bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Skärmfästen - flexibla, praktiska och bekväma

Den som arbetar med en dator på skrivbordet uppskattar den stora bildskärmen mycket. Men hur snygga de stora skärmarna än är, förbrukar stativfötterna ändå ganska mycket plats på skrivbordet. Området under skärmarna skulle kunna fungera som avställningsyta för Prima. För övrigt, den som arbetar med två skärmar, har problemet dubbelt så mycket.

Det är en smart monitorbordshållare som gör att bildskärmen flyter nästan fritt över skrivbordet. Dessutom är skärmarna då svängbara och lutbara och visningsavståndet kan ställas in variabelt.

Och det är inte allt! Överallt där TV-apparater eller andra bildskärmar måste monteras platssparande är skärmhållare den perfekta lösningen.

  • Was är en monitorhållare?

  • Was är VESA-standarden?

  • Skärmstativ eller skärmhållare?

  • Was titta på när du köper en monitorhållare?

  • FAQ - vanliga frågor om monitorfästen

 

Was är en monitorhållare?

 

Tillverkarna lägger i regel ett monitorstativ till sina tv-apparater eller monitorer. Därmed är det möjligt att ställa upp apparaten på ett bord.

Om monteringsplatsen är planerad på väggen eller under taket, hjälper inte stativen längre. Då används en vägghållare för bildskärmeneller takfästet . Men även när utrymmet på skrivbordet är knappt dimensionerat hjälper de praktiska bildskärmshållarna.

Hållaren består i regel av stabila metalldelar som är förbundna med leder. På så sätt är skärmarna senare svängbara och kan lutas och på så sätt anpassas flexibelt och perfekt.

För montering på väggen eller i taket, samt för montering på bildskärmen eller TV:n finns stora stödytor.

En bildskärms-bordshållare justeras.

Was är VESA-standarden?

VESA står för Video Electronics Standard Association som har utvecklat en enhetlig standard speciellt för hållare för TV och skärmar. Därigenom garanteras att hålen i bildskärmsfäste passar exakt till gängbussarna på baksidan.

Det finns tre olika VESA-standarder:

De fyra hålen för hållaren är kvadratiska och har ett avstånd på 100 mm. Det motsvarar standard VESA 100.

VESA MIS-D.

Denna standard är avsedd för mindre TV-apparater och skärmar på upp till 14 kg. Bildskärmen i dessa enheter har i regel 30,5 till 58,3 cm resp. 12 till 23 tum. Monteringshålet för fästskruvar är kvadratiskt och uppgår till 75 x 75 mm eller 100 x 100 mm.
 

VESA MIS-E.

Denna standard är avsedd för TV-apparater och skärmar på upp till 23 kg. Apparater i denna viktklass har ett diagonalt bildskärmsmått på ca 58,4 till 78,6 cm resp. 23 till 31 tum. Monteringshålen för monteringsskruvarna är rätvinkliga på ett avstånd av 200 mm (horisontellt) och 100 mm (vertikalt).
 

VESA MIS-F

Denna standard används för stora TV-apparater eller skärmar upp till en maximal vikt på 114 kg. Bildskärmsdiagonal är då mer än 78.7 cm och 31 tum. Avståndet mellan fästskruvarna kan vara 400 x 200 mm, 600 x 400 mm eller 400 x 400 mm. I regel är stegen till nästa större eller mindre mått 200 mm. 

Sedan dess har dock andra variationer beträffande hålavstånd på marknaden etablerat sig. Men was like, är att utse. Om bara ett nummer anges som VESA-värde, t.ex. VESA 75, VESA 100, VESA 200, VESA 300 och så vidare, är hålavstånd kvadratisk. Siffran motsvarar hålavstånd i mm.

Om två siffror anges, t.ex. VESA 600 x 400, så beskriver det första antalet horisontellt avstånd mellan monteringshålen i mm och det andra antalet det vertikala avståndet i mm.  

Viktigt:

Uppgiften om VESA-standarder, t.ex. VESA 75, gäller endast montering av bildskärmen. Standarden säger ingenting om i vilken utsträckning bildskärmshållare kan lutas, vridas eller vridas.  

Om bildskärmen inte har ett VESA-kompatibelt schema för fästhål, så kan en passande VESA-hållare monteras med en VESA-adapter.

På andra sidan har t.ex. monitorstativ för stora skärmar stabila hållarskenor med olika hål och avlånga hål. På så sätt garanteras att även apparater kan skruvas fast utan standardmässiga fästhål. 

  

Skärmstativ eller skärmhållare?

Typen av monitormontering är lika mångsidig som användningsspektrat för displayenheterna. Beroende på uppgift finns det olika lösningar:

Skärmökningar  

Monitor-upphöjningar gör det möjligt att använda plats under skärmen.

 

Det enklaste sättet att placera bildskärmen på skrivbordet och därmed använda utrymmet under en del av det.

