bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Mätvärden för termometrar, hygrometrar och barometrar

 

Termometer, hygrometer och barometer används för att bestämma temperatur, luftfuktighet och lufttryck. De räknas till de viktigaste mätinstrumenten för väderobservationer och används inom många andra områden. Was mätinstruments konkreta karaktäriser och vad som är viktigt vid köp, får du reda på i vår guide.

  • Was är termometer, hygrometer och barometer?

  • Analog och digital termometer, hygrometer och barometer

  • Termometer, hygrometer och barometer i väderstationer

  • Kriterier för inköp av termometer, hygrometer och barometer – vad är det som är viktigt?

  • Vårt praxistipp: Montera termo-/hygrometer på rätt sätt

  • FAQ – vanliga frågor om termometrar, hygrometer och barometrar

Was a termometer, hygrometer and 

Barometer

Termometer, hygrometer och barometer används för olika mätuppgifter. Medan man med hjälp av termometrar mäter temperaturen i vätskor, gaser eller kroppar, används hygrometer för att bestämma den relativa fuktigheten i luften. Barometer däremot mäter lufttryck. Användningsområdena för termometrar, hygrometrar och barometrar är många. De används inom industri, hantverk och vetenskap, men även i hushållen. Hygrometer används till exempel inom byggbranschen för regelbunden mätning av luftfuktighet, eftersom fuktig rumsluft är direkt kopplad till mögelbildning. Barometrar används både inom flyg- och sjöfart och inom gruvdrift. Det är sannolikt att termometerernas räckvidd är störst. Från bade- till febertermometrar finns en rad olika typer av termometrar som passar för olika användningsområden.

Analog och digital termometer, hygrometer och barometer

Termometer, hygrometer och barometer finns i analoga och digitala utföranden och deras funktion skiljer sig därför åt. De digitala modellerna fungerar i vissa avseenden på samma sätt: De har sensorer och en elektronisk enhet som tar emot data. Vilken typ av sensor som används varierar beroende på mätare och användningsområde.
I analog form fungerar termometer, barometer och hygrometer olika. Analog termometer mäter temperaturen, till exempel genom att tända vätskor eller bimetallremsor. Ett exempel på analoga barometrar är barometrar. Som namnet antyder består de av en nästan lufttorkad burk (oftast i metall) och en visare som är kopplad till en spänd fjäder. Vid stigande lufttryck trycks dosan samman was till trycket på fjädern. Därigenom mätvisaren i rörelse.

Analog hygrometer mäter fuktigheten i luften bland annat med hjälp av håret. Dessa utföranden kallas även hårhygrometer. De drar nytta av att håret tänjas ut eller dras ihop beroende på graden av luftfuktighet. Ju mer fukt i luften, desto längre är håret. Ändringen överförs via ett barnmorssystem till en visare som anger motsvarande värde på en urtavla.
Termometer, hygrometer och barometer finns även som kombinerade mätinstrument. Ett exempel på detta är termo-/hygrometer (termometer/hygrometer), som samtidigt mäter temperatur och fuktighet i luften. De visar sig vara användbara när inomhusklimatet ska kontrolleras och kommer till användning bland annat i bibliotek och museer, men även inom trädgårdsodling och transport. Termo-/hygrometer finns tillgänglig som analoga och digitala versioner på samma sätt som fristående mätinstrument. Den som är intresserad av en elektronisk termo-/hygrometer, men inte vill dra några kablar för dataöverföring mellan utomhussensorer och mottagare, kan välja en trådlös termo-/hygrometer, som skickar mätvärdena via radiosignal till mottagarenheten.

Termometer, hygrometer och barometer i väderstationer

Termometer, barometer och hygrometer är en viktig del av väderstationer. De ger mätresultat som visar aktuella väder samt väderprognoser. Temperatur, luftfuktighet och lufttryck är i förbindelse med varandra och bestämmer klimatet. På så sätt får du till exempel en hög luftfuktighet och en hög lufttemperatur. Väderprognosen bygger på information om luftfuktighet och lufttryck. Förändras den relativa luftfuktigheten och lufttrycket, står ett väderbyte inför. Som grov tumregel gäller att vädret förbättras vid stigande lufttryck och försämras vid sjunkande lufttryck.

En väderstation är i princip inget annat än en kombination av olika mätare. Förutom termometrar, barometrar och hygrometrar ingår även regn- och vindmätare som oftast är påkallade utomhussensorer. Väderstationer för hemmet är inte så omfattande som de stora installationer som finns i väderstugor, och som till exempel kan användas av tyska väderlekstjänst för väderprognoser. Det handlar snarare om kompakta modeller som inte tar upp så mycket plats och som erbjuds för användning utomhus och inomhus. Väderstationer för utomhusbruk består oftast av robusta material som rostfritt stål och aluminium, medan modellerna för inomhusbruk ofta är tillverkade av trä. Förutom trä används även material som glas, metall eller skiffer.
Analoga väderstationer och digitala väderstationer kan skiljas åt. Analoga väderstationer behöver inga batterier eller andra strömkällor för att drivas och fungerar därför vidare vid strömavbrott. Nackdelen är dock att analoga väderstationer måste kalibreras regelbundet. Vissa tillverkare rekommenderar fyra kalibreringar per år, alltså varje kvartal. Dessutom är analoga väderstationer för lekmän svåra att läsa och tolka. Digitala väderstationer ger mer komfort i detta avseende. När det gäller utrustning och funktioner är de oftast mer omfattande. I regel är digitala väderstationer utrustade med en LCD-skärm där data enkelt kan avläsas även utan meteorologiska förkunskaper. Många modeller arbetar dessutom med piktogram (moln med droppar, sol etc.) som gör det lättare att tolka mätvärdena. Ett Radiostyrt ur är ofta också integrerat. Digitala väderstationer består av en mottagare som kan monteras i hemmet och en utomhussensor som kan utföra permanenta mätningar. De insamlade datan skickas från utomhussensorn antingen via kabel eller trådlöst till mottagaren.

Kriterier för inköp av termometer, hygrometer och barometer – vad är det som är viktigt?

 Först och främst måste termometer, hygrometer och barometer ge tillförlitliga och exakta mätvärden. I detta sammanhang är det viktigt att välja en mätare som uttryckligen är anpassad till det aktuella användningsområdet. Det är skillnad på om du mäter marktemperaturen i trädgården med en febertermometer eller med en speciell marktermometer. Fundera över vilken mätuppgift (kombi-)mätaren ska uppfylla och välj en modell som passar bäst för detta.

Formen för utförandet, digital eller analog, spelar också en roll vid köpet och bör anpassas till dess omfattning, dess egna kunskaper och individuella krav. Den som regelbundet utför mätningar och vill protokollföra de registrerade värdena bör bestämma sig för en högkvalitativ digital mätare och överväga att köpa en datalogger, såvida inte en sådan ingår i leveransen. Därefter kan mätdata lagras för att senare kunna användas för analys. Om du däremot söker en mätare för privat bruk väljer du en så enkel apparat med grundfunktioner som möjligt. För orientering: Analoga termometrar är oftast mycket enkla att använda och läsa av. För att kunna bestämma värdena för analog hygrometer och barometer får man ibland förkunskaper.
Monterings- och fastsättningsmöjligheter bör också beaktas. Det finns termometrar, barometrar och hygrometrar som är utformade som bords- eller vägginstrument (ibland till och med väggklockor), men även sådana som kan monteras direkt på fönstret. Trådlösa eller WLAN-kompatibla och batteridrivna mätare visar sig vara praktiska när flera sensorer bör installeras flexibelt på olika platser.

Vårt praxistipp: Montera termo-/hygrometer på rätt sätt

Termo-/hygrometer lämpar sig mycket väl för mätning av inomhusklimatet, men de måste placeras på rätt plats för att kunna leverera tillförlitliga värden. I princip bör termo-/hygrometern inte fästas för nära källor för kyla, värme och vattenånga. Till dessa hör fönster och ytterväggar, värmeelement, kokfält och datorer samt torktumlare och badrum. De får inte utsättas för direkt solljus, men de får inte heller gömmas bakom upphängningen, utan bör helst placeras i rummet fritt.

FAQ – vanliga frågor om termometrar, hygrometer och barometrar

Was talar om relativ luftfuktighet?

Den relativa luftfuktigheten anger hur mycket procent av den maximalt möjliga mängden vattenånga i luften. Den anger alltså förhållandet mellan den faktiska halten av vattenånga och den högsta möjliga halten av vattenånga. Den absoluta fuktigheten anger däremot hur mycket gram vatten en kubikmeter luft innehåller (g/m³). 

I vilka enheter mäter termometer, barometer och hygrometer?

Termometern mäter° oftast lufttrycket i millibar (mbar). Vissa enheter använder fortfarande den föråldrade enheten Torr. Den relativa luftfuktigheten anges i procent (%).

Was är det idealiska inomhusklimatet?

Rumsklimatet bestäms av temperatur och luftfuktighet. I hus och lägenheter anses inomhustemperaturerna mellan 20° och 23 °C vara optimala, och här spelar det en roll vilket utrymme det handlar om. Till exempel kan det vara lite svalare i sovrummet. Här° uppfattas inomhustemperaturerna från 17 till 20 C ofta som behagliga. För fuktig luft gäller det att undvika inomhus på samma sätt som för torr luft. I bostads- och uppehållsrum som barn-, arbets- eller vardagsrummet är ideal luftfuktighet på 40 till 60 I kök och badrum, där luften från matlagning, duschar och bad innehåller mer vattenånga, är värdena från 50 till 60 eller 70 % optimala. Samma sak gäller för källarutrymmen.