Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

 Solcellsanläggningar: Ström alstrar med solens kraft

Sätt solsegel för strömalstring och använd den kostnadsfria energin från solstrålningen för att visa din strömförbrukning. En solcellsanläggning, även kallad solcellsanläggning eller solcellsanläggning, uppfyller önskan om att producera egen ström. En anläggning för solenergi omvandlar strålningsenergin från naturligt solljus till elektrisk energi. Elen står till förfogande för omedelbar förbrukning och kan användas för att tillgodose elbehovet. Förbrukad ström kan sparas i ett blybatteri om så önskas och användas t.ex. på natten eller i dåligt väder när solen inte skiner.

Solcellsanläggningar har ett stort användningsområde och inköpspriserna har sjunkit de senaste åren. Detta gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt ta sig in i en modern och hållbar energiproduktion. Fördelen är att systemen inte kräver mycket underhåll.

  • Fördelar med en solcellsanläggning

  •  

  • Was skiljer fotovoltaiska anläggningar helt från små solcellsanordningar?

  • Vilka komponenter hör till en solcellsanläggning?

  • Vilka solcellsanläggningar finns det fortfarande?

  • Var kan man ställa upp en solcellsanläggning?

  • Hur beräknas en solcellsanläggning på rätt sätt?

  • Effektgivning av solenergisystem

  • Skillnader mellan solcellsenergi och solvärme

 

Fördelar med en solcellsanläggning

En solcellsanläggning kan själv tillgodose individuella behov av el på plats, sänka energikostnaderna och främja miljön.

El, där ingen hittills har varit närvarande


Elkostnaden kan sänkas för en solcellsanläggning som en så kallad ö-anläggning. Du har enkelt och bekvämt tillgång till elektrisk energi överallt där det hittills saknas strömanslutningar eller en generator. Oavsett om det gäller trädgårdshuset i det gröna, fristående garaget eller en paviljong, med fotovoltaik kan du använda elektriska anläggningar och elektriska apparater. På så sätt kan solenergi driva exempelvis belysningssystem, kylskåp, radioapparater, ljudsystem, dammpumpar, larmanläggningar eller diskmaskiner. Ofta kommer du billigare med en PV-anläggning än med en anslutning till nätet.

För kontorsbyggnader, hyreshus, verkstäder, produktionsanläggningar och egenhem är en nätkopplad solcellsanläggning i många fall en meningsfull investering. Den egenproducerade elen minskar elförbrukningen från det allmänna elnätet.  På så sätt avlastar solcellsanläggningen din plånbok. De blir betydligt mindre beroende av stigande elkostnader. Ekonomiskt är det alltså meningsfullt att skapa en solcellsanläggning, eftersom den kan leda till besparingar.

Spara mer energi

Miljöskydd

Från miljösynpunkt är solceller ändå en vinst. Strömmen från solen är miljövänlig och hållbar, eftersom solljuset är obegränsat tillgängligt. Vid energiutvinning via en solcellsanläggning förbrukas inga fossila ämnen, och det uppstår varken CO2-utsläpp, sotpartiklar eller fint damm.

Solceller har under de senaste åren haft den största ökningen av förnybar energi när det gäller installerad kapacitet. Den senaste generationens anläggningar utmärker sig genom hög verkningsgrad.

Genom att använda fotovoltaiska celler är det ett tecken på en hållbar miljövänlig energiförsörjning, klimatskydd och förbättring av luftkvaliteten. Genom att välja en solcellsanläggning, producerar du din egen grön el och bidrar till energiomställningen.

Den el som utvinns från solens strålning är, enligt den tyska regeringens uppfattning, en viktig pelare i energiomställningen. Därför främjas elproduktion genom solcellspaneler genom lagen om förnybar energi (EEG).

 

Was skiljer fotovoltaiska anläggningar helt från små solcellsanordningar?

Det lönar sig mer än någonsin med solcellsanläggningar, och det finns ett stort utbud av system. Produkterna kan särskiljas från om de är anslutna till det offentliga elnätet eller inte.

Nätkopplade solenergisystem

Klassiska fotovoltaik (PV)-komplettanläggningar arbetar med stora kollektorer på taket i byggnader, verkstäder, lagerhallar eller Car-portar. Stationära anläggningar kan i vardagen identifieras på sina ofta väl synliga kollektorytor. Sådana solcellsanläggningar är kopplade till det offentliga elnätet, så att överskottsel från solenergi kan matas in mot betalning av ett inmatningspriser. Systemen ger en hög avkastning och var ursprungligen intressanta för det offentliga elnätet just på grund av den inmatningsersättning som de genererar. Tack vare att inmatningspriserna sänks är solcellsanläggningarna nu särskilt lönsamma för egenförbrukning, eftersom kilowattimmestimmen måste producera mer solenergi än de får från elnätet.

Fristående små solcellsanordningar

Små solpanelanläggningar eller solenergisystem är kompaktmodeller bland PV-anläggningar. De används som fristående strömförsörjning överallt där det inte finns någon direkt tillgång till det offentliga elnätet. Solpanelseten gör det möjligt att bygga upp en nätoberoende strömförsörjning. Typiska användningsområden för soldrivna anläggningar är växthus, bergstugor, båtar, camping, husvagn, husbil, husbilar och utomhusaktiviteter.

Små solcellsanordningar är ofta färdigsammanställda och enkla att montera. När den väl är installerad kan den även användas mobilt. Den elektriska idrifttagningen sker i regel utan verktyg och snabbt.

 

Vilka komponenter hör till en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning består av en kombination av flera på varandra samordnade komponenter. Beroende på modell medföljer en eller flera högkvalitativa solcellsmoduler, anslutningskablar, laddregulatorer, ett långlivade batteri, monteringsmaterial samt installationstillbehör. En del är dessa system redan utrustade med växelriktare, så att 230V strömförsörjning är möjlig. Solcellsmoduler, växelriktare, laddningsregulator och ytterligare solvärmetekniska tillbehör finns som komplement även separat.

Set utan växelriktare matar 12V-laster som lampor, radioapparater eller pumpar med ström. Genom att koppla in en växelriktare kan du även ansluta normala 230 V-förbrukare i företaget eller i verkstaden.

Energin delas med en laddningsregulator mellan förbrukarna och matningen till batteriminnet. Laddningsregulatorn laddar batteriet dagtid med förbrukad solenergi. Tack vare den automatiska inmatningen av den egenproducerade strömmen kan du även under kvällstid och nattetid helt eller delvis klara dig utan dyr ström från nätet.

Bättre utrustade modeller gör det möjligt att prioritera användning av solenergi. Om detta inte är tillräckligt kommer det att ske en omomkoppling till det offentliga elnätet. Tack vare snabb omkopplingstid får du en nätkombinerad solcellsanläggning en avbrottsfri strömförsörjning. Laddregulatorn ser dessutom till att maximum prestanda hämtas från modulerna även vid svåra väderförhållanden, för att kunna försörja de aktiva förbrukarna och samtidigt ladda solcellsbatteriet optimalt.

Vårt praktiska tips:

Kompletta anläggningar eller solcellsanläggningar innehåller alla nödvändiga komponenter inklusive monterings- och installationsmaterial. Komponenterna i paketet är helt utan problem anpassade till varandra och ger dig omedelbar start. Paketen är oftast förberedda för specifika monteringsmiljöer, till exempel för tegeltak eller korrugerade plåttak.

 

Vilka solcellsanläggningar finns det fortfarande?

Utöver flexibelt användbara solcellssystem finns det också produkter avsedda för specifika ändamål. Dessa inkluderar solenergisystem som är särskilt konstruerade för husbilar och husvagnar. Solcellspaket för camping levereras utan växelriktare och solcellsbatteriet och kan ladda det befintliga fordonsbatteriet i husvagnar med solcellsströmmen.

En annan specialvariant är solcellsdriven fläktsystem. De används som nätoberoende ventilationer där soldriven ström driver en fläkt. Växthus, husrum, terrarier, anläggningar för djuruppfödning och sällan använda utrymmen som lagerlokaler eller vindsvåda kan användas. Fläktens fläkthjul kan anpassas så att enheten kan användas i sug- eller blåsdrift.

Andra specialanläggningar finns i form av solpoolvärme för inomhus- och utomhuspooler samt Spa-Whirlpools, solcellsfontäner och solcellslampor.

 

Var kan man ställa upp en solcellsanläggning?

Solcellsanläggning hus

För anläggningen behöver du en lämplig yta, på vilken en solcellspanel eller flera moduler kan monteras. De bästa resultaten kommer att uppnås genom att systemen riktas mot söder och inte ger upphov till skuggor från angränsande träd eller träd. En lutning på ca 30 rekommenderas. °.

Du kan installera olika alternativ, t.ex. det egna taket. Perfekta förhållanden visar framför allt snedtak och platta tak. Den största delen av den areal som är riktad mot himlen används inte på annat sätt. Takmonteringen kan oftast göras på befintligt skydd eller yta utan att den tidigare skyddsfunktionen går förlorad. Vid stor beläggning med moduler bör takkonstruktionens bärkraft och statik först klaras upp med en fackanläggning.

Om det inte finns några lämpliga takytor kan solcellsmodulerna även installeras på friytor eller grönytor. En förutsättning är att solcellsanläggningen inte förseglar några extra ytor.

 

Hur beräknas en solcellsanläggning på rätt sätt?

En solcellsanläggnings potential beror på tre faktorer: Solinstrålningens varaktighet, antalet installerade solmoduler och deras yta samt den teknik som används. Hur stor din nya solcellsenergianläggning bör vara för att generera tillräckligt med solenergi och för att själv producera din energi, får du ut med den kostnadsfria solvärmeräknaren från Conrad. Onlinedatorn är ett användbart hjälpmedel vid planering av din egen 12 V PV-anläggning.

 

I solcellsanläggningar anger du antalet och prestandan hos de förbrukare du vill driva. Bygg sedan ut anläggningens förväntade drifttid per dag. På grundval av denna information identifierar datorn upp till ett maximalt energibehov på 2880 Wh de komponenter som krävs för din solcellsanläggning.

Beräkningen baserad på effektbehov används som grund för att köpa en passande dimensionerad anläggning. Dessutom får du tips för att välja rätt solcellsmoduler, modulstorlek, laddningsreglage och batterikapacitet. Med hjälp av solcelladräknaren kommer du ett avgörande steg närmare din egen anläggning för användning av alternativ energi. Testa solvärmeräknaren på bästa sätt och ta reda på vilken effekt din lilla solcellsanläggning bör ha.

 

Effektgivning av solenergisystem

Solvärmesystem skiljer sig åt i fråga om prestanda, som anges i enheten watt peak (från den engelska toppen = spetsen). Den är en viktig faktor för solcellsenergisystem och bestäms i laboratoriet under konstanta standardförhållanden. Den har en celltemperatur på 25° C, en strålningsintensitet på 1.000 watt per kvadratmeter (W/m²) och ett solljusspann på 1,5 som motsvarar solens högsta nivå i Karlsruhe. Karlsruhe ligger i södra Tyskland och har därmed bättre solförhållanden än i de norra regionerna, där effektiviteten är något lägre på grund av minskad solinstrålning.

Med enheten Watts peak kan du objektivt jämföra olika solceller och solcellsmoduler under standardiserade testförhållanden. Tumregel: Produkter av högre kvalitet ger bättre prestanda och ger därmed en högre årlig avkastning. De är alltså i slutändan mer ekonomiska.

I produktbeskrivningen anges därför solcellsmodulens nominella effekt och därmed enhetens toppeffekt. Den har dessutom flera gånger så många watt peak som kilowatt peak, Megawatt peak och Gigawatt peak. Förkortningar används som WP, kWp, MWp eller GWP.

 

Skillnader mellan solcellsenergi och solvärme

Solcellerna i en fotovoltaisk anläggning omvandlar solstrålarna direkt till ström. Solvärme används i solvärmeutrustning för omvandling av solstrålning till värme och används för Uppvärmning och varmvatten. Solcellsenergi står därmed för elproduktion med solenergi, solvärme för värmeproduktion med solenergi.