Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

Rundstift

I princip används reläer för koppling av större laster med små spänningar för att kunna växla till avlägsna punkter utan att den stora lasten behöver föras till kopplingspunkten. För detta ändamål använder man en elektromagneter, som drar (eller stöter bort) när strömmen anläggs och som via en mekanik stänger eller öppnar kontakterna för eller byter ut den belastning som ska kopplas. Därmed blir en galvanisk separering från den till...

 • Vad är rundkontaktdon?

 • Kraftanslutnning med runda anslutningsdon

 • Olika standarder för rundkontaktdon

 • Användningsområden och typer av runda anslutningsdon

 • FAQ – vanliga frågor om rundlänkar

 

Vad är rundkontaktdon?

Med stickkontakter ansluts eller kopplas ledningar för elektrisk ström. Det särskilda namnet ”rund” avser kontaktdonens grundläggande yttre konstruktion.

Anslutningsdon består av ett hölje av metall eller plast i vilket fästena är placerade i ett isolerande medium. Fästena är konstruerade på den sida som ska förbindas så att de kan ta emot motdelen av kontaktdonen. På baksidan finns anslutningar för ledningar för skruvning, lödning eller crimpning. Det finns även former med lödstift för kretskortsmontering. Arean av kontakter och uttag samt materialet som används för detta varierar beroende på användningsområde och nödvändig stabilitet.

 

Kraftanslutnning med runda anslutningsdon

Kraftanslutningar

De delar som ska förbindas är genom specialformade utföranden utformade så att de endast kan förbindas med exakt passande motstycken. Dessutom används skruvförband, fjäder-låselement eller bajonettlås för att skydda anslutningarna mot oavsiktligt lossnande via en traktion. Mekaniska uthållighetsenheter uppträder till exempel som vibrationer i fordon, verktyg eller hushållsmaskiner. Många kopplingar är utrustade med dragavlastningar som håller den mekaniska dragbelastningen borta från de egentliga elektriska kontakterna, till exempel på mikrofonkablar.

 

Olika standarder för rundkontaktdon

Världen över finns många standard kontaktdon. Här skiljs geometriska former av kontakter, uttag, kopplingar och uttag. Det finns också standarder för elektrisk signal som överförs via kabel och kontaktdon. Oberoende av själva anslutningen kan andra fästelement som flänsar, vinkel, skruvförband med eller utan spår omge den egentliga kontaktanslutningen. Därmed garanteras en säker fastsättning i höljesbrott. Med hjälp av spår, plattningar till viss del med skruvgänga och flänsar för fastskruvning säkras rundkontakterna på chassits fästa mot rotation.

De engelska termerna ”hona” (hona) och ”hane” (man) har också etablerat sig för att skilja mellan uttag och kontakter. I detta sammanhang är ”female” allt som har kontakter i sig, dvs. uttaget. med ”hane” avses allt som förs in i uttaget i varje tänkbar konstruktion. Ett enkelt exempel är ”female” 230 volts kontakt, där ”male” nätkontakten hör hemma.

Dessutom har några rundkontaktdon färgkodningar för säker orientering vid komplexa installationer.

 

Användningsområden och typer av runda anslutningsdon

Rundkontaktdon i:

 • Adapter för anslutning av anslutningar med olika diameter eller konstruktion
 • Uttag som enskild upptagning av kontakter
 • Flänsar omsluter kontakten för att fästas med en form av skruvförband
 • H-fördelaren är mekaniskt fast anslutna element för anslutning av kabelpar
 • Kopplingar har ett lås mot att oavsiktligt lossa anslutningen
 • Kabelskarvdon används för anslutning (förlängning) av ledningar och är oftast utrustad med dragavlastning och definierad kapslingsklass. En speciell konstruktion är T-fördelaren.
 • Skruvlåsningar skyddar mot att oavsiktligt lossa anslutningen. Dessa anslutningar har ofta högre kapslingsklass.
 • Kontakten finns i rakt och vinklat utförande och för olika inbyggnadssituationer.
 • Tillbehör som lock, säkringsclips, fästmuttrar, tätningsinsatser

Dessutom är rundkontakter utmärkt med vissa skyddstyper (IP), som delvis beskrivs mer detaljerat på Conrads webbplats för varje produkt. Det bör noteras att vissa rundkontaktdon endast uppnår den ovan beskrivna kapslingsklassen i hopkopplat tillstånd. Det finns runda kopplingar som är utformade för vissa termiska och/eller kemiska angrepp.

 
Mer om IP-standard

För nästan alla rundkontaktdon finns det ett datablad som innehåller exakt information om alla tekniska parametrar.

Vid produktion av rundlänkar ska tillverkarna iaktta gränsvärden för ämnen som är farliga för hälsa och miljö. Det är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Det icke-officiella namnet är RoHS(2) och finns hos Conrad bland urvalskriterierna i butiken.

Med stora volymer är inköpspriserna mycket gynnsamma.

Rundkontaktdon
 

FAQ – vanliga frågor om rundlänkar

 • Vad bör man tänka på när du vill upprätta och lossa anslutningen med runda kontaktdon?
  Kontaktdon får inte anslutas till eller lossas under spänning. Metalldelar på höljet kan säkert kopplas till skyddsledaren.
 • Hur länge varar en rundkontakt?
  Livslängden beskrivs med cykler och ligger till exempel vid silverkontakter vid värden upp till 500 och vid guldpläterade kontakter med upp till 1.000. Informationen finns i de flesta databladen.
 • Hur kan jag upptäcka ett defekt rundkontaktdon?
  • Uppvärmning och missfärgning på grund av oxidation av kontakter
  • Inte längre kan sättas i anslutning till smuts, mekanisk eller termisk deformation
  • Inte längre kan lösas utan ytterligare hjälpmedel på grund av oxidation, mekanisk eller termisk deformering
  • Svårhanterliga gängor och lås
  • Trasiga eller deformerade anslutningsdon-kodningar
  • Icke-fattande dragavlastningar
  • Otäta ställen så att främmande föremål kan tränga in i höljet
 • Vad bör man tänka på när man sätter runt anslutningsdon?
  Tack vare den systemiska karaktären hos många rundkontakter är det knappast möjligt att bygga in felaktiga rundkontakter. När du ersätter ledningsförbindning måste du alltid ha samma elektriska egenskaper och skyddstyper och installationsmiljöer i åtanke.