bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

    

Värt att veta om tryckmätinstrument

 • Was är tryckmätare?

 • Hur fungerar tryckmätare?

 • Användningsområden för tryckmätare

 • FAQ – vanliga frågor om tryckmätutrustning

 • Utvalda tillverkare och märken

Was är tryckmätare?

Tryckmätare – även manometrar – ska identifiera och visa eller dokumentera det fysiska trycket hos en vätska eller en gas/gasblandning, antingen i förhållande till omgivningen eller som absolutvärde. Tryckenheten är Pascal (förkortning pa) eller bar. I praktiken används Bar-värden för högre och Pascal-värden för lägre tryck.

Omräkningstabell med utvalda värden från Pascal till bar:

PascalHektopscalMillibarbar
1 Pa.0,01 hPa0,01 mbar0,00001 bar.
100 Pa.1 hPa1 mbar0,001 bar.
10.000 Pa.100 hPa100 mbar0,1 bar.
1.000.000 Pa.10.000 hPa (1 MPa)10.000 mbar10 bar.

Många enheter som du hittar i butiken på Conrad är omkopplingsbara till andra tryckmätenheter och de imperialistiska enheterna som pund per kvadrat-tum (psi), kvicksilverkolonn i mm (mmHg) eller tum (inHg), vattenpelare i cm (cmH2O) eller fot (ftH2O).

 

Hur fungerar tryckmätare?

För mätning av trycket tar en mätgivare emot trycket och vidarebefordrar den till en bildskärm på mekanisk eller elektronisk väg. Det finns olika system för att mäta trycket som analyserar fysiska storheter som uppstår genom tryckförändringar på elektriska komponenter. Det kan vara:

Motståndsändringar genom expansion, även kallad piezoresistiv mätning: Ett variabelt motstånd är fäst vid tryckmätmembranet och ändrar dess värde genom expansion eller stukning.

Spänningsändringar genom piezoeffekter: Tryckförändringen skapar genom en laddningsseparering en elektrisk spänning i en kristall.

Kapacitetsförändringar: Två plattor, liknande en kondensator, ändrar avståndet till varandra, varvid kapacitetsvärdet ändras.

Induktans: En magnetankare ändrar sin position gentemot spolar, vilket ändrar induktionsvärdet.

Den så kallade Hall-effekten: Den beskriver ändringar i en ledare som finns i ett magnetfält som förändras genom tryck.

Äldre tryckmätare är rent mekaniskt konstruerade, som barometer, rör- eller plattfältmanometer. Dessa modeller används inte längre i vår shop.

Mätinstrumentets konstruktion beror bland annat på vilka medier som ska bedömas, eftersom mätelementen inte får skadas av kemiska faktorer eller reaktioner. Det finns även apparater för stationär drift och mobila mätinstrument. Vissa modeller har en magnetisk baksida för att tillfälligt kunna fästa dem på magnetiskt häftande ytor. Dessutom finns det tryckmätare som är utformade för anslutning av externa sensorer, så att olika utskriftsmätningsuppgifter kan utföras. Många enheter har gränssnitt som möjliggör vidare bearbetning och/eller registrering av mätvärden med hjälp av en ansluten dator.

I sortimentet från Conrad finns högkvalitativa tryckmätare för olika användningsområden, som kan väljas efter olika kriterier:

 • Mätstorheter: Beskriver de medier som ska mätas, såsom vätskor, icke aggressiva och korrosiva gaser (inklusive luft)
 • Tryckförhållande: Absolut tryck beskriver trycket mot ett absolut vakuum, medan det relativa trycket alltid mäts mot trycket från omgivningen.
 • Tryckmätområde: Från - 7.000 till + 7.000 bar (motsvarar - 700 till + 700 Megapascal)
 • Kalibrering: DAkkS, ISO eller fabriksstandard (utan certifiering)
 • Mätnoggrannhet: Från 0,002 bar till 2 % mättolerans
 • Egenskaper: Utrustning med sensorer i rostfritt stål, inbyggd datalogger för långtidsövervakning samt höjd- och temperaturmätningsfunktioner, magnetisk baksida


För de tryckmätare som erbjuds finns utförliga datablad som innehåller exakta utsagor om alla tekniska parametrar, anslutningsbara tillbehör och tillgängliga mätlägen. Dessa finns att ladda ner på respektive produktsida i Conrad-butiken. 

 

Användningsområden för tryckmätare 

Tryckmätare används för UM

 • Kontrollera eller kontinuerligt övervaka trycket på tryckledande behållare och ledningar
 • Varna för under- eller övertryck eller ändra eller reglera processer som påverkar trycket
 • Kalibrera eller kontrollera utrustning för att lämna eller ta emot ett medium under tryck, till exempel ett system för att fylla på däck vid en bensinstation
 

FAQ – vanliga frågor om tryckmätutrustning

Was tänk på när du använder tryckmätare?

Säkerhet måste alltid garanteras i arbetet med media under tryck. Tryckfrihet bör garanteras innan mätutrustningen ansluts eller tas bort från mätstället. Detta kan ske genom mellanliggande ventiler eller genom att ledningen eller behållaren frigörs i förväg.

Hur länge håller en tryckmätare?

Livslängden är cirka tio år, men är i detalj beroende av många faktorer. Till dessa hör användningsfrekvens, miljöbelastningar på platsen samt förvaring och skötsel av enheten. Dessutom spelar kompatibiliteten mellan analysprogrammet och de vanliga PC-systemen en roll. Det finns tillverkare som har en funktionsgaranti på upp till 15 år vid tillverkarens årliga underhåll av tryckmätarna.

Hur kan ICH känna igen en defekt tryckmätare?

En brist på display indikerar i de flesta fall att strömförsörjningen inte fungerar.

På grund av mekaniskt slitage kan mätanslutningar eller mätadaptrar samt anslutningar till provledningar och givare bli otäta så att det medium som ska mätas (hörbart och/eller synligt) kan läcka ut.

Med ett icke fungerande gränssnitt till datorn: Kontrollera att skrivarmätinstrumentet är kompatibelt med den använda programvaran eller operativsystemet i datorn och att anslutningen är smutsig/oxiderad.

 

Utvalda tillverkare och märken

Beha Amprobe: Det kända tyska märket Beha och det amerikanska Amprobe producerar diverse mätare. Huvudkontoret är i Glottertal.

Extech är specialiserad på test- och mätinstrument för professionella tillämpningar och hemmafixare sedan 1971. Delstaten New Hampshire har sitt huvudkontor i delstaten New Hampshire.

Fluke är ett världsomspännande amerikanskt industriföretag som tillverkar elektroniska mätinstrument. 

GHM Greisinger: Har sedan 1980 arbetat i regnpå taket i GHM Group för att utveckla och tillverka mät- och reglerenheter samt tillhörande sensorer.

Laserliner producerar mätare för professionell användning och hemmaarbete med firmasits i Arnsberg.

Testo utvecklar och bygger sedan 1957 mät- och kontrollapparater för olika tillämpningar i Lenzkirch.