bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

   

Värt att veta om rörelsesensorer, PIR-sensorer

  • Was rörelsesensorer och PIR-sensorer?

  • Typiska användningsområden

  • Urvalskriterier för köp

  • FAQ - vanliga frågor om rörelsesensorer och PIR-sensorer

 

Was rörelsesensorer och PIR-sensorer?

Vanliga rörelsesensorer innehåller så kallade PIR-sensorer. P står för pyroelektrisk eller passiv, IR för infraröd, alltså värmestrålning. Dessa sensorer använder vissa kristaller för att få pyroelektrisk effekt: Om temperaturen plötsligt ändras med mer än 4 °C i omgivningen förändras också deras elektriska potential. Denna ändring kan mätas, vidarebehandlas och användas som en utlösare för att utlösa en elektronisk strömbrytare.

 

Typiska användningsområden

De flesta PIR-sensorer är inbyggda i rörelsedetektorer, i regel tillsammans med ett fotomotstånd för mätning av ljusstyrka och en elektronisk brytare. Den senare är inställbar för olika aktiveringsperioder och kopplar strömflödet till till exempel glöd-, halogen-, LED- eller lysrörslampor. Det likaså inställbara fotomotstånd används för känslighetsstyrning, så att detektorn till exempel endast utlöses i mörker.

PIR-sensorer finns också separat. Med dem kan du skapa helt individuella styrningsmoduler som reagerar på temperaturförändringar. Till exempel kan du automatiskt aktivera handtork, fläktar, fläktar, omfattande ljusanordningar, dörröppnare och larmsystem utrustade med IR-kameror.

Eftersom PIR-sensorer reagerar på kortvariga temperaturförändringar kan de även användas som flamdetektorer. Flammor har en typisk flamfrekvens mellan 1 Hz och 5 Hz, was i flamdetektorer för att signalera att fladdrande ljus inte förekommer. Äldre gas- eller oljedrivna brännare kan på så sätt utökas med ett ”lågor-av-larmsystem”.

Det går även att hitta PIR-sensorer i s.k. pyrometer , praktiska apparater som kontaktlöst kan mäta temperaturer - till exempel på värme- eller luftkonditioneringssystem

 

Urvalskriterier för köp

För att fungera korrekt måste rörelsesensorer och PIR-sensorer på ett tillförlitligt sätt upptäcka temperaturskillnader i omgivningen. Den infallande värmestrålningen samlas ihop på ett sådant sätt att den å ena sidan täcker ett brett horisontellt område och å andra sidan träffar sensorn specifikt. Det speciella, för infraröda genomsläppliga linser. På rörelsedetektorer tar linserna i stort sett hela det främre området, hos PIR-sensorer består linsen av en typ av halvrund kåpa.

Följande kriterier spelar en viktig roll vid valet av rörelsedetektorer och PIR-sensorer:

Registreringsvinkel

Det horisontella och vertikala detektionsområdet nämns alltid, till exempel 40 omomomomomomomomomnämnas och 105 omnämnas. Vid tvivel bör man välja allt större vinklar, eftersom området kan maskeras genom limning med infraröda ogenomträngliga tejp.

Räckvidd

 ”mycket hjälper mycket” är inte alltid fallet i detta fall, särskilt inte när rörelsesensorn eller PIR-sensorn registrerar områden som inte ska övervakas alls, medborgarstigar eller vägar till exempel. Dessutom anges vanligen endast räckvidden ”fritt fält”, dvs. under optimala förhållanden och vid fri sikt. I rum måste däremot reflexion av värmestrålning beaktas vid installation av detektorer eller sensorer, liksom varierande värmekällor. Till exempel solstrålar som faller genom ett fönster och som kan variera kraftigt.

Driftspänning

Medan strömtillförseln till rörelsedetektorer vanligtvis sker genom nätströmmen, bör man tänka på strömförbrukningen vid batteridrivna PIR-sensorer. Som tur är behöver PIR-sensorer bara strömµ i A-området, vissa ligger till och med under 10µ A, andra behöver 150µ A och mer.

Brytförmåga

Det här påståendet måste man ta hänsyn till för rörelsesensorerna! Det innebär den belastning som en detektor kan slå på, alltså oftast slå på lampor. Mycket bra detektorer kan koppla glöd- eller högvoltshalogenlampor med upp till 1000 W, med andra ljuskällor som lysrör, LED:er eller lågvoltshalogenlampor ligger kopplingeffekten oftast mellan 300 och 500 W.

Användning inomhus och utomhus

Rörelsesensorn för utomhusbruk är skyddad mot väder och vind, oftast enligt skyddsklass IP54. Där står 5 för ”fullständigt beröringsskydd och skydd mot inre dammavlagringar”, 4 för ”skyddat mot vattensprejning”. Vid installation i rum spelar skyddsklass ingen viktig roll.

Styrelektronik

PIR-sensorer arbetar inte utan passande styrelektronik. I rörelsesensorer och vissa enkelsensorer är dessa redan monterade, vissa sensorer kan även kompletteras med små och prisvärda kretskort. Allt du behöver är en nätanslutning (allt du behöver göra för att skydda beröringden!) Och en passiv sensor. Med två potentiometrar kan förbrukarens inkopplingstid på kretskortet styras upp till en bryteffekt på 1000 W, inom området från 10 sekunder upp till 15 minuter. Dessutom finns ett fotomotstånd för inställning av skymningsvågor från 10 till 2000 lux.

 

FAQ - vanliga frågor om rörelsesensorer och PIR-sensorer

Finns det PIR-sensorer utan lins?

Ja, det finns det. Tack vare den lilla diametern på mindre än 10 mm är de perfekt för dold övervakning, till exempel i ett hål i dörramen. Avstående från linsen innebär dock mycket små täckningsvinklar. Rörelsesignalen aktiveras endast när människor eller djur befinner sig omedelbart framför sensorn. En kattlucka är ett typiskt exempel på användning.

Hur kan rörelsesensorn skyddas mot vandalism?

Rörelsesensor utomhus är i allmänhet lätt att känna igen och kan därmed bli till mål för vandalism. För att förhindra detta finns det en modul med inbyggd PIR-sensor, vars fönster sluter plan med installationsytan. Monterad dolt t.ex. i murverk och med infrarött genomsläppande skiva framför sensorn, är denna rörelsesensor nästan osynlig.

Vårt praktiska tips

Den som inte tycker att den befintliga styrelektronik räcker, kan integrera PIR-sensordatorstöd, till exempel via ett Arduino-kort. Speciella PIR-sensorer uppgraderar ett sådant kort med signalfunktioner av, konfigurerar- och kan styras via programvara.

Helt utan hobbyverksamhet kommer rörelsesensorer med Bluetooth-funktion. Hos dem sker inställningen enkelt via en smartphone eller surfplatta med iOS eller Android som operativsystem. Konfigurerbar är tröskelvärde för ljusstyrka, urkopplingsfördröjning och vinkel av registreringsområdet.