Viktigt är att monitorn är inställd på rätt höjd, så att arbete utan att bli trött i timmar är möjligt.

Till monitor-ökningar
 

Bildskärmshållare

Hållare för skärmhållaren i bord skapar plats på skrivbordet.

 

En skärm-bordshållare skapar plats på arbetsplatsen. I ordets rätta bemärkelse.

Detta är desto viktigare när flera skärmar används samtidigt. Skärmarna är då svängbara och kan lutas och är lätta att ställa in för perfekt blickvinkel.

Dessutom har dessa monteringssätt en optiskt städad arbetsplats. En bordshållare kallas ofta även arm eller monitorarm.

Till skärmbordshållarna
 

Vägghållare för bildskärmen

Efter montering fälls monitorn upp på väggen.

 

Om en skärm eller en TV ska fästas på väggen, är varje centimeter avstånd till väggen kontraproduktiv. I idealfallet bör skärmen smickla fast sig på väggen.

Med passande bildskärms-vägghållare är det inga problem. Efter montering och anslutning kommer bildskärmen enkelt att komma närmare väggen igen.

Till bildskärms-väggfästen
 

Monitorfötter

Monitormontage för presentationer och utställningar.

 

Särskilt vid presentationer, på mässor eller på utställningar används gärna fötter.

Beroende på typ av presentation är bildskärmarna då svängbara, lutbara eller vridbara.

En roterbar skärm kan lätt roteras och visa så många tabellrader utan att användaren behöver scrolla. 

Till monitordrift
 

Monitorvagn

Monitorvagn för stora skärmar.

På arbetsplatser och skolor används gärna monitor-rullvagn.

I en tid då digitaliseringen blir allt vanligare sker allt fler möten eller utbildningar där deltagarna endast delvis har fått videosändningar. Och inte i alla rum är en stor TFT-skärm installerad.

Med en rullvagn eller rullbart stativ kan även stora displayer transporteras i det nödvändiga rummet i en handvändning. 

Vissa rullrullvagn ger dessutom rikligt med plats för stationär/bärbar dator, mus och tangentbord. På så sätt blir en komplett datorarbetsplats flexibel och mobil.

Till Monitor-rullvagn

Was tänk på när du köper en monitorhållare?

För att kunna utnyttja fördelarna med en monitorhållare optimalt är det viktigt att ta hänsyn till vissa saker vid köp.

Typ av hållare

Som redan nämnts finns det olika typer av monitorhållare. För att välja rätt hållare är det framför allt viktigt att veta hur och var skärmen ska monteras. Beroende på dessa specifikationer kan den passande monteringstypen väljas.

Vikt

Alla monitorhållare har en maximal bärförmåga som anges av tillverkaren. I regel är hållare och stativ tillräckligt stabila konstruerade, så att det normalt inte finns några problem. Men oavsett detta måste man kontrollera skärmens vikt och jämföra med hållarens maximala bärförmåga.

Storlek

Hållarens storlek är förmodligen det viktigaste kriteriet vid köpet. Denna ska anpassas till bildskärmens storlek. Bildskärmens och hållarens två VESA-standarder måste passa ihop. Om flera skärmar ska monteras på hållaren, är det viktigt att de olika skärmstorlekarna mäts exakt. Dessutom är det tillrådligt att kombinera lika stora skärmar.

Rörlighet

Den rörliga delen är beroende av de egna kraven och önskemålen. Om bildskärmen ska vara svängbar och kan lutas, måste hållaren stödja rörelsemöjligheten. Om skärmen inte behöver vara svängbar och kan lutas, är det lämpligt att fästa hållaren permanent i läget med bästa blickvinkel. 

Säkerhet

De typiska monitorhållarna är i regel säkra och stabila samtidigt. Om en vägghållare monteras i ett offentligt tillgängligt område bör man i alla fall använda högkvalitativt material med motsvarande kontrollförsegling. Dessutom utförs fästet samvetsgrant och alla skruvar kontrolleras på fast plats.

FAQ - vanliga frågor om monitorfästen

Kan alla bildskärmar monteras med ett monitorfäste?

Eftersom det finns många olika monitorhållare, finns det framför allt för de aktuella skärmarna passande monitorhållare. I tveksamma fall kan man i skärmens tekniska data läsa om en monitorhållare kan monteras.
 

Kan monitorhållaren fästas på alla väggar?

Ja och nej. Inte varje vägg är lämplig för en större last, som t.ex. en vägghållare. Särskilt när vägghållaren måste bära en tung TV-apparat, kan höga belastningar anbringas på väggmonteringsfästet och på monteringsskruvarna. Eftersom gipsväggar av gipsskivor endast har en begränsad bärförmåga, kan du snabbt överbelasta dem med ett stort väggfäste.


Was innebär pivot funktion för monitorhållare

Hållare med Pivot-funktionen är inte bara vrid- och lutbart utförande. Dessutom kan skärmen vridas. Många monitorfötter har en pivot-funktion och är roterbara.