bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

 

Handmätare och många andra termperaturmätare

 • Was är en temperaturmätare?

 • Vilka temperaturmätare finns det?

 • Vad måste man tänka på när man köper temperaturmätinstrument?

 • Olika givartyper för termperaturmätare

 • Spara energi med smarta temperaturmätenheter

 • FAQs: De vanligaste frågorna om temperaturmätare

 • Anmärkning: Du köper en passande temperaturmätare

 

Was är en temperaturmätare?

Med en DBV-T-antenn kan TV-signaler tas emot och sedan överföras till digitalboxen eller den DVB-T-tuner som är inbyggd i TV-apparaten.

 

Vilka temperaturmätare finns det? 

Temperaturmätare

Temperaturmätare
för temperaturmätning används i många olika former i privata och kommersiella byggnader. De används till exempel som temperaturmätare i enskilda rum för att reglera värmen, eller kan som behändig temperaturmätare i rummet eller i trädgården ge information om den aktuella temperaturen. Ofta används de av professionella användare, som hantverkare, för att kontrollera temperaturer på olika ställen. Med mättänger, insticksgivare, touch-displayer och många andra verktyg kan du stödja dem på många områden.
 

Frityroljetestare
är en testare för vanlig frityrolja för kontroll av värme från frityrolja eller frityrolja. Eftersom det även används mycket höga temperaturer för fritering, är dessa hjälpmedel framför allt i professionella kök. De omfattas av HACCP-standarden, som garanterar livsmedelssäkerhet i köksredskap och tillbehör.
 

Temperatur-doppgivare
kan användas för mätning av temperaturer i gas medier och är därför oftast monterade ordentligt. De används till exempel för övervakning av värmesystem och liknande byggnadsteknik. För analys av data är även kombinerad användning med smartphones eller surfplattor möjlig.
 

Yttermometer
för ytan är i första hand kontakttermometer. Du mäter temperaturen på ytor med hjälp av en mätgivare som är optimalt utformad för detta ändamål. Eftersom de ofta används i kök, följer många av dessa typer av HACCP-standard för livsmedelssäkerhet och kan när som helst rengöras. Även extra funktioner som minimum och maximum är möjliga.

Temperaturmätomformare
som del av styrcentralen används temperaturmätomvandlare i olika områden för att mäta temperaturer under pågående process och i förekommande fall skicka en signal till styrtekniken eller utlösa ett larm. I hushållen finns de oftast i värmesystem. Denna temperaturmätare arbetar med kalibrerade värden och uppfyller olika standarder (beroende på modell).

 

Vad måste man tänka på när man köper temperaturmätinstrument?

Lämplig för användning

 • Enkel enhet eller multifunktions-miljömätare (4-i-1 eller 5-i-1)
 • Handmätare eller öronbunden för fast installation (t. ex. Vägg)
 • Kapslingsklass enligt IP-skala
 • Certifiering ISO, DAkkS
 • För livsmedel och kök: HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 • Mätområde: Minimal och maximal temperatur
 • Sensor
 • Fast monterad eller anslutningsbar givare
 • Mått på givaren: I synnerhet längden är relevant för användningsplatsen
 • Kompatibel med en smartphone
 • Strömtång för ledningar och rör

Passande utrustning

 • Mäthastighet: Anger i vilket intervall mätningar görs
 • Display: Med belysning eller utan, typ av visning
 • Olika enheter:° C eller° F.
 • Noggrannhet: Anger den möjliga avvikelsen i mätresultatet i procent eller° C.
 • För mätningsomvandlare: Antal kalibrerade värden
 • Visning av min. eller max.-värde för en mätning
 • Upplösning: Anger avrundning av mätresultat, t.ex. 0,5° C.
 • Datalogger-funktion och programvara
 • Strömförsörjning: Antal och typ av batterier
 

Vårt praktiska tips

För termperaturmätare och särskilt handmätapparater finns många tillbehör. Mycket möjligt från praktisk bärväska med skyddsfodral. Även för temperaturmätare som installeras fast kan extra kablar, monteringshjälpmedel och mycket mer behövas.

 

Olika givartyper för termperaturmätare

Temperaturgivaren på temperaturmätinstrument kan tillverkas av många olika metaller och ädelmetaller. Givarna består av flera legeringar eller rena metaller och leder på så sätt mätsignalerna vidare till instrumentet.

 • E: NiCr-CuNi
 • J: Fe-CuNi
 • K: NiCr-ni
 • N: NiCrSi-NiSi
 • R: Ptot-PT
 • S: Ptot-PT

För speciella temperaturmätare, till exempel temperatur-mätomvandlare används ofta mätgivaren Pt1000. Många andra varianter är möjliga.

 

Spara energi med smarta temperaturmätenheter

Med ständig anslutning och central styrning av många områden i hus blir även uppvärmningstekniken alltmer intelligent. Termperaturmätare är oumbärligt hjälpmedel för lyckade energisparkoncept i hemmet. Du kontrollerar kontinuerligt den aktuella temperaturen och leder till- och frånkoppling av olika system.

I centralt reglerade värmesystem förverkligas detta koncept genom termostater, men även exakta och oberoende temperaturmätare kan på lämpliga väggytor ge en god överblick över inomhusklimatet.

 

FAQs: De vanligaste frågorna om temperaturmätare 

 

Vilken temperaturmätare passar för köket?
Överallt där det finns kontakt med livsmedel bör endast apparater som anses säkra livsmedel användas. För professionellt kök rekommenderas därför valet av en enhet som är utformad enligt HACCP och som uppfyller alla hygienriktlinjer.

Vilka termperaturmätare har ett kalibreringscertifikat?
För många anläggningar, men även för yrkesmässiga användare, behövs temperaturmätinstrument, som uppfyller de nödvändiga standarderna. Om en modell har ett kalibreringscertifikat ska tillverkarna inte bara ange detta utan också ange vilken standard den är underkastad. Vanliga standarder är DAkkS- och ISO-standarder.

Kan man spara mätvärden och läsa dem?
Många tillverkare har flera extrafunktioner för termperaturmätare. Därtill hör även en stödjande programvara och dataloggfunktion, som har mätvärdena redo för utvärdering.

 

Anmärkning: Du köper en passande temperaturmätare

Många termperaturmätare är specifika för ett användningsområde. Till exempel temperatur-mätomvandlare men även yttertermometer eller temperatur-doppgivare. Med sin specialtillverkade och optimalt anpassade temperaturgivare är de inte lämpade för att mäta eller användas i livsmedelsbranschen. Innan du köper behöver du alltså fastställa vad en temperaturmätare behöver och sedan välja en lämplig modell.

Den som vill ägna sig åt många olika mätpunkter med handmätaren bör vara uppmärksam på lämplig certifiering och tillräckligt mätområde. Även tekniska verktyg som datalogger, speciella visningsvärden och kalibrerade värden är viktiga detaljer för många användningsområden.