väderstation samla in data på plats med flera mätinstrument och dessutom ta emot sadelinformation för avancerad väderprognos. Det kan också vara så att en WLAN-väderstation, om det uppstår problem med internet, använder satellitdata för sin lokala display.
 

Fördelarna med en WLAN-väderstation

WLAN-väderstationer gör det möjligt att integrera väderstationen i ditt hemmanätverk via WLAN. Genom denna anslutning kan fjärråtkomst till dina väderdata ske via app på resande fot. Dessutom kan WLAN-väderstationer integreras i Smart-Home-kontroller och möjliggör dessutom datorstödd utvärdering av mätdata till exempel för statistik.

Obs! Var noga med att välja en väderstation för anslutning till Smart-Home -lösningar, till exempel intelligenta uppvärmningsstyrningar, för kompatibilitet med ditt befintliga system. Även när det gäller väderstationer konkurrerar de stora molnleverantörerna Google, Apple och Amazon med sina respektive program.

Tips: Conrad Connect erbjuder en Allround-Smart-Home-lösning för många olika modeller, från väderstationen till den automatiska dörrslutanläggningen. Vår app för Smart Home-installation är delvis kompatibel med de stora leverantörernas Cloud-lösningar