bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

              

Värt att veta om styrkabel

Med en styrledning avses en kabel som huvudsakligen används inom maskin- och anläggningsbygge. Till exempel ansluts alla elmotorer med en sådan ledning. Vilka typer av styrledningar som finns och vad du bör tänka på när du köper, får du reda på i vår guide.

  • Was är styrning?

  • Olika typer av styrledningar

  • Vårt praktiska tips: Rätt kabel för hårda miljöer

  • Kriterier för inköp av styrledningar

  • Färgkoder enligt din 47100

  • FAQ – vanliga frågor om styrledningar

 

Was är styrning?

Med styrledningar menas i allmänhet kablar som används för överföring av styrsignaler i maskin- och anläggningsbygge. Namnet antyder redan att det i första hand handlar om enkelriktade instruktioner från en kanal till en mottagare. Det skiljer den från andra kabelsorter som datakablar som fungerar dubbelriktat. En styrledning kan förena flera kablar. De enskilda inre kablarna kallas i detta fall ledare och är alla isolerade av varandra genom att manteln är urskiljbar.

I vår e-butik hittar du ett stort urval av olika styrkablar för nästan alla ändamål. Vi förklarar nedan vilka skillnader som finns och vilka grundläggande typer som finns.

 

Olika typer av styrledningar

Det finns ett stort antal olika styrledningar som vardera har särskilda egenskaper och är lämpliga för särskilda ändamål. Nedan presenterar vi ett urval av vanliga ledningar något närmare:

De flexibla kablarna av typ LiYCY är lika lämpliga för dragning i torra och fuktiga utrymmen, men inte för användning utomhus. Ledningar av denna typ finns även i skärmade varianter. En skärmning bestående av en metallfolie eller en flätad koppartråd ger hög EMC-störningssäkerhet.

Styrkabel av typ YSLY-JZ kan också användas i torra och fuktiga utrymmen. Kan inte dras utomhus heller här. Kabeln är i stor utsträckning motståndskraftig mot olja och bensin. Det är viktigt att se till att ledningen lämpar sig bättre för en fast installation och inte för kontinuerlig rörelse. Kabel enligt LENZE-standard är avsedd för anslutning av motorer och rotationsgivare och är speciellt konstruerad för våtområden på maskiner.

Flatledningar som ÖLFLEX LIFT F är konstruerade som styrledning, rörliga maskindelar, kabelvagnssystem och hissar. Fördelen med en platt ledning jämfört med en rundledning är den betydligt mindre böjningsradien samt mindre utrymme. Vid mycket höga eller låga temperaturer och under svåra miljöförhållanden måste särskilt resistenta ledningar, som ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C, användas. Förkortningen EWKF C visar på en ökad rivnings-, rivnings-, och kerbhållfasthet. Motsvarande anslutningskablar är motståndskraftiga mot mekaniska krav och har en betydligt längre livslängd än konventionella kablar. Dessutom kan ledningen° användas inom ett temperaturområde från -50- till +180 C. För extrema förhållanden är ÖLFLEX HEAT 1565 SC: Denna högtemperaturkabel täcker ett område från -195- till +400° C. ab. Denna kabel kan under kort tid° klarar temperaturer på upp till +1565 C och kan därför även användas i stålstugor och liknande anläggningar.

Förutom ökad resistens mot väder, lågor, olja, ozon och syror kan styrledningar ha vissa andra viktiga egenskaper. Beroende på användningsområde kan det vara nödvändigt att en styrkabel är UV-beständig eller särskilt flexibel. Vissa miljöer kräver halogenfria kablar som inte utvecklar rökgaser i händelse av brand. Genom att halogener inte längre används uppstår inte heller någon saltsyra vid förbränningen som kan skada elektroniska anläggningar. Om en hög EMC-störningssäkerhet önskas finns skärmade styrkablar tillgängliga, som antingen är utrustade med ett metallnät eller en folieskärm.

 

Vårt praktiska tips: Rätt kabel för hårda miljöer

Om du letar efter en styrkabel för särskilt hård terräng rekommenderar det att man använder beteckningen ”EWKF”. De kännetecknas av en ökad rivnings-, rivnings- och kerstyrka och punkter med en längre livslängd jämfört med vanliga silikonledningar.

 

Kriterier för inköp av styrledningar

Vid köp av en styrledning spelar först och främst antalet ledare en viktig roll. På marknaden finns kablar som ger mellan 1 och 100 ledare. Hänsyn skall också tas till ledens nominella tvärsnitt, som² kan ligga mellan 0,05 och 300 mm. Med hänsyn till den nödvändiga kabellängden kan du fritt välja mellan 1 och 1000 meter. Dessutom är det möjligt att köpa även redan färdigkopplade kablar. Dessa levereras sedan monteringsklar och redan levereras med passande kontaktdon. Observera även böjningsradien hos den önskad kabeln när du väljer. Om denna inte beaktas vid läggningen kan ett kabelbrott inträffa, som efter installationen är svårt att lokalisera. Förutom en mängd styrkablar hittar du i vår e-butik även passande kabeltillbehör för dragning, till exempel kontaktdon.

 

Färgkoder enligt din 47100

Standard din 47100 reglade ursprungligen färgkodning av ledare på fjärrkablar. Standarden drogs officiellt tillbaka 1998, men används fortfarande av många tillverkare. Den underliggande färgkoden används för att se till att man inte tappar överblicken när det gäller flerledarkablar. Enligt din 47100 är för de första fem ledarna följande färger: Vit (ledare 1), brun (ledare 2), grön (ledare 3), gul (tråd 4) och grå (ledare 5). Om sådan finns, har skyddsledaren fortfarande den typiska gul-gröna färgen.

 

FAQ – vanliga frågor om styrledningar

Was döljer sig bakom det kortregistreringssystem med vilket kablarna är märkta?

Det finns styrledningar med en mängd olika egenskaper. För att man tydligt ska kunna skilja mellan kablarna, finns det ett speciellt kortregistreringssystem. En motsvarande kodning kan vara exemplariskt: H05VV5-F. H i denna förkortning står för "harmoniserad" och innebär att kabeln har samma specifikationer i hela EU. Sifferföljden 05 hänvisar till den godkända spänningen, medan VV5 anger att isoleringen av PVC-ledare och manteln av oljebeständig PVC har gjorts. Bokstaven F för "fintrådig".

Was menas med böjradie?

Det är den tillåtna radien för den tillfälliga eller permanenta böjningen av en kabel. Vid dragning av en ledning får denna radie inte underskridas, eftersom det annars riskerar att orsaka irreparabla skador på enskilda ledare. En typisk indikation för en tillåten böjningsradie är t.ex. den 15 x yttre diametern (rör ibland); 6 x ytterdiameter (fast installerad). 

Was är en harmoniserad kabel? 

En harmoniserad ledning erkänns i hela EU på grund av harmoniseringen av olika produkttyper och i andra länder. Sådana kablar får samma beteckning överallt i motsvarande länder. Dessutom erkänns provning och provningsförhållanden internationellt.