bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Fakta om tryckluftskompressorer

  • was kan en tryckluftskompressor?

  • was betyder tryckuppgifter för kompressorer?

  • Tankstorlek: Så att kompressorn aldrig tar slut

  • was tant med antalet cylindrar

  • Se kompressorns volym

  • Kompressorer med och utan olja

  • Ytterligare utrustning till tryckluftskompressorer

was kan en tryckluftskompressor?

Tryckluftskompressor

Kompressorer lämpar sig för nästan alla trycklufttillämpningar i hemmafixare- och verkstadsområdet. En tryckluftskompressor suger luft från omgivningen. I cylindern sker en förtätning av den insugna luften. Den tätade luften strömmar in i tryckbehållaren och lagras där. Vid utloppet står den till förfogande för försörjning av tryckluftsverktyg - från blåspistolen till däckluftpump och färgsprayare till skruv-, kläm- och slipverktyg.

När kompressorn har uppnått sitt maximala tryck kan du börja arbeta. Standardutrustningen för kompressorer omfattar minst en snabbkoppling genom vilken trycket kan tas bort. Till kopplingen ansluter du tryckluftslangen. Den transporterar tryckluft till önskade verktyg.

Kolvkompressorer med tryckbehållare är försedda med en automatisk strömbrytare för pumpen. När maximaltrycket uppnås stängs motorn av. När panntrycket faller på inkopplingstrycket slås lufttätningen på igen.

Förutom de kolvkompressorer som används inom hemmafixaren och den semiprofessionella användningen finns det även skruvkompressorer för industriellt bruk. De arbetar enligt rotationsprincipen, ger inte så högt tryck och är därför inte så universellt användbara.

was betyder tryckuppgifter för kompressorer?

Tryckangivelser

Det finns särskilt små tryckluftskompressorer, prisvärda modeller för gör-det-självaren och kraftfulla enheter för professionell användning. De olika varianterna skiljer sig främst åt i fråga om prestanda och buller.

Den effekt som en pneumatisk kompressor har beror inte på motorns styrka i watt, utan på den effektiva luftutmatningsnivån i liter per minut (L/min). Den anger hur mycket tryckluft apparaten kan ge. Utmatningseffekten beräknas i en standardiserad process. Utskriftsvolymen motsvarar ungefär 60–70 procent av sugeffekten i L/min, dvs. den mängd som enheten drar ut från omgivningen och komprimerar.

Tryckangivelser

De enskilda verktygen har en viss luftförbrukning i L/min. Detta innebär den mängd tryckluft som måste strömma ut ur kompressorn per minut när verktyget används. Om kompressorn inte kan ge den nödvändiga luftmängden (luftutmatningsmängd är mindre än luftförbrukningen) kan du inte använda det aktuella verktyget på ett förståndigt sätt.

Tillverkarna ska ange hur mycket tätad luft apparaten pumpar in i pannan per minut med fyllning eller volym i l/min. Eftersom värdet i hög grad är beroende av det mottryck som producenterna tillämpar på olika sätt, är fyllningen begränsad för att jämföra produkter.

Vattna ur kompressorn - så går det!

På tryckluftbehållaren hittar de flesta kompressorer en dräneringskran. Med hjälp av den kan du ta av kondens, som under drift samlas i metallbehållarens inre. Regelbunden tömning är lämplig för att undvika rostbildning i innervattenpannor. Bara att vrida på efter utskriften och vänta kort - klart! Se till att det finns garantier för rostbildning från vissa tillverkare mot rostbildning av pannan.

  

Tankstorlek: Så att kompressorn aldrig tar slut

Det maximala trycket i bar anger i hur hög grad luften är förtätad i pannan. Viktigare är pannans volym, alltså pannans storlek. Den anges i liter och anger hur mycket tryckluft enheten kan lagra. Mer lagringskapacitet innebär större tryckluftsreserver och möjliggör längre arbete tills motorn är igång igen.

Tankstorlek

Tryckluftsverktyg behöver ofta ett visst arbetstryck, så att t.ex. slipskivan rör sig tillräckligt snabbt eller slagskruvdragaren kan dra åt eller lossa ordentligt. Om panntrycket faller under önskat arbetstryck måste du ta en paus innan trycket återställs i behållaren och du kan fortsätta arbeta.

Vissa kompressorer klarar sig utan synlig luftbehållare. Tack vare de kompakta måtten och den låga vikten är de lätta att transportera och förvara, t.ex. i bagageutrymmet. Små kompressorer är tänkta som ett komplement till garaget. De används framför allt för uppumpning av bil- och hjuldäck, fotbollar, luftmadrasser och uppblåsbara sängar. Batteridrivna modeller lämpar sig förutom för användning i hemmet även på resan, till exempel på stranden för påfyllning av en slangbots eller för service vid cykelturer.

V2

was tant med antalet cylindrar

Prisvärda kolvkompressorer producerar tryckluft med en enstegscylinder. Dessa modeller är utformade för sporadiska arbeten. Cylindern sitter en kolv vars rörelse tätar luften. Enheter med tvåstegs kompressorer ger en högre leveransmängd. Modeller med tvåcylindriga aggregat för intensiv användning eller för kontinuerlig tryckluft kännetecknas av en ännu högre verkningsgrad.

Dyrare kompressorer har en professionellt konstruerad motor och cylinder för kontinuerlig användning. Den robusta konstruktionen säkerställer tillförlitlig trycklufttillförsel även vid användning av tryckluftsintensiva verktyg och vid exakt lackering.

Volym

Se kompressorns volym

En faktor som inte får underskattas vid kompressorköp är bullernivån. Det anges i dB - ju högre värde, desto högre är enheten när motorn är igång. Vid precisionsarbeten i verkstaden, som vid lackering, sandblästring eller airbrush-målning kan ett högt buller störa. Därför finns det särskilt ljudreducerade kompressorer med isolerad höljeskonstruktion, ljudisolerat sugsystem och industrikompressorblock med lågt varvtal.

Vibrationsdämpande stativ ger inte bara en säker, utan även tystgående ställning. Gummibuffertarna minskar de vibrationer som uppstår vid luftläckage och reducerar buller. De är särskilt viktiga när kompressorn är i närheten av arbetet.

Olja

Kompressorer med och utan olja

Är en servicefri motor viktig för dig, välj en kompressor där du inte behöver fylla på olja. Sådana lufttäta klarar sig utan extra smörjning. De identifierar dessa modeller med tillägget ”oljefri” eller ”underhållsfri” i produktbeskrivningen. Nackdel med oljefria kompressorer: De håller sig snabbt varma under belastning. För biffriga verktyg som mejsel, hammare, slagskruvdragare, tryckluftsflaska, häftpistol, häftapparat, spikpistol, borr och slip lämpar sig oljefria enheter endast delvis.

För detta arbete rekommenderas en hållbar oljig kolvkompressor. Med en mätstav eller - bekvämare - ett siktglas kan du kontrollera pumpens oljenivå och vid behov fylla på eller byta olja. I handboken finns vilken olja som är lämplig.

Ytterligare utrustning till tryckluftskompressorer

Tryckluftskompressor

Vid kompressorns manometer kan du avläsa panntrycket. Vid vissa arbeten skulle det fulla lufttrycket vara för mycket av det goda. Då efterfrågas findoserad tryckluft, till exempel vid urblåsning av smycken och andra små föremål, vid användning av pneumatiska stickverktyg och sniderijärn eller vid airbrush-användning. För dessa applikationer är en tryckregulator på kompressorn praktisk, med vilken du kan ange trycket steglöst till maximum. Det reglerade arbetstrycket visas sedan med en andra manometer. Även om vissa verktyg som blåspistoler erbjuder tryckreglering på dragavdraget är det mer exakt hur trycket ska väljas med hjälp av tryckregulator. Bättre kompressorer erbjuder förutom ett reglerat ofta ett oreglerade utlopp med maximalt tryck. Båda anslutningarna kan du använda samtidigt.

Standardmässig för pannkompressorer är en backventil och en säkerhetsventil som båda säkerställer användarens säkerhet. Säkerhetsextras är en termobrytare och en startavlastning. Termoöverbelastningsbrytaren avbryter strömtillförseln om störningar uppstår. Startavlastaren ger en lastfri och därmed pålitlig startprocess hos kompressorn även vid låga temperaturer. Fördelen är att apparaten ofta behöver avlastas under den kalla årstiden.

Bättre modeller har ett eller flera luftfilter för rengöring av den insugna luften - praktiskt vid användning av kompressorn i dammig miljö. Filtret bör du rengöra eller ersätta regelbundet.

Med storleken ökar även vikten. En kompressor med en 24-liters tank väger i genomsnitt mellan 20 och 30 kilo. Modeller med en volym på 100 liter tar upp till 70 kilo. Om kompressorn inte alltid befinner sig på samma plats, till exempel en fast plats i verkstaden, rekommenderas stora hjul och hållarbygel för enkel transport. De ger mobilitet och fler användningsområden. På så sätt kan du med en måttlig ansträngning ta dig från verkstaden eller garaget, till exempel för arbeten runt huset eller i trädgården.

Se även på transportinformation: Många kompressorer kan transporteras i vilken position som helst, medan vissa modeller bara är upprätt.

Rätt tillbehör för tryckluftskompressorer

Tillbehör

I normalfall kommer din nya kompressor utan tillbehör. Det finns även kompressorset där en tryckluftslang och några grundläggande verktyg för urblåsning och påfyllning av däck eller bollar ingår i leveransen. Beroende på användning behöver du olika tillbehör.  

 

Arbetarskydd

Använd beroende på använda verktyg för att bära skyddsglasögon eller skyddsmask för dina ögon. Vid dammproducerande arbeten rekommenderas andningsmask. Hörselskydd rekommenderas också vid icke ljudisolerade tryckluftgeneratorer.