bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om USB-switchar

  • was USB-omkopplare och hur är den uppbyggd

  • Finns det olika typer av USB-switchar?

  • Hitta rätt USB-omkopplare

  • Vårt praktiska tips: Kapa ordentligt

  • was du måste tänka på när du installerar USB-switchar?

was USB-omkopplare och hur är den uppbyggd

Förkortningen USB står för ”Universal Serial Bus” och beskriver ett datorgränssnitt som bör förenkla virvret från tidigare många olika gränssnitt. Stationära och bärbara datorer har i regel flera USB-portar, så att lagringsenheter som USB-minnen och diverse USB-enheter kan anslutas samtidigt, till exempel mus, tangentbord och skrivare. Dessa styrs med en USB-controller. Det sätt på vilket styrenheten använder koden gör att upp till 127 enheter kan anslutas. Detta är dock bara ett teoretiskt värde.

Till periferienheten (tangentbord, skrivare, USB-minnen och så vidare) finns i regel bara en USB-anslutning. Om en sådan apparat ska göras redo för gemensam användning av flera datorer måste en anslutning som är så enkel att byta ut som möjligt upprättas her. Det gör en USB-omkopplare, även kallad USB-switch eller hubb. Som omställbart USB-filter förbinder den flera datorer med de berörda USB-enheterna, som skrivare, mobila datalagringsenheter eller webbkameror, som därmed står till förfogande för fler än en användare.

Till detta är USB-in- och utgångar, så kallade portar, monterade på en hubb i en box eller ett hölje, som kan anslutas till eller kopplas från en brytare. Bättre utrustade switchar har omkopplingsmöjligheter via snabbtangent, alltså med en kombination av knappar på tangentbordet, eller känner automatiskt av vilken anslutning som ska användas. I princip fungerar hela systemet som en växel, med vars läge man bestämmer vart tåget skall resa. I stället för signalen på sträckan signaliserar LED-displayen hos vissa av dessa fördelningssboxar den aktiva riktningen, alltså de aktuella USB-portarna.

USB-omkopplare

4-portars USB 2.0 -omkopplare för till exempel en gemensam skrivare

Vissa USB-switchar använder den spänning som finns vid USB-porten för strömförsörjning. Enheter med många anslutningsmöjligheter har ofta egen strömförsörjning med nätenhet. En USB-anslutning är inte bunden till ett operativsystem eller en särskild programvara. Kablar, kontakter och switchar fungerar med Windows, Linux, Mac OS eller Sun-anslutna datorsystem.

Finns det olika typer av USB-switchar?

När USB ursprungligen var tänkt som en förenkling av datorgränssnitt, har olika standarder utvecklats under årens lopp, was framförallt vad gäller överföringshastighet. Sedan USB 3.2 är överföringshastigheter på upp till 20 Gigabit per sekund möjliga.

USB-anslutningar kompletteras med ytterligare bokstavskoder ”-A”, ”-B” eller ”-C” som was på konstruktionen. Det måste du ta hänsyn till när du köper en USB-switch.

USB-omkopplare

USB-switch med lysdiod, statusindikering för en aktiv USB-port.

Mini- och mikro-formerna inom versionsnummer och typ-bokstäver ger ytterligare förvirring. Fördelen är att de mekaniska versionerna är sådana att felaktig anslutning inte är möjlig. Dessutom är USB 3.0 bakåtkompatibel med de tidigare versionerna. Den nya USB 3.1 typ-C passar inte ihop med andra, tidigare USB-kontakter. Detta kan endast ske via adapter. Därför erbjuder denna variant High-Speed-överföring och kontakten kan vridas 180 grader.

En speciell omkopplare är en KVM-omkopplare. Den engelska förkortningen för Keyboard Video Mouse, på tyska ungefär tangentbord-bildskärm-musomkopplare. Därmed är det möjligt att styra flera datorer med bara en mus, ett tangentbord och en skärm. De enskilda enheterna ansluts med en USB-omkopplare till det system som ska styras.

Snabba USB-varianter används allt oftare, inte bara för att styra skrivare, utan även för att skapa nätverks- och/eller HDMI-anslutningar.

Hitta rätt USB-omkopplare

I vår e-butik finns USB-nav med olika utrustning som tar hänsyn till olika kontakt- och uttagsvarianter samt USB-specifikationer.

Du kan välja produkter enligt USB-specifikationer, utvecklingsetappens nummer och filtrera efter gränssnitt (utgång och ingång).

Viktigt är dessutom det tillgängliga antalet ingångar och utgångar och, i förekommande fall, antalet omkopplingsbara datorer. En annan utmärkande egenskap är strömförsörjningen av USB-switcharna och hur omkopplingningsfunktionen mellan portarna har utvecklats. Med hjälp av selektionsmöjligheterna i vår butik hittar du snabbt din passande USB-omkopplare.

Vårt praktiska tips: Separera USB-switchar på rätt sätt

För anslutning och delning av USB-anslutningar måste strömförsörjningen inte stängas av. För att undvika eventuella dataförluster bör dock funktionen ”kassering” (Mac OS) eller ”säker borttagning och spridning av medium” (Windows) alltid användas.

    

was du måste tänka på när du installerar USB-switchar?

USB-omkopplare

USB-kablar, -kontakter och -uttag är elektriska produkter som måste behandlas varsamt. Undvik för små böjningsradier eller krokar för att förhindra kabelbrott.

Damm är den naturliga fienden för den elektriska anslutningen. Håll kontakt och kabel fria från smuts. Oanvända anslutningar kan stängas med kåpor.

På grund av axelmotståndet hos USB-kablar bör en kabellängd på fem meter inte överskridas vid anslutningar. Om du har längre avstånd att hantera, bör aktiv USB-Hubs användas, som förbereder signalen och oftast ger ytterligare portar.

Ytterligare ett sätt att öka räckvidden är så kallade repeaterkablar. De används i USB-portar som även kan tillhandahålla minst 500 milliampereström.