Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om säkringshållare

Säkringsanordningarna är anordningar för elektrisk och elektronisk säkring. Det finns för olika typer av säkringar, t.ex. finsäkringar, flatsäkringar, miniatyrsäkringar eller säkringar i bilen. En säkringshållare är elektromekanisk komponent som säkringen sätts i. De passande elektroniska kontakterna i säkerhetshållaren ser till att säkringen i drift leder ström och aktiveras vid relevanta händelser. Förutom säkringshållare finns i denna kategori även säkringsfjädrar, säkringskåpor, säkringstestare och säkerhetsdragare som tillbehör.

 • Hur fungerar säkringshållare? 

 • Vilka säkringshållare och vilka tillbehör finns det? 

 • Hur hittar ICH en lämplig säkringshållare? 

 • Hur installeras säkringshållare? 

 • Obs! För installation av säkerhetshållare 

Hur fungerar säkringshållare?

Säkringshållare är adapter för införande av elektroniska säkringar. De monteras i elektroniska apparater, på maskiner, i proppskåp och flygande på elektriska ledningar. Säkringshållaren är en elektromekanisk komponent:

 • Säkringen fästs mekaniskt i säkringshållaren eller säkringshållaren fixerad själv

 • De elektriska inkopplingen och utmatningsledningarna till säkringshållaren skall vara försedda med lämpliga elektriska kontakter för den säkring som skall monteras.

Användning av säkerhetshållare möjliggör snabbt och okomplicerat byte av säkringar. Eftersom de elektriska ledningarna på säkringshållare och inte på säkring sitter fast behöver inte alla lödanslutningar bytas, utan bara själva säkringen

Vilka säkringshållare och vilka tillbehör finns det?

Säkringshållare finns i olika utföranden. De skiljer sig åt i typ av hållare och i säkringstyp, för vilken de är lämpliga. Till exempel är det insticks-, kläm- eller skruvanordningar för finsäkringar, flatsäkringar eller specialsäkringar som t.ex. fotovoltaiksäkringar.

FORDONSSÄKRINGSHÅLLARE

Säkringshållare

Fordonssäkringshållare är speciellt lämplig för säkringstyper som vanligtvis används i fordon. Elektrisk säkerhet finns för fordon, till exempel innerbelysning, strålkastare eller elektriska skivhävert. 

Bild: Säkringshållare för standardflatsäkring med kåpa

Hållare för säkringscylinder 

Säkringshållare

Cylindersäkringshållare används i olika områden. De håller cylinderformade säkringar. Dessa kommer vid elinstallationer, men även vid högspänningsnät, och som säkringar kan de utföra olika specialfunktioner.  

Figur: Hållare för säkringscylinder

 

SMD-säkringshållare

Säkringshållare

SMD-säkringshållare lämpar sig för ytmontering som surface-mounted device (SMD). Lödpunkterna för fast montering på en annan komponent finns redan hos dem.

Bild SMD-säkringshållare underifrån

Detta tillbehör för säkringshållare behövs

Förutom själva hållarna finns även många tillbehör:

Säkring-fästfjäder

Säkringshållare

Säkringsfjädrarna är enkla säkringshållare i metall. Den elektriska kontakten till anslutningsledningen her. De används antingen som rudimentära säkringshållare utan isolering eller som ersättningsdel i en större säkringshållare. 

Bild: Säkringsfjäder för finsäkring

Säkringskåpan

Säkringshållare

Säkringsskydd används för att öka skyddshållarna med isatta säkringar. Det extra skyddet täcker de elektroniska kontakterna och förhindrar därmed oönskad beröring eller skadlig kontakt med damm och annan påverkan från omgivningen. 

Bild: Skydd för flatsäkring

säkringstestare;

Säkringshållare

Säkerhetstestare ska vara testutrustning för att kontrollera funktionen hos säkringar. Vid kontroll stoppas säkrningsprovaren till säkrande poler. En statuslampa ger information om hur säkringen fungerar: Om säkringen är igång lyser en LED, men om säkringen är trasig lyser lampan inte. 

Bild: Säkringstestare

Säkringsutdragare

Säkringshållare

Säkringsdragare underlättar isättning och utdragning av säkringar på svåråtkomliga ställen.

Bild: Säkringsutdragare med gripyta för enkel hantering

Hur hittar ICH en lämplig säkringshållare?

I regel väljs först säkringen ut, sedan först en passande säkringshållare. 

Om du letar efter en passande säkringshållare kan du välja typ av säkring i filtret ”passar”. Sedan visas säkringshållare. Du kan välja mellan säkringshållare för

 • Finsäkringar med olika mått
 • Flatsäkringar (standard, mini och mikro)
 • Högströmssäkringar
 • Miniatyrsäkringar
 • MELF-säkringar för SMD-modeller med två anslutningar
 • Fotovoltaik-säkringar
 • Säkringslist
 • UMF-små säkringar

Ett alternativt tillvägagångssätt för att söka efter säkerhetshållare för finsäkringar och flatsäkringar är att välja på grundval av tvärsnittsdelen av de elektriska kontakterna på säkringshållare. Efter denna kan du också låta dina sökresultat filtrera, för att bara få relevanta produkter att visas


Elektriska parametrar och andra specifikationer för säkringshållare

Varning: Viktigt vid val av säkerhetshållare är inte bara att säkringen passar i hållaren.

De elektroniska parametrarna för märkspänningen och märkströmmen för säkerhetsställaren ska också vara lämpliga för ändamålet. Kablar och elektriska kontakter för försörjning av säkringen ligger nämligen oftast i säkringshållaren. Med säkringshållare som elektromekanisk komponent får den egentliga säkringen alltså både spänning och strömstyrka, som är avgörande för driften och korrekt utlösningsbeteende. 

Säkerhetsinformation: Var noga med att ange specifikationerna i de tekniska data som ska användas vid val av säkerhetshållare, så att bland annat nominell spänning och nominell ström är korrekt dimensionerad. Annars finns det risk för att den tillagda säkringen inte utlöses korrekt.


Skyddsklasser

Skyddsklasser för skyddshållare anges i IP-koder. Dessa hittar du i tekniska data. Den aktuella skyddsklass utmärker nivån för kontaktsäkerhet och skydd mot påverkan som damm och vatten från omgivningen:

 • Särskilt vid direkt användarkontakt av lekmän är en hög skyddsklass obligatorisk. Endast med motsvarande säkerhetshållare kan de isatta säkringarna lätt bytas ut.
 • I fuktiga miljöer bör endast säkringshållare med hög skyddsklasser användas för att förhindra att vatten som medium kan leda ström förbi säkringen.
 • För vissa säkringshållare finns det passande skydd för ökad skyddsklass.
Få mer information om IP-skyddsklasser

Statusindikering

Säkringshållare med inbyggda statusindikatorer är praktiska. Här anger säkringshållaren med statusindikering om den inbyggda säkringen är i funktion eller är defekt. Det besparar dig besväret att vid tekniska problem dra varje säkring separat och testa den med en säkringstestare. Oftast sker statusindikering med små LED-lampor. 

Bild: Säkringshållare för fordon med statusindikering

 

Säkringshållare

Hur installeras säkringshållare?

I förväg: Förbindelsen mellan säkringshållare och isatta säkring kan alltid lösas för att möjliggöra byte av säkring. Slutligen är den okomplicerade utbytbarheten av säkringen huvudborden vid användning av en säkringshållare som adapter mellan säkring och ansluten krets.
Monteringstyperna för säkringshållare skiljer sig åt vad gäller montering och hållbarhet av mekaniska och elektriska anslutningar mellan säkringshållare, komponenter och försörjningsledningar. Det finns fasta installationer, installationer och flygande montering:

Säkringshållare installeras med majoritet. Säkringshållare fixeras genom löd- eller kretskortanslutningar. Som monteringssätt för fast installation finns det:

 • Installation (i maskiner)
 • Struktur (t.ex. i säkerhetslådor)
 • Kretskortsmontering (vid industriell produktion av elektroniska komponenter, för hobbyverksamhet)
Säkringshållare

Dessutom är vissa säkringshållare lämpliga för montering med stickkontakt. Först inkopplas säkringshållaren i kopplingen, i den sätts säkringen i. Denna metod kallas snap-in, motsvarande säkringar heta snap-in-säkringar. Oftast används de vid mycket låg spänning.  
Montering av säkerhetshållare på en din-skena är en mellanväg mellan den fasta installationen och den snabbt lossningsbara anslutningen. I elektroniska laboratorier används ofta denna monteringstyp för utvecklings- och provändamål.  
Flygande montering finns för säkringshållare på elektriska ledningar som kablar. Delvis innehåller de funktioner för dragavlastning.

Bild: Säkringshållare för montering på din-skena

Obs! För installation av säkerhetshållare

Använd endast en fackperson inom elektroteknik för att installera säkerhetshållare. Om fel uppstår här garanteras inte funktionen hos den säkerhetskopiering som används och det finns risk för betydande skador. Dessutom upphör flera skadeståndsanspråk på grund av felaktig användning av säkringsanordare.