Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

 

Solenergifontäner - både vacker och användbar

Många företag och hantverksföretag har sitt säte i industriföretag i lokalkanten.

Det är på grund av det generösa utrymmet å ena sidan ganska praktiskt. Å andra sidan har de mer behovsstyrda institutionerna också sina nackdelar. Funktionella kontorsbyggnader, lagerhallar med hög höjd och stora lastbilsportytor är för besökare och kunder snarare avvisande vid första ögonblicket.

Därför försöker många av företagets ägare att plantera området framför sin centralbyggnad med gräsmattor, växter och en vacker trädgårdsdamm. Om en liten fontän också skulle kunna tala, förvandlas en tidigare endast ändamålsenlig kantdörr till en vänlig och inbjudande entré.

Vi förklarar gärna hur fontänpumpar fungerar och vilka fördelar en solcellsdriven fontänpump erbjuder.  

Solcellsfontäner
  • Varför installera en fontän?

  • Vilka är fördelarna med en solcellsfontäner?

  • Vilka olika solfontäner finns?

  • Was tänk på när du bygger en solcellsdriven fontän?

  • Vanliga frågor om solfontäner

 
 

Varför installera en fontän?

Solenergifontäner

Som redan nämnts ökar en brunn rekreationsvärdet för en trädgårdsdammar på ett oerhört sätt. Vattenspelet kan man titta på och den mjuka fontänen känns lugnande. Därför har många anställda vid lunchrasten fått den återhämtande effekten av en företagsträdgårdsdamm med brunnar.

Men en fontän har ytterligare fördelar: Genom de sprudlande fontänerna berikas vattnet med syre. Detta leder till en betydligt bättre vattenkvalitet. Och det kommer i sin tur att gynna fiskar som lever i dammen. Dessutom är syrerikt vatten inte så känsligt för algblomningar.

En annan fördel är att man även undviker att myggplåga. Eftersom den rörliga vattenytan gör det ännu svårare för myggor att ta upp ägg. På så sätt blir din damm inte till en häckningsplats för irriterande plågoandar. En fördel som även i privat trädgård är mycket uppskattad.

 
 

Vilka är fördelarna med en solcellsfontäner?

Till skillnad från fontänpumpar som får sin energi från elnätet har soldrivna fontäner viktiga fördelar:

Enkel installation

Strömförsörjningen sker via en solcellspanel. Därför är det inte nödvändigt att dra en besvärlig elinstallation med jordkabel. En solcellsbrunn monteras med några enkla handgrepp och är därmed klar för användning på kortast möjliga tid.

 

Inga löpande kostnader

Eftersom ljuset från solen är gratis, drivs en soldriven brunn med inga löpande elkostnader. På så sätt skonas budgeten för fastighetsförvaltningen på ett hållbart sätt.

 

Regenerativ energi

Solenergi är en av de förnybara energikällorna. Därför slösas inga värdefulla resurser bort för strömförsörjning av en solcellsbrunn.

 

Även i mörker

Genom att använda ett batteri kan det solcellsdrivna vattenspel även drivas på kvällstid eller på natten. Den överskjutande energin hos solcellspanelerna laddas under dagtid enkelt in i batteriet.

I mörker kan batteriet inte bara försörja pumpen. Med en dekorativ LED-belysning blir fontänen i dammen ett blickfång i trädgården.

 
 

Vilka olika solfontäner finns?

Under det övergripande begreppet solfontän finns dammpumpar, bäckpumpar och dammluftare som får ström med hjälp av en solcellsmodul.

Dessutom: En solcellspanel får endast den angivna toppeffekten vid optimalt solljus. Därför har pumparna i de olika solfontänen en en bred driftspänning och främjar även vid låg spänning tillräckligt med vatten.

Solcellspump

Solcellspump innehåller alla komponenter som behövs för omedelbar drift. Standard-komponenterna är solcellspanelen, vattenpumpen, ett variabelt stigrör och olika munstycken.

Den elektriska anslutningskabeln är i regel tillräckligt lång för att solcellsmodulen ska kunna placeras optimalt i trädgården.

 
 

Solcellsdrivet bäckpumpset

Ett solcellsdrivet bäckpumpset gör att vattenkvaliteten kan förbättras på ett diskret sätt.  Vattenpumpen som är installerad i dammen pumpar upp vattnet i en täckt slang till högsta punkten i bäcken.

Tack vare den konstgjorda bäcken flyter vattnet tillbaka till dammen med stenar och trappsteg. Pumpen har normalt en slanganslutning, men den nödvändiga slangen är inte en del av setet.

 
 

Solcellspumpar

Solcellspumpar vänder sig till erfarna användare som vet exakt vilken ytterligare teknik som krävs. För strömförsörjning kan en eventuell befintlig solcellspanel med tillräcklig styrka användas.

Eller letar du efter en solcellspanel som passar pumpen i vår butik. På så sätt kan du med lite teknisk kunskap skapa vackra fontäner eller perfekt upplagda bäckar individuellt.

 
 

Flytande dammpumpar

Flytande solcells-pumpar är det snabbaste sättet att skapa ett vattenspel i din egen damm. Efter uppackning placeras de helt enkelt på vattenytan - klart.

Solcellsmodulen är en del av flottören, vilket eliminerar kabeln mellan pump och solcellspanel. På grund av den inbyggda solcellsmodulen har de små öarna i regel mindre flöde än de stationära varianterna.

 
 

Flytande dammventilator

Vid den flytande solcellsventilerade dammluftaren prioriteras vattenkvaliteten.

Den skapar inte fontän, utan en inbyggd solcellspanel driver en luftpump som berikar vattnet med syre.

Flytande dammventilator placeras bara på vattenytan och ventilar med en sprudelsten vattnet när solen skiner.

 

Led-ring för solcells-pump

Led-ringen för solcells-pump är ett perfekt tillbehör för olika system med batteridrift.

Den skjuts enkelt via pumpens stigrör, och belyser vattenfontänen i mörker.

Kombinationen av belysning och rörligt vatten gör brunnen till en absolut höjdpunkt i trädgården.

 
 
 

Was tänk på när du bygger en solcellsdriven fontän?

Att bygga ett färdigt solcellspaket är mycket enkelt. Detta kräver endast att man vidtar åtgärder i enlighet med tillverkarens anvisningar i bruksanvisningen.

Skydda vattenväxter

Vid placering av brunnen i dammen måste man se till att det finns tillräckligt avstånd till simplarna på dammväxter och näckrosor. För när fontänen landar vattendroppar på bladens ovansida fungerar de som ett brännglas vid solsken. På så sätt förstörs växtens cellstruktur på ett oersättligt sätt.

 

Vårt praktiska stativ: Pumphus

Om en fontänpump eller bäckpump ska installeras i botten av dammen är det lämpligt att installera den. För att göra detta placeras den helt enkelt på en lämplig sten. Genom det upphöjda läget sugs inget slam upp från marken och pumpen smutsar inte ner så snabbt.

 

Rätt plats för solcellspanelen

Solcellsmodulen bör väljas så att den under dagen så länge som möjligt kan lämnas kvar av solen. Panelens vinkel ska justeras så att solstrålarna° träffar den 90:e vinkeln.

 

Vattensensorer

Solcellsdriven pump med torrkörningsskydd

Viktigt!

I många solcellspumpar för damm används överföringsmediet även för kylning och smörjning. Därför får pumparna inte användas torra. Inte heller för teständamål.

Vissa tillverkare har därför integrerade sensorer och en skyddskrets i pumparna. I den bifogade exempelbilden kan sensorerna kännas igen som metalliska kontaktpunkter på sidan av pumphuset.

Först när pumpen står djupt i vatten, startar den också när den startas.

 
 

Vanliga frågor om solfontäner

Varför fungerar inte min nya batteridrivna solcellsfontäner med batteridrift?

Vid leverans är batteriet i en solcellsdriven fontänset urladdat. Därför måste batteriet laddas först. För att snabbt ladda batteriet är det tillrådligt att stänga av fontänen i en tid. På så sätt leds hela modulströmmen till batteriet. Det exakta sättet att göra det på beskrivs i bruksanvisningen.
 

Varför levererar den nya bäckpumpen inte den angivna 1 2500 liter per timme?

För pumpar anges alltid två värden: En är den maximala pumphöjden (m vattenpelare) och därefter det maximala flödet (liter per timme). Båda gränsvärdena uppnås dock inte samtidigt. De två värdena är beroende av varandra. Ju större tryckhöjden är, desto mindre flöde. I de tekniska uppgifterna ska tillverkarna ofta ange diagram från vilka den mängd som anges för tryckhöjden kan avläsas. På grund av friktionsförluster i slangen kan det faktiska värdet fortfarande ligga under det värde som avläses.
 

Hur högt måste bäckpumpens flöde vara?

För detta är storleken på dammen avgörande. Bäckpumpen bör vara dimensionerad så att den vid den erforderliga pumphöjden kan välta runt ca 50 % av dammvattnet på en timme. För cirkulation av hela vattnet i dammen krävs två timmar. Om pumpen är för liten rörs aldrig hela vattenmängden och syrebrist blir följden.  
 

Behöver ICH verkligen installera en damm för att installera en brunn i trädgården?

Nej, det är inte nödvändigt att bygga en damm i trädgården om bara en brunn, fontän eller bäck önskas. Det finns då inte heller någon risk för att små barn faller i dammen när de leker. En behållare för vatten behövs dock. Denna kan sänkas ner i marken och på så sätt installeras oåtkomligt för barn i trädgården. Viktigt: Vattennivån måste kontrolleras regelbundet. Om det är varma månader med hög avdunstning finns det risk för att pumpen går torr.
 

Kan en solcellsfontäner även användas i trädgården på terrassen?

Den som inte har plats för en damm med brunnar i trädgården kan också förlägga vattenspelet till terrassen eller balkongen. För detta ändamål ska fackhandeln erbjuda lämpliga minidammar. Med lite hantverksmässig skicklighet kan även ett plasttråg klädda med trä från byggmarknaden. Man bör dock se till att brunnens fontän inte är för stor och att vattnet sprutas ut utåt